Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Tekstitaidon vastauksen eteneminen

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Tekstitaidon vastauksen eteneminen"— Esityksen transkriptio:

1 Tekstitaidon vastauksen eteneminen

2 Vastauksen perusrakenne
Otsikko Aloituskappale 3-6 käsittelykappaletta Lopetuskappale tai lopetusvirke

3 Otsikko Lyhyt otsikko! Ei tarvitse olla kovin taiteellinen  usein asiallinen otsikko on parempi kuin esim. humoristinen Esittää tiiviisti vastauksen pääajatuksen Otsikon voi rakentaa tehtävänannosta Millä kielen keinoin Anna-Leena Härkösen romaanikatkelma luo vaikutelman puhekielisyydestä?  Puhekielisyyden vaikutelman luominen Uutisoinnin ihanteena pidetään puolueettomuutta. Pohdi, miten tavoite toteutuu STT:n uutisessa.  Puolueettomuuden toteutuminen uutisessa Kirjoita työotsikko heti aluksi!

4 Aloituskappale EI turhia koukeroita EI hienostella
Aloituksessa vältetään turhia hienouksia mennään suoraan asiaan Esittele aineisto Kerro pohjatekstin aihe, teksti ja/tai teema Kerro kokonaisnäkemyksesi (tulkintasi) aineistosta tehtävänannon näkökulmasta Kerro tekstilajipiirteet EI turhia koukeroita EI hienostella

5 Käsittelykappaleet Yleensä 3-6 käsittelykappaletta
Rakentuvat ydin- ja tukivirkkeistä Tekstihavaintoja ja niiden pohjalta tehtyjä päätelmiä ja tulkintoja Etenevät loogisesti ja sidosteisesti Esittävät sisällön tiiviisti

6 Lopettaminen Tiivis lopetus Ei koukeroita
Tee yhteenveto päätelmistäsi. Tiivistä siis ydinajatuksesi/johtopäätöksesi. Aina ei tarvita kokonaista lopetuskappaletta, vaan virkkeen tai kahden lopetus riittää. Tiivis lopetus Ei koukeroita

7 Vastauksen rakentaminen
Vastauksessa on oltava juoni, rakenne, punainen lanka, logiikka  jäsentely pitää perustella itselleen ennen kuin alkaa tehdä tekstiä Jäsentely voi edetä Tekstikokonaisuuden osien mukaan (otsikko, kuvat, leipäteksti, kuvatekstit) Suuremmasta analysoitavasta pienempään (esim. kokonaisuudesta lause- ja sanatasolle) tai päinvastoin Varmoista havainnoista epävarmoihin Vertailutehtävässä yhtäläisyyksistä eroihin tai päinvastoin TAI ensin kerrotaan kummankin vertailtavan ominaispiirteet, sitten yhtäläisyydet, sitten erot Tekstin järjestyksessä (tekstin alusta tehdyt havainnot ensin, sitten seuraava kappale jne.) Tekstistä tehdyistä havainnoista yleistyksiin ja tulkintaan – tai päinvastoin.

8 Vastauksen rakentaminen
Muista aihe, näkökulma ja perusajatus koko tekstin ajan. Tarkista aina uutta kappaletta aloittaessasi, että juoni kulkee edelleen mukana. Vastauksessa kannattaa toistaa tehtävänannon avainsanoja Esim. Mistä tunnistaa, ettei Rosa Liksomin novelli ole uutinen?  ”Uutiselle on tyypillistä, että…” ”Tekstin tunnistaa novelliksi siitä, että…” ”Uutinen ja novelli eroavat toisistaan siten, että…” Esim. Tarkastele huumorin keinoja Jukka Ukkolan pakinassa Kotus interruptus.  ”Huumorin keinoista yksi on…” ”Huumorina voidaan pitää myös sitä, että…” Avainsanat auttavat pitämään tehtävänannon kirkkaana mielessä. Jäsentelytavat: KK s. 163

9 Kappalejako Kappalejako rytmittää tekstin  kun siirryt uuteen asiaan/näkökulmaan, vaihda kappaletta. Vältä liian pitkiä kappaleita  n. puoli sivua on kappaleen maksimipituus Vältä myös liian lyhyitä kappaleita.

10 Kappaleen sisältö Kappaleesta pitää löytyä ydinvirke
Ydinvirke kertoo, mikä on kappaleen pääteesi/sanoma. Muodoltaan yleensä väite/toteamus. Yleensä kappaleen alussa. Muut virkkeet ovat tukivirkkeitä Perustelevat ja selittävät ydinvirkettä Varo liian pitkiä virkkeitä  maksimipituus n. 3 riviä Varo vajaita lauseita!


Lataa ppt "Tekstitaidon vastauksen eteneminen"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google