Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

YRITYKSEN MUUTTUVA TOIMINTAYMPÄRISTÖ Kokonaiskuva ja makrotaso

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "YRITYKSEN MUUTTUVA TOIMINTAYMPÄRISTÖ Kokonaiskuva ja makrotaso"— Esityksen transkriptio:

1 YRITYKSEN MUUTTUVA TOIMINTAYMPÄRISTÖ Kokonaiskuva ja makrotaso
YRITYKSEN MUUTTUVA TOIMINTAYMPÄRISTÖ Kokonaiskuva ja makrotaso (Mikrotasolta kilpailu ja kysyntä erikseen) Tarja Jokinen & Tarja Heikkilä HAAGA-HELIA (Lähteinä esim. Bergströmin ja Leppäsen Yrityksen asiakasmarkkinointi -kirjan opettajan materiaali. Sen kirjan 2. luku on mitä suositeltavinta lisäluettavaa tästä aiheesta!)

2 Mikro- ja makrotaso?  selvittäkää kaikkea tätä!
1) Mikrotaso - koko toimialan tasolla vaikuttavat esim: kokonaiskysynnän määrä ->asiakaspotentiaali, työvoiman saatavuus ja hinta, raaka-aineiden saatavuus ja hinta sekä toimialan kilpailu - konkreettisesti yrityksellä on toimialalla kumppaneinaan: loppukäyttäjäasiakkaat (kuluttajat), kilpailijat, tavaran- ja palveluiden tarjoajat sekä jälleenmyyjäasiakkaat ja muut yhteistyökumppanit (arvoverkosto)  ovat yrityksen sidosryhmiä 2) Makrotaso (peste-analyysi) - talouden tila ja suhdanteet, teknologia, lait ym. normit, globalisaatio, väestö(t) ja kulttuurit sekä luonto huomioitava liiketoiminnassa

3 Makrotaso (PESTE-analyysi)
Makroympäristön ilmiöt vaikuttavat yrityksen toimintaan eniten välillisesti toimialan ja sidosryhmien (mikro) kautta. Joissain tapauksissa kenties suoraankin. Esimerkkejä? Makrotason ilmöitä voidaan ryhmitellä eri tavoin (esim. poliittiset, taloudelliset, teknologiset, sosiaaliset & kulttuuriset ja ekologiset) -->peste. (Taannoisessa kauppiksen pääsykoekirjassa käytetty nimeä STEP, myös lukuisia muita lyhenteitä esiintyy kirjallisuudessa: pestec, pestel…) Yrityksissä selvitettävä, mitä tekijöitä löytyy ja miten ne vaikuttavat toimialaan ja yritykseen. Yrityskuvauksessa voi perustellusti jättää jonkin ryhmän pois tai yhdistellä niitä sopivasti (toimiala vaikuttaa). Tätä harjoitellaan väliraporttivaiheessa.

4 PESTE – analyysi – esimerkki, tuontiyritys
Political influences lainsäädäntö, verotus, ulkomaankaupan säädökset Economic influences suhdanteet -> ostovoima, kulutuksen rakenne, hinnanmuodostus, korkotaso, työllisyys Sociocultural influences demografiset muutokset, koulutus, sosiaaliset suhteet, kulutustottumukset/elämäntyyli, arvojen muuttuminen, perhemuodot Technological influences toimialan teknologinen muutosnopeus arvoketjun eri vaiheissa, tuotteiden elinkaarten pituus Ecological & ethic influences ympäristökysymysten huomioiminen tuotteiden elinkaaren koko mitalta (lainsäädännön ylittävä), eettiset kysymykset toiminnassa ja johtamisessa

5 Toimintaympäristön kokonaisuus
Julkinen valta (politiittiset tekijät, lait) Talous (globaalisti, kotimaassa) Kysyntä (asiakkaat) Kilpailu (ydin- ym kilpailijat) Makrotaso Yritys ja sen oma toiminta päämäärät, missio, visio, strategiat markkinointi tuotanto/palvelun tuottaminen toimitusketjun hallinta toiminnan organisointi toiminnan mittaaminen ja arviointi Mikrotaso Muut sidosryhmät (tavaran-/palvelujen toimittajat, jälleenmyyjät, muut kumppanit, rahoittajat, työmarkkinajärjestöt ym) Teknologian kehitys Sosio-kulttuuriset tekijät Ekologiset tekijät Tarja Jokinen

6 Toimintaympäristön kokonaisuus, Huomaa yhteys SWOT-analyysiin!
Julkinen valta (poliittiset tekijät, lait) Talous (globaalisti, kotimaassa) Makrotaso Mahdollisuuk- sia vai uhkia? (OT) Kysyntä (asiakkaat) Kilpailu (ydin- ym kilpailijat) Yritys ja sen oma toiminta päämäärät, missio, visio, strategiat markkinointi tuotanto/palvelun tuottaminen toimitusketjun hallinta toiminnan organisointi toiminnan mittaaminen ja arviointi  Vahvuuksia vai heikkouksia (SW) Mikrotaso Mahdollisuuk- sia vai uhkia? (OT) Muut sidosryhmät (tavaran-/palvelujen toimittajat, jälleenmyyjät, muut kumppanit, rahoittajat, työmarkkinajärjestöt ym) Teknologian kehitys Sosio-kulttuuriset tekijät Ekologiset tekijät Tarja Jokinen

7 Yrityksen toimialan määrittely (Tutustu linkkeihin!)
Yritykselle määritellään kaupparekisterin tietoihin toimiala(-t), jolla se voi toimia. (Seuraa linkistä polkua: Kaupparekisteri/usein kysyttyä/toimiala.) Kaupparekisterimerkinnässä voi “kohtuullisesti ennakoida tulevaa toimintaa”. Toimialaluokitus (TOL 2008) on tilastokeskuksen määrittelemä toimialojen ryhmitys. Näitä luokkia yleensä käytetään myös kaupparekisterimerkinnässä ja yhtiösopimuksissa/-järjestyksissä. Myös muita luokituksia näkyy tuosta linkistä. Selvittäkää ryhmätyössä yrityksen toimialaluokka, -luokat! Pitää muistaa olla Satuun ja Marjukkaan yhteydessä????

8 Markkinarakenne / kilpailun tyyppi toimialalla  pohtikaa myös tätä!
Markkinarakennetta määrittelee yritysten lukumäärä, koko ja sijainti tarjottujen tuotteiden samankaltaisuus eli homogeenisuus/heterogeenisuus yritysten toimintavapaus (esim. mahdollisuus hintakilpailuun) uusien yritysten pääsymahdollisuus markkinoille Monopolitilanteessa ei ole kilpailua.

9 Tuotteiden saman-kaltaisuus Kilpailevien yritysten määrä
Kilpailun tyypit Tuotteiden saman-kaltaisuus Kilpailevien yritysten määrä Yrityksen toiminta-vapaus Monopoli usein korvaamaton - suuri Heterogeeninen kilpailu heterogeeninen oligopoli heterogeeninen polypoli monopolistinen kilpailu erilaistettuja jonkin verran erilaistettuja muutamia harvoja paljon jonkin verran vähäinen Homogeeninen kilpailu homogeeninen oligopoli homogeeninen polypoli eli täydellinen kilpailu samanlaisia muutamia suuri joukko, paljon olematon Tämä tulee esiin tarkemmin kansantaloudessa!

10 Nämä asiat tehtävässä - Makrotaso
Makrotason asioiden selvittämisen voitte aloittaa heti. Vaikka jo tänään! Huomatkaa, ettette tässä selvitä yrityksen toimenpiteitä, vaan toimintaympäristön vaikutuksia toimialan yritysten toimintaan! Kokeilkaa toimialan nimellä ja teoriakäsitteillä verkkolähteistä. Onko alalla järjestöjä, joilta saa tietoja? Muistakaa väliraportoinnissa sekä makrotaso, toimialan perustiedot että mikrotaso (kilpailu ja kysyntä). Selvittäkää toimiala tarkasti, tsekatkaa luvanvaraisuus yms. seikat.

11 Nämä asiat jatkossa… Kansantalouden opintojaksolla makro- ja mikrotasoa tarkastellaan tieteellisesti. Vastuullinen liiketoiminta -opintojaksolla keskeistä sisältöä ovat globalisaatio, toimialaa ja sen yrityksiä koskevat ympäristöasiat, yritysten sosiaalinen vastuu ja taloudellinen vastuu. Kansainvälisen yritystoiminnan opinnoissa tärkeää osata nämä asiat.


Lataa ppt "YRITYKSEN MUUTTUVA TOIMINTAYMPÄRISTÖ Kokonaiskuva ja makrotaso"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google