Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Sukupuolen haasteet uskonnollisille yhteisöille –seminaari

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Sukupuolen haasteet uskonnollisille yhteisöille –seminaari"— Esityksen transkriptio:

1 Sukupuolen haasteet uskonnollisille yhteisöille –seminaari 4.2.2015
Sukupuolisuuden pyhä ja paha - Eletty usko haastaa ja säilyttää uskonnollisia symboleita Sukupuolen haasteet uskonnollisille yhteisöille –seminaari Meri-Anna HIntsala

2 “When she is consecrated, almost all the other bishops of the northern part of the Church of England will gather round to lay their hands on her, and on each other, as a sign and an enactment of the physical links that run back through the centuries to the disciples whom Jesus first touched; when he is consecrated, only three bishops will touch him, and they will be ones who have taken care never to touch a woman in the sacramental way that will welcome her as a bishop.” The Guardian Kaksi ajankohtaista tapahtumaa, joissa sukupuolisuus haastaa uskonnollisia yhteisöjä. Libby Lane Englannin kirkon ensimmäiseksi naispiispaksi – taistelu sakramentaalisesta puhtaudesta ja naisen rituaalisesta puhtaudesta Toisaalta Vicky Beeching naisartisti Yhdysvaltain raamattuvyöhykkeeltä, joka tuli ulos Englannissa suorassa lähetyksessä kertoen olevansa lesbo. Tässä TV-debatti, jossa evankelikaalipastori Scott Lively huomauttaa Vickylle, että kaikilla ihmisillä on kiusauksia, mutta Jumalalla on valta ja voima auttaa sinua pääsemään yli homoseksuaalisuudesta. Johon Vicky vastaa, että ”Tuo opetus on ollut totaalisen tuhoisaa minulle. Ja se tuhoaa ja arpeuttaa niin monia ihmisiä, psykologisesti ja hengellisesti. Tästä kaksi erilaista suuntaa tulevaan esitykseen, kaksi esityksen pääpointtia: Erilaisissa usk yhteisöissä näyttää siltä, että seksuaalisuus ja sukupuoli nähdään hengellisenä asiana, eikä esimerkiksi tiedon asiana. Samat ihmiset, jotka hyväksyvät evoluution, lukevat ihmisen seksuaalisuuden hengellisyyden piiriin. Kuitenkin on niin, että tieto ihmisen seksuaalisuudesta ja suksupuolisuudesta on kasvanut viime vuosikymmeninä räjähdysmäisesti. Melko lailla yhtä mieltä akateemisessa maailmassa ollaan siitä, että homoseksuaalisuudella on biologinen pohja, eikä se ole tahdonalainen valinta. Joo tämä havainto voisi viedä uskonnollisissa yhteisöissä paineen pois ihmisen seksuaalisuuden kontrolloinnilta ja normittamiselta, puhumattakaan siitä, että uusi tieto auttaisi paremmin ymmärtämään ihmisyyttä ja Jumalan luomistyötä sellaisena kuin se meille ihmisten elämässä näyttäytyy. 2. Olla oma itsensä, on radikaalein muutoksen tekijä maailmassa. Keho on se, jolla säilytetään, muokataan ja ylläpidetään sosiaalisia rakenteita ja konstruktioita. Keho on myös radikaali muutoksen perustus, ja näyttää siltä, että nimenomaan silloin, kun ihminen pyrkii olemaan oma itsensä, toteuttamaan kutsumustaan, olemaan se mikä on.

3 Scott: ”Vicky, God has the power to help you to overcome your homosexual inclination…” Vicky: ”That kind of teaching has been so damaging to me. And it damages so many people. It is one of those things that really psychologically scars people.”

4 Sukupuoli uskonnollisissa yhteisöissä
1 Kietoutuu hengellisyyteen ja moraalikysymyksiin. Biologia? Tieto? 2 Kehon kautta luodaan, muokataan ja ylläpidetään sosiaalisia ja hengellisiä rakenteita uskonnollisissa yhteisöissä. Symbolit – pyhä ja paha, kunnioitettava ja vältettävä. Robert Orsi: ”Religion is one of the more effective media by which social power is realized in bodies.”

5 Usko elettynä kokemuksena
Kaikki usko on elettyä, ei ole uskoa ilman inhimillistä kontaktia. Kiinnostus sekä instituutioihin ja persooniin, teksteihin ja rituaaleihin, käytäntöön ja teologiaan, konkreettisiin asioihin ja ideoihin. Teologian merkitys ihmisen elämälle ja valinnoille, ratkaisut haetaan teologiasta, ei välttämättä liberaaleista arvoista, vaikka tulos olisi sen suuntainen. ”Ei ole mitään uskontoa, jota ihmiset eivät olisi ottaneet omiin käsiinsä” Orsi.

6 Online rituaalisena tilana
Rituaalinen kommunikaatio (Rothenbuhler) Kehollistunut uskonto lestadiolaisuudessa – online irti sekä yhteisöstä että kehosta Pyhä on fundamentaali elämän taso ja arkielämän toisella puolella oleva hyvä, joka kuuluu jokaiseen elämään. Rituaali kurkottelee, tavoittelee ja ylläpitää, mutta myös toistaa tätä pyhää. Laajemmassa perspektiivissä, kun rituaali nähdään kommunikaationa, se on kaikkea sitä toimintaa, mihin yksilöt osallistuvat, toteuttavat, jossa heillä herää tunteita ja jossa syntyy merkityksiä sen sijaan että vain välitetään eteenpäin, kulutetaan tai haetaan selkeitä tuloksia. Otetaan asiat valmiiksi annettuina vs. luodaan ja uudelleentulkitaan niitä itse. Rituaali tässäkin mielessä synnyttää pyhää, ja online luo uutta tilaa käydä tätä prosessia. Miehet tutkimuskohteena myös! Miesten puute

7 Uudelleentulkitut symbolit vanhoillislestadiolaisuudessa
Jumalan luomistyö on pyhä Itsekkyys on synti - paha Sukupuoli toimi filtterinä, jolloin voin sanoa, että sukupuolikeskustelun kontekstissa löytyneet pyhä ja paha, uskonnollisina symboleina, olivat nämä. Pyhää on vanhoillislestadiolaisuudessa moni muukin asia, samoin pahaa ja vältettävää, mutta sukupuolen kontekstissa nämä. Mielenkiintoista oli, että äitiys ei mieltynyt pyhäksi asiaksi, vaikka sitä kovasti korostetaan.

8 Pyhän sukupuolittuneet korostukset
Miehet 1 Varmuus Jumalan lupauksista 2 Siunaus, joka seuraa kuuliaista elämää (ehkäisystä kieltäytyminen) 3 Nöyrtyminen ja tyytyväisyys, ja tyytyminen Jumalan suunnitelmiin  siirtymä: 4 Vastuullisuus omasta, vaimon ja lasten terveydestä Strateginen hiljaisuus! Paitsi online. Naiset 1 Helpotus siitä, että ei tarvitse päättää itse lasten lukumäärää 2 ”Olla Jumalan käytettävissä” menee jopa oman terveyden edelle 3 Pyhä on käytännön kysymys: pyhän hyväksyntä vahvasti kehollistunut Siirtymä 4 Vastuu omasta ja lasten terveydestä ja hyvinvoinnista 5 Elämä on Jumalan lahjaa Yhteistä kehollistunut luomistyö – lapsi +uudelleentulkinnan tarve!!!

9 Vastaukset haetaan teologiasta
”Uskon Jumalan rakkauteen heikkoa lastaan kohtaan,  ja uskon syntiemme sovitukseen Hänen Poikansa ristinkuoleman kautta. Se on armoa, ei lakia. En usko, että Jumala hylkää minua ja perhettäni siksi, että suojelen omaa jaksamistani, omaa elämääni ja perheemme elämää. Elämän suojeleminen on uskovaisen tehtävä aina! Jotta lapsillamme olisi hyvä kasvaa ja kehittyä niin että he kykenevät elämään psyykkisesti ja fysisesti terveinä, ja vapaina jumalan lapsina, kuten toivon. Mielestäni Jumala odottaa minulta juuri sitä.”

10 Miksi naiset? Kehollistunut pyhä ei anna naisille hiljaisuuden mahdollisuutta samoin kuin miehille. Kehollistunut usko on hedelmällinen pohja uudelleentulkinnoille ja muutokselle, mutta myös vahvalle mukautumiselle ja pysyvyydelle. Raskaudet, käytännön pyhä, sosiaalinen kontrolli. Hiljaisuus ei suhteessa toisiin sukupuoliin, vaan auktoriteettiin, joka näyttää olevan yhteisössä annettu opetus ja sosiaalinen vuorovaikutus.


Lataa ppt "Sukupuolen haasteet uskonnollisille yhteisöille –seminaari"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google