Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Suomen kielioppia edistyneille Lauseet ja virkkeet

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Suomen kielioppia edistyneille Lauseet ja virkkeet"— Esityksen transkriptio:

1 Suomen kielioppia edistyneille Lauseet ja virkkeet
Tuula Marila Hanna Tarkki

2 Suomen lausetyypit peruslause predikatiivilause verbi kongruoi
pääverbi + verbi -lause eksistentiaalilause omistuslause nesessiivilause muutos- ja tuloslauseet verbi ei kongruoi geneeriset lauseet ”on hauskaa” -lauseet

3 Sanajärjestys 1/2 Lauseissa on useimmiten seuraavanlainen informaatiorakenne: teema  reema tuttu asia uusi asia Pojat pelaavat golfia. Äiti on iloinen Minun täytyy lukea läksyjä. Kissa kiipeää puuhun. Ulkona tuulee navakasti. On hauskaa osata pilkkusäännöt. Sanajärjestys on tavallisesti: subjekti – predikaatti – (objekti, predikatiivi tai adverbiaali) Marko lenkkeilee. (subj. + pred.) Hän ajattelee eilistä tenttiä. (subj. + pred. + obj.) Hänen juoksukenkänsä ovat uudet. (subj. + pred. + predvi) Marko juoksee joka päivä pari tuntia. (subj. + pred. + advli + advli)

4 Sanajärjestys 2/2 Sanajärjestys on melko vapaa; lauseenjäsenten paikan vaihtaminen ei muuta lauseen kieliopillista merkitystä, mutta sillä voidaan ilmentää erilaisia painotuksia ja sävyeroja. Huom. informaatiorakenne! Suomi ratifioi Lissabonin sopimuksen. (subj. + pred. + obj.) Lissabonin sopimuksen ratifioi Suomi. (ei Iso-Britannia) (obj. + pred. + subj.) Määreitä ei eroteta pääsanasta. Talon lapset olivat eilen katsomassa jännittävää elokuvaa. Eilen talon lapset olivat katsomassa jännittävää elokuvaa.

5 Subjekti vai ei? Suomessa lauseen voi muodostaa pelkkä predikaatti:
Sataa. Kävelläänkö? Subjekti näkyy verbin persoonapäätteestä, eli verbi kongruoi subjektin kanssa (lausetyypit 1–3): Matti askartelee.   Tytöt eivät tehneet tehtäviään. Subjektin voi tavallisesti korvata persoonapäätteellä (1. ja 2. persoona): Lähden uimaan. Nukuimme huonosti.

6 Subjektittomat lauseet 1/2
Passiivilauseissa tekijä on tuntematon tai tekemisestä kertominen on tekijää olennaisempaa. Suomen teillä hurjasteltiin juhannuksena. Geneerisissä lauseissa tekijän ajatellaan olevan kuka tahansa; lauseet kuvaavat tavallisimmin mahdollisuutta, ehtoa tai lupaa tehdä jotain. Jos hurjastelee, voi joutua tekemisiin virkavallan kanssa. Useissa sääilmiöitä kuvaavissa lauseissa subjekti jää pois: Sataa, tuulee, myrskyää.

7 Subjektittomat lauseet 2/2
”on hauskaa” -lauseissa subjektiksi voi ajatella verbin tai sivulauseen: On hullua hurjastella. On hyvä, että hurjastelijoita sakotetaan. Huom.! Asiatyylissä lauseen alkuun ei koskaan lisätä se- pronominia, vaikka se puhekielessä tavallista onkin! Vrt. *Se on tyhmää hurjastella. On tyhmää hurjastella.

8 Lausetyypit, joissa predikaatti ja subjekti ovat kongruenssissa
1. Peruslauseessa on subjekti, predikaatti (ja objekti sekä adverbiaali): Liisa askartelee. Pojat pyydystivät kalan. Isän uusi auto kulkee äänettömästi. 2. Predikatiivilauseessa on subjekti, olla-verbi ja predikatiivi (määritteineen). Lauseen aloittaa yleensä perusmuotoinen subjekti. Liisa on ahkera. Tytöt ovat iloisia. Mansikat ovat tänä vuonna erityisen maukkaita. 3. Pääverbi + verbi -lauseessa on predikaatin lisäksi nominaalimuotoinen verbi: Menin lukemaan kirjaa. Lapset tulivat uimasta.

9 Peruslauseet voidaan jakaa intransitiivisiin ja transitiivisiin sen perusteella, saako verbi objektin. TRANSITIIVILAUSE subjekti predikaatti objekti (adverbiaali) Keijo tanssii Ostitteko Tehdään tangoa uuden sohvan? harjoitukset upeasti. saman tien! INTRANSITIIVILAUSE Kaisa nukkuu Mennäänkö Emme lennä omassa sängyssään tyytyväisenä. kahville? Bangkokiin Finnairilla. takaisin lausetyyppeihin

10 Predikatiivilause 1/3 Predikatiivi esiintyy olla-verbin yhteydessä ilmaisemassa mikä ja millainen subjekti on: Auto on punainen / Ferrari. mitä ainetta subjekti on: Auto on muovia. kenen subjekti on: Auto on Pekan / hänen. Lauseen predikatiivi voi siis olla substantiivi, adjektiivi tai pronomini. Huom.! Predikatiivilauseen subjekti on aina nominatiivissa. Huom.! Kieltosana ei vaikuta predikatiivin sijamuotoon. Tavallisesti tiikerit eivät ole kesyjä vaan vaarallisia eläimiä. Tämä tiikeri ei kuitenkaan ole villi, koska se on kasvanut ihmisten kanssa. takaisin lausetyyppeihin

11 Predikatiivilause 2/3 Predikatiivi on yksikön nominatiivissa,
jos subjekti on konkreettinen asia: Pekka on iloinen. jos lause on geneerinen: Täytyy nukkua, kun on sairas. jos lauseessa kuvataan säätä: Ilma / sää on kaunis. jos predikatiivi on substantiivi: Kiipeily on jännittävä urheilulaji. monikon nominatiivissa, jos subjekti on yhtä kokonaisuutta tai paria tarkoittava monikkosana: Sakset ovat terävät. Kengät eivät ole uudet. jos subjekti tarkoittaa tiettyä joukkoa: Tuon mäyräkoiran jalat ovat lyhyet. takaisin lausetyyppeihin

12 Predikatiivilause 3/3 yksikön partitiivissa,
jos subjekti on aine- tai abstraktisana: Maito on hapanta. Aika on rahaa. jos lauseessa ei ole subjektia: Suomessa on kallista. jos predikatiivi on substantiivi ja kuvaa, mitä materiaalia tai tyylisuuntaa subjekti on: Tuoli on jugendia. jos predikatiivi ilmaisee subjektin olevan osa kokonaisuutta: Gibraltar ei ole Aasiaa, se on Eurooppaa. monikon partitiivissa, jos subjekti on monikossa: Miehet ovat väsyneitä. jos subjekti on numeroilmaus: Kolmannes opiskelijoista on yli 30-vuotiaita. jos lause on passiivissa: Vappuna ollaan riehakkaita. genetiivissä, jos se ilmaisee omistajan: Monisteet ovat luennoitsijan, eivät opiskelijan. takaisin lausetyyppeihin

13 Pääverbi + verbi -lause 1/3
Pääverbi + A-infinitiivi Kun lauseen pääverbinä on transitiiviverbi, toinen verbi on tavallisesti perusmuodossa: Haluan lukea. Alan harrastaa judoa. En muistanut ostaa maitoa. Unohdan aina palauttaa kirjat kirjastoon. Muita rakenteen verbejä: aikoa, jaksaa, luvata, osata, päättää, saada, täytyä, uskaltaa, viitsiä, voida, yrittää Pääverbi + MA-infinitiivi Kun lauseen pääverbinä on dynaaminen verbi, toinen verbi on usein MA-infinitiivin illatiivissa tai elatiivissa: Mennään kalastamaan. Tuletko juuri syömästä? takaisin lausetyyppeihin

14 Pääverbi + verbi -lause 2/3
Kun lauseen pääverbinä on staattinen verbi, toinen verbi on usein MA-infinitiivin inessiivissä: Olen Sallan luona tekemässä esitelmää. Lisää aiheesta kohdassa Verbien infiniittirakenteet. Pääverbi + verbaalisubstantiivi Suomen kielessä on sellaisiakin verbejä, jotka eivät voi saada täydennyksikseen toista verbiä. Tällöin toisesta verbistä täytyy tehdä substantiivi: nukkua > nukkuminen opiskella > opiskeleminen (tai opiskelu) takaisin lausetyyppeihin

15 Pääverbi + verbi -lause 3/3
verbi + objekti: laatia raportti  raportin laatiminen verbi + adverbiaali: levätä riippumatossa  riippumatossa lepääminen Huom. objekti genetiiviin; adverbiaali säilyy samassa muodossa. Rakenteen verbejä: Transitiiviset: aloittaa, lopettaa, harrastaa, jatkaa ja rakastaa Intransitiiviset: kiinnostua, pitää (+ elatiivi) Aloitin ratsastamisen / ratsastuksen kuusivuotiaana. Lopetitko työn tekemisen / työnteon? Harrastatko runojen kirjoittamista? (partitiiviverbi) Jatketaan harjoittelemista. (partitiiviverbi) Rakastamme marjojen poimimista! (partitiiviverbi) Thaimaan-lomalla kiinnostuin sukeltamisesta. He pitävät kovasti Aasiassa matkustamisesta. takaisin lausetyyppeihin

16 Eksistentiaalilause 1/2
Lauseessa on ns. esittelyrakenne, ”jossakin on jotakin”. Parkkipaikalla on autoja.   Puistossa oli paljon mäntyjä mutta ei yhtään koivua. Predikaattiverbi ei kongruoi subjektin kanssa. Subjekti on lauseen lopussa yksikön nominatiivissa Pihalla juoksee poika. partitiivissa kielteisissä lauseissa: Kadulla ei ole autoa. partitiivissa ainesanojen kanssa: Lasissa on mehua. partitiivissa monikollisten sanojen kanssa: Kadulla leikkii lapsia. takaisin lausetyyppeihin

17 Eksistentiaalilause 2/2 Eksistentiaalilause vs. peruslause
1) Peruslauseessa predikaatti kongruoi subjektin kanssa; eksistentiaalilauseen predikaatti on aina yksikössä. 2) Peruslause alkaa perusmuotoisella subjektilla; eksistentiaalilauseessa subjekti on lauseen lopussa, usein monikon partitiivissa. Eksistentiaalilauseen subjektina on uusi asia, kun taas peruslauseen subjektina vanha, tuttu asia. peruslause: Autot olivat parkkipaikalla (eivät kadulla). eksistentiaalilause: Parkkipaikalla oli autoja (ei junia). peruslause: Uimarit olivat stadionilla (eivät kentällä). eksistentiaalilause: Stadionilla oli uimareita (ei juoksijoita). peruslause: Paperit lojuivat pöydällä (eivät tuolilla). eksistentiaalilause: Pöydällä lojui papereita (ei ruokaa). takaisin lausetyyppeihin

18 Omistuslause ilmaisee omistamista, ”jollakin on jotakin”.
Predikaattiverbi ei kongruoi subjektin kanssa. Tässä lausetyypissä subjekti on lauseen lopussa nominatiivissa: Kallella on likaiset vaatteet. Maijalla on pieni karitsa. partitiivissa, jos subjekti tarkoittaa rajaamatonta määrää: Naapurillani on kissoja. partitiivissa, jos subjekti on ainesana tai lause on kielteinen: Minulla on ihottumaa. Kenelläkään ei ollut kelloa. Huom.! Minulla ei ole kiire / nälkä / jano / kylmä / kuuma. takaisin lausetyyppeihin

19 Nesessiivilause ja muita genetiivialkuisia lauseita 1/4
Nesessiivilause ilmaisee pakkoa, velvollisuutta ja sopivuutta: täytyy, on pakko, on tehtävä, pitää täytyä-verbin kieltomuoto: ei tarvitse Subjekti on genetiivissä, predikaattiverbi ei kongruoi subjektin kanssa ja yks. 3. persoonassa olevaa predikaattiverbiä seuraa perusmuotoinen verbi (ei koske on tehtävä -rakennetta). takaisin lausetyyppeihin subjekti predikaatti-verbi perusmuotoinen verbi Minun täytyy vaihtaa autoon uudet renkaat. Lasten ei tarvitse mennä kesälomalla aikaisin nukkumaan. Artikkelin on oltava valmis perjantaihin mennessä. Opiskelun pitää olla joskus myös hauskaa!

20 Nesessiivilause ja muita genetiivialkuisia lauseita 2/4
Huom.! Totaaliobjekti on yksikön tai monikon nominatiivissa tai akkusatiivissa (persoonapronominit): Läksyt on tehtävä huolellisesti. Sinun on pakko palauttaa tämä kirja ajoissa kirjastoon. Poliisin täytyi pidättää hänet. Heidät pitää hakea asemalta kello 17. Rakennetta käytetään kaikissa aikamuodoissa ja tapaluokissa (paitsi imperatiivissa). indikatiivi: täytyy, täytyi, on täytynyt, oli täytynyt konditionaali täytyisi, olisi täytynyt potentiaali: täytynee, lienee täytynyt takaisin lausetyyppeihin

21 Nesessiivilause ja muita genetiivisubjektin saavia lauseita 3/4
Genetiivisubjektin saavat myös rakenteet, jotka ovat 1. velvoittavia: Meidän kuuluu auttaa läheisiämme. Opiskelijoiden tulee suorittaa kurssi lukukauden loppuun mennessä. 2. kehottavia: Osallistujan kannattaa ottaa mukaan sadevarusteet. Sinun on viisainta maksaa velka mukisematta. Lasten on syytä totella vanhempiaan. 3. suostuttelevia (konditionaalimuotoisia): Kaikkien olisi hyvä ymmärtää asian vakavuus. Teidän kannattaisi soittaa hänelle pian. takaisin lausetyyppeihin

22 Nesessiivilause ja muita genetiivisubjektin saavia lauseita 4/4
4. suunnitelmia kuvaavia: Meidän oli tarkoitus lähteä lomalle Italiaan. Onko teidän aikomus remontoida asuntoanne? Naapurien on määrä viettää joulu Lapissa. (Myös velvoittava merkitys mahdollinen: Teidän oli määrä huolehtia asiasta = Teidän piti huolehtia asiasta.) Huom. Tainion onnistui tehdä maali. = Tainio onnistui tekemään maalin. Opiskelijan onnistui päästä läpi. = Opiskelija onnistui pääsemään läpi. takaisin lausetyyppeihin

23 Muutos- ja tuloslauseet
Lause ilmaisee tulemista joksikin, muuttumista jonkinlaiseksi. Predikaattiverbi ei yleensä kongruoi subjektin kanssa. Maijasta tulee lähihoitaja. Muutoksen voi kuitenkin ilmaista kahdella tavalla jostakin tulee joku tai jokin (nk. elatiivirakenne). Huom.! predikaattiverbi on yksikössä. Naapurin pojasta tuli opettaja. (yks.) Miettisen molemmista tyttäristä tuli poliiseja. (mon.) joku tai jokin tulee joksikin (nk. translatiivirakenne): Hänen poikansa opiskeli lääkäriksi. (yks.) Hänen molemmat lapsensa opiskelivat lääkäreiksi. (mon.) takaisin lausetyyppeihin

24 Geneeriset lauseet eivät saa subjektia
ilmaisevat, että tekeminen on mahdollista kenelle tahansa, mutta eivät sitä, tapahtuuko asia todella. kuvaavat 1. mahdollisuutta: Metsässä voi nauttia hiljaisuudesta. Sammalmättäälle voisi vaikka nukahtaa. 2. lupaa: Saako täällä polttaa? Nurmikkoa ei saa tallata! 3. ehtoa: Jos oikein yrittää, onnistuu varmasti. Kun on tarpeeksi rohkea, uskaltaa ottaa riskejä. takaisin lausetyyppeihin

25 ”on hauskaa” -lauseet 1/2
alkavat olla-verbillä + adjektiivilla (tai substantiivilla). On mahdotonta suunnitella elämäänsä täsmällisesti. Ei ole viisasta uskoa kaikkea, mitä lehdissä kirjoitetaan. Ilman olla-verbiä ilmaukset ovat kiteytyneitä toteamuksia ja huudahduksia. Upeaa esiintyä näin mahtavalle yleisölle! Kurjaa kuulla vaaristasi. Jos rakenteeseen liittyy lauseen aloittava subjekti, se on genetiivissä. Meidän on hyvä rentoutua välillä. Nykyihmisen on vaikea elää ilman sähköä. Rakenteen adjektiivi on tavallisesti partitiivissa: Nykyisin on miltei välttämätöntä osata käyttää tietokonetta. On terveellisempää syödä omenoita kuin perunalastuja. takaisin lausetyyppeihin

26 ”on hauskaa” -lause 2/2 Joillekin tavallisimmille adjektiiveille nominatiivimuotokin on mahdollinen: On hauska/hauskaa opiskella! Ei ole mukava/mukavaa mennä töihin väsyneenä. Kursseilla on helppo/helppoa saada uusia ystäviä. Adjektiivit hyvä, parempi ja paha ovat aina nominatiivissa: On parempi mennä bussilla kuin kävellä. On paha mennä sanomaan asiasta kenellekään. Jos olla-verbiin on liittynyt substantiivi (aika, harmi, ihme, onni, sääli), se on yleensä nominatiivissa: On aika opetella kieltäytymään! On harmi, ettei lumi pysynytkään maassa. Mutta: Sinun on syytä uskoa minua! takaisin lausetyyppeihin

27 Lausemaisuuden asteita 1/2
päälauseet sivulauseet infiniittirakenteet partisiippi-ilmaukset nominaalistukset

28 Lausemaisuuden asteita 2/2 esimerkkejä
Päälauseet Perhe odotti innolla kesälomaa. Sateinen sää ei haitannut retkeläisiä. Sivulauseet Kun koulu loppui, Liisa meni kesätöihin. Söimme nopeasti illallisen, jotta ehtisimme elokuviin. Infiniittirakenteet Äiti tiskasi astioita isän kuunnellessa uutisia. Luettuani lehden menin aamukävelylle. Partisiippi-ilmaukset Festivaalia edeltävät päivät olivat jännittäviä. Pekka yritti rauhoitella pelästynyttä kissaa. Nominaalistukset (verbikantaiset substantiivit) Asian esilletulo herätti keskustelua. Luentojen alkaminen viivästyi.

29 Muita infiniittisiä rakenteita
Elsa on laittamassa ruokaa. (MA-infinitiivin inessiivi) Olin kompastumaisillani kiveen. (ns. 5. infinitiivi) Olin kuolla häpeästä. (olla + A-infinitiivi) En malta olla sanomatta sitä. (olla + MA-infinitiivi abessiivi) Elsa on vain tekevinään töitä. (kvasirakenne) Kyllä Elsa tulee, jos on tullakseen. (fatum-rakenne) Muistaakseni asia käsiteltiin viime kokouksessa. (kvantum-rakenne) Susi juosta jolkuttelee. (koloratiivirakenne) Anna minun lukea rauhassa! (permissiivirakenne) Minun on tekeminen määrätyt tehtävät. (ns. 4. infinitiivi, vanh.) Nainen vain puhui puhumistaan. (ns. 4. infinitiivi) Tämä lapsi on pelastava maailman. (ns. liittopreesens, vanh.) Tulin tehneeksi pahan virheen. (passiivin 2. partisiippi) Sain asian tehtyä ~ tehdyksi. (passiivin 2. partisiippi) Tulen tekemään sen. (futuuri)

30 Virkkeet 1/4 muodostuvat päälauseista päälauseista ja sivulauseista.
päälause päälause Maaritin Jäätelökesä on suosikkilauluni, eikä se vanhene koskaan. päälause sivulause Konsertissa Maarit on upea, koska hän osaa ottaa yleisönsä. Samanarvoiset lauseet kytketään yhteen rinnastuskonjunktiolla päälause ja päälause sivulause ja sivulause (hierarkiatasoltaan samanarvoiset) Päälause ja sivulause erotetaan toisistaan käyttämällä 1) alistuskonjunktioita 2) relatiivipronomineja 3) epäsuoraa kysymystä

31 Virkerakenteet 2/4 Konjunktiot
Rinnastuskonjunktioita käytetään yhdistämään keskenään samanarvoisia lauseita. Rinnastuskonjunktioita ovat: rinnastavat: ja, ynnä, sekä, sekä – että, -kA erottavat: eli, tai, tahi, taikka, joko – tai, vai vastakohtaa tai rajoitusta ilmoittavat: mutta, vaan, paitsi Alistuskonjunktioita käytetään erottamaan virkkeessä hierarkiatasoltaan eriarvoisia lauseita. Alistuskonjunktioita ovat: että, jotta, koska, kun, kunnes, jos, kuin, mikäli, vaikka, joskin, niin kuin, sillä Huom.! Suomessa virkkeen eri lauseet, myös päälauseet, erotetaan toisistaan pilkulla, ellei niillä ole yhteistä lauseenjäsentä: Ostin kaupasta hedelmiä, ja mieheni valmisti niistä salaatin. Pilkkua ei tule, jos on yhteinen lauseenjäsen (tässä subjekti): Minä lähdin aamulla luennolle ja törmäsin yllättäen Maijaan.

32 Virkerakenteet 3/4 Sivulausetyypit
Sivulause voi olla konjunktiolause (alistuskonjunktiot) Luuletko, että voit auttaa minua? Muistan sinut, vaikka emme ole nähneet viiteen vuoteen. Pekka lupasi tulla mukaan, jos ilma on kaunis. Menemme uimaan, kun vesi lämpenee. relatiivilause (joka, mikä) Tapasin asemalla opettajani, jolta sain harjoituksia. Virtaset pääsivät vihdoin muuttamaan, mikä oli helpotus kaikille. Yliopistoon pääsy oli parasta, mitä minulle on koskaan sattunut. epäsuora kysymyslause (-kO tai jokin kysymyssana, ei että!) En ole varma, ymmärsinkö oikein. Kukaan ei tiennyt, miksi luento oli peruutettu.

33 Virkerakenteet 4/4 Infiniittirakenteet
Joistakin sivulauseista voi tehdä erilaisia infinitiivi- ja partisiippirakenteita. Niiden yhteydessä ei käytetä pilkkua. temporaalirakenne 1 ja 2 (vastaavat kun-lausetta) Ilahduin nähdessäni Pekan pitkästä aikaa. Äidin mentyä töihin kiirehdin luennolle. referatiivirakenne 1 ja 2 (vastaavat että-lausetta) Arvelin yllättäväni oppilaat helpolla kokeella. Linda kuuli ystävänsä voittaneen lotossa. modaalirakenne (vastaa siten että -lausetta) Yleisö kuunteli nautiskellen konserttia. finaalirakenne (vastaa aktiivimuotoista jotta-lausetta) Opiskelemme saavuttaaksemme hyvän kielitaidon. agenttipartisiippi Olen nähnyt aiemmin tuon Picasson maalaaman taulun. Lisää kohdasta Verbien infiniittirakenteet.


Lataa ppt "Suomen kielioppia edistyneille Lauseet ja virkkeet"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google