Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Tutkimussuunnitelma Leikin mahdollisuudet äidinkielen opetuksessa 1. ja 6. luokalla Tanja Kaspala.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Tutkimussuunnitelma Leikin mahdollisuudet äidinkielen opetuksessa 1. ja 6. luokalla Tanja Kaspala."— Esityksen transkriptio:

1 Tutkimussuunnitelma Leikin mahdollisuudet äidinkielen opetuksessa 1. ja 6. luokalla Tanja Kaspala

2 Tutkijan esiymmärrys oma kiinnostus äidinkielen opetukseen
toiminnalliset menetelmät opetuksessa, vrt. koulutus >< kenttä äidinkielen opetuksen mielekkyys oppilaiden näkökulmasta aiemmat tutkimukset leikistä ja äidinkielen opetuksesta -->yhdistäminen

3 Tutkimustehtävä tutkimuksen tavoitteena saada työkaluja toiminnallisten opetusmenetelmien käyttöön äidinkielen opetuksessa leikin ja sen merkityksen tutkiminen

4 Tutkimuskysymykset Miten leikin avulla voidaan opettaa äidinkieltä?
Miten äidinkielen opetuksesta saadaan mielekästä?

5 Tutkimuksen etiikka graduvaiheessa empiirinen osio: haastattelu
anonymiteetti haastateltaville

6 Tutkimuksen teoreettiset ja menetelmälliset lähtökohdat
toiminnallisuus laajempana viitekehyksenä --> leikin näkökulma kehityspsykologinen näkökulma aineistolähtöinen sisällönanalyysi puolistrukturoitu haastattelu

7 Aineiston keruu opettajan oppaat teokset leikistä ja sen merkityksestä
kehityspsykologiaan liittyvät teokset empiirinen osio: haastattelu 1. ja 6. luokan opettajalle, jotka käyttävät sisällönanalyysin kohteena olevaa kirjasarjaa

8 Aikataulu kandidaatin tutkielma valmis keväällä 2010
empiirinen osio syksyllä 2010 pro gradu valmis keväällä 2011


Lataa ppt "Tutkimussuunnitelma Leikin mahdollisuudet äidinkielen opetuksessa 1. ja 6. luokalla Tanja Kaspala."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google