Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Helmeen pääsee opetuksen verkosta Helsinki1-tunnuksilla

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Helmeen pääsee opetuksen verkosta Helsinki1-tunnuksilla"— Esityksen transkriptio:

1 Helmeen pääsee opetuksen verkosta Helsinki1-tunnuksilla
Helmi-intranet on hallinnon verkossa osoitteessa Opetuksen verkosta pääsee Helmeen osoitteella Opetuksen verkosta kirjauduttaessa tulee käyttää Helsinki1 -verkon tunnuksia. Opettajat ovat saaneet tunnukset. Helsinki1-verkko vaatii, että käyttäjä vaihtaa salasanan kolmen kuukauden välein.  Jos et pääse kirjautumaan Helmeen opetuksen verkon osoitteesta, ota yhteys järjestelmätukeen lähettämällä sähköpostia osoitteeseen Viestiä lähettäessäsi muista mainita käyttäjätunnuksesi, koko nimesi (etunimi ja sukunimi) ja sähköpostiosoitteesi. Piirros: Anssi Keränen

2 Opetusviraston Helmen alalaidassa on linkki Työsuojelupakkiin

3

4 Miksi turvallisuustyö on tärkeää
Inhimilliset tekijät Taloudelliset menetykset, joista yhdessä vastaamme: Osuus?? varhemaksuista euroa Helsingissä Työtapaturmat korvauspäiviä 1356  euroa Miksi nuorille sattuu paljon tapaturmia Mikä on turvallisuustiedon merkitys Espoon e/2013 Uhka- ja väkivaltatilanteista

5 Voisiko syksyn alkuun sijoittaa turvallisuuskoulutuksen
Olemmeko riskitietoisia

6 Tietääkö määräaikainen, uusi, sijainen, osaako, muistaako vanha maikka ( lähes ¼ opettajista Helsingissä on määräaikaisia) Palohälytys, poistuminen, alkusammutus Asiaton vieras talossa (miten tunnistan sijaisen) Kulkutiet ja vapaa poistuminen (hätäpoistumistie lukittu) Lukitukset (avaimet?? … edes reksillä ei avainta) Aggressiotilanne ja toiminta ( kiinnipito …) Kadonnut oppilas Tapaturma, toiminta, ilmoittaminen, hätäensiapu Turvallisuuspoikkeama… mikä on tavallista, turvallista Johtamisen delegointi … sisäinen ja ulkoinen tiedotus Järjestyssäännöt ja lain mahdollistamat rankaisutoimenpiteet Valvonta ja sen varmistaminen (välitunnit…) Vaaraa aiheuttavat laitteet, koneet, aineet … vastuut, varomerkinnät Työskentely työopetuksen luokissa: TN, TS, KT, FyKe TS –pakki, vaarojen arviointi Ohjeet koulun ulkopuoliseen toimintaan Oppilaille turvattomat paikat … kiusaaminen ja niiden selvittely Salassapito ja asiakirjojen säilytys Suojautuminen sisään, lastensuojeluilmoitus, sairaan lapsen lääkitseminen, puuttuminen koulumatkalla tapahtuneeseen, Huoltajien tapaaminen ristiriitatilanteessa, kaupungin ohjeet ja Määräykset, työterveyshuollon tuki, edunvalvonta ja työturvallisuus

7 Työturvallisuuslaki lyhyesti 2002/738
Koskee työntekijän, opettajan lisäksi oppilasta, kun hän on teknisen, tekstiilikäsityön, kotitalouden ja FyKe –opetuksessa yleissivistävässä koulussa. Työnantajalla on yleinen huolehtimisvelvoite (8§) 9§ Työsuojelun toimintaohjelma 10§ Työn vaarojen selvittäminen ja arviointi 11§ Erityistä vaaraa aiheuttava työ 12§ Työympäristön suunnittelu 13§Työn suunnittelu 14§Työntekijälle annettava opetus ja ohjaus

8 Työturvallisuuslain mukainen yhteistoiminta 3.luku 19§
Työnantajan ja työntekijöiden on yhteistoiminnassa ylläpidettävä ja parannettava työturvallisuutta työpaikalla Työnantajan annettava riittävät tiedot … Näitä asioita on asianmukaisesti ja riittävän ajoissa käsiteltävä työntekijöiden ja heidän edustajiensa kesken … Työntekijällä on oikeus tehdä aloitteita turvallisuutta ja terveellisyyttä koskien ja saatava niihin palaute

9 Työntekijöiden velvollisuudet ja oikeus työstä pidättäytymiseen 4. luku
18§ Työntekijän yleiset velvollisuudet Työnantajan määräykset ja ohjeet…. järjestys, siisteys, huolellisuus ja varovaisuus Oma ja muiden turvallisuus Vältettävä toisten häirintää ja epäasiallista kohtelua … 19§ Vikojen ja puutteellisuuksien poistaminen ja niistä ilmoittaminen 20§ Henkilösuojainten käyttö ja soveltuva työvaatetus 21§ Työvälineiden ja vaarallisten aineiden käyttö 22§ Turvallisuus- ja suojalaitteiden käyttö 23§ Työntekijän työstä pidättäytyminen… Vakava vaara työntekijän omalle tai toisten hengelle tai terveydelle… Ilmoitus heti työnantajalle… Pidättäytymisen rajaus … ei korvausvelvollisuutta

10 Työtä ja työolosuhteita koskevat tarkemmat säännökset
24§ Työpisteen ergonomia, työasennot ja työliikkeet 25§ Työn kuormitustekijöiden välttäminen ja vähentäminen 26§ Näyttöpäätetyö 27§ Väkivallan uhka 28§ Häirintä 29§ Yksintyöskentely (metsuri, kodinhoitaja, kioskimyyyjä, kuljettaja, kuraattori… 30§ Yötyö 31§ Työn tauottaminen 32§ Työpaikan rakenteellinen ja toiminnallinen turvallisuus ja terveys 33§ Työpaikan ilmanvaihto ja työhuoneen tilavuus 34§ Työpaikan valaistus 35§ Työpaikan sisäinen liikenne ja tavaroiden siirtäminen 36§ Järjestys ja siisteys 37§ Ilman epäpuhtaudet 38§ Kemialliset tekijät ja työssä käytettävät vaaralliset aineet 39§ Fysikaaliset tekijät ja sähköturvallisuus 40§ Biologiset tekijät 41§ Koneiden, työvälineiden ja muiden laitteiden käyttö

11 Jatkoa 42§ Henkilöiden nostaminen nostolaitteilla 43§ Työvälineen käyttöönotto- ja määräaikaistarkastukset 44§ Onnettomuuden vaara 45§ Hälytys-, turvallisuus- ja pelastusvälineet ja –ohjeet 46§ Ensiapu 47§ Ensiapu- ja pelastushenkilöiden nimeäminen 48§ Henkilöstötilat Ympäristöministeriön rakentamismääräyskokoelma sisältää rakentamisohjeita, RT –kortisto, Työterveyslaitos (Työympäristö – valikko), OSHA- sivusto, AVI:n sivusto: TYösuojeluhallinto

12 Vuoden 2014 korjauksia Kaikkiaan Helsinki teki vuoden 2014 aikana 25 yli miljoonan euron kouluremonttia. Pienempiä korjauksia (30 000 eurosta miljoonaan euroon) tehdään 150 hanketta. Lisäksi Tilakeskuksella on määräraha, jolla pystytään tekemään äkillisiä korjauksia. Kaikkiaan Tilakeskus käyttää koulujen korjauksiin 66 miljoonaa euroa. Päiväkoteja korjataan puolestaan 70 remontissa yhteensä 15 miljoonalla eurolla. Päiväkodit ovat pienempiä rakennuksia, joten niissä rahaa kuluu vähemmän

13 Helsingin kaupunki suunnittelee Lauttasaareen asukaspysäköintiä
Helsingin kaupunki suunnittelee Lauttasaareen asukaspysäköintiä. Asukaspysäköintitunnuksen hankkiminen ei onnistu jos ei asu alueella. Oman auton käyttäminen on osalle henkilökunnasta välttämätöntä. Lauttasaaren ala-asteella opetuspisteitä on kaksi. Myllykallion koululla koulun parkkipaikka on tälläkin hetkellä opettajamäärään suhteutettuna hyvin pieni. Pajalahden koulun henkilökunnalle parkkipaikkaa ei ole tarjolla. Asukaspysäköinti tekee työhön kulkemisen hyvin hankalaksi. Koulun eteen on tällä hetkellä suunnitteilla 2 h kiekkopaikkoja. Olisi tärkeää, että kaikissa Helsingin kouluissa työskentelevillä opettajilla olisi tasa-arvoinen mahdollisuus oman auton pysäköintiin.

14 Työtapaturma- ja ammattitautilainsäädäntö uudistuu 2016 alusta
Työtapaturma- ja ammattitautilainsäädäntö uudistuu 2016 alusta. Tapaturmia, ammattitauteja ja kuntoutusta koskevat säädökset kootaan yhteen ja selkiytetään lainsäädäntöä. Miten kävi sisäilmasairaille?


Lataa ppt "Helmeen pääsee opetuksen verkosta Helsinki1-tunnuksilla"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google