Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Arto Hietapelto Tutkimussuunnitelma

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Arto Hietapelto Tutkimussuunnitelma"— Esityksen transkriptio:

1 Arto Hietapelto Tutkimussuunnitelma
Fysiikka-Kemian ja teknologiakasvatuksen yhteydestä perusopetuksen 5−6-luokilla Arto Hietapelto Tutkimussuunnitelma

2 Johdanto Teknologiakasvatus ja POPS 2004: Ihminen ja teknologia (aihekokonaisuus) Fysiikka-Kemia: kokeellisuus ja käytännönläheisyys Kiinnostus aiheeseen: teknologiapainotteinen luokanopettajakoulutus, sivuainevalinnat, jatkuva kehitys

3 Tutkimustehtävä Mitä yhteistä Fysiikka-Kemialla ja teknologiakasvatuksella on perusopetuksen 5−6-luokilla? Miten näistä saadaan muodostettua yhtenäinen ja mielekäs kokonaisuus jonkin (tai muutaman) opetettavan käsitteen opetusta varten?

4 Tutkimuksen teoreettiset ja metodologiset lähtökohdat
Kandivaihe (käsiteanalyysi) Käsitteiden määrittely ja analysointi Teoreettinen tausta Uuden ”oppiaineen” idea (sovellettava teoria) Pro gradu (toimintatutkimus) Valitaan opetettavat käsitteet (teoriaa) Opetuskokeilu (maisterivaiheen harjoittelun yhteydessä)

5 Aineiston keruu Kandivaihe Pro gradu Kirjallisuuskatsaus
Käsiteanalyysi Pro gradu Toimintatutkimus opetuskokeilun kautta Litteroidaan kerätty aineisto (esim. videomateriaali) Analysoidaan valitut osat (litteroinnin pohjalta)

6 Aikataulu Tutkimussuunnitelma: marras-joulukuu 2009
Kandintyö: kevät 2010 Aineiston keruu (opetuskokeilu): syksy 2010 Aineiston analysointi ja gradun kirjoittaminen: kevät 2011


Lataa ppt "Arto Hietapelto Tutkimussuunnitelma"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google