Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

28.3.2015Tieto-osasto / PATI1 Suun terveydenhuollon hoitoonpääsy Kysely terveyskeskusten ylihammaslääkäreille Hoitoonpääsyn toteutumistiedot perusterveydenhuollon.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "28.3.2015Tieto-osasto / PATI1 Suun terveydenhuollon hoitoonpääsy Kysely terveyskeskusten ylihammaslääkäreille Hoitoonpääsyn toteutumistiedot perusterveydenhuollon."— Esityksen transkriptio:

1 28.3.2015Tieto-osasto / PATI1 Suun terveydenhuollon hoitoonpääsy Kysely terveyskeskusten ylihammaslääkäreille Hoitoonpääsyn toteutumistiedot perusterveydenhuollon avohoidon hoitoilmoitustiedoista (AvoHILMO) Maaliskuu 2014

2 Suun terveydenhuollon hoitoonpääsyn seurantatiedot, maaliskuu 2014 Perusterveydenhuollon hoitoonpääsyn seuranta muuttui 1.1.2014. Suun terveydenhuollon hoitoonpääsyn seurantatiedot saadaan hoitoonpääsykyselystä ja AvoHILMO-aineistosta. Hoitoonpääsykysely käsittää yhteydenottoon ja tietojen julkaisemiseen liittyvät tiedot. AvoHILMO-aineistosta saadaan hoitoonpääsyn toteutumatiedot. 28.3.2015Esityksen nimi / Tekijä2

3 28.3.2015Tieto-osasto / PATI3 Tiedonkeruu suun terveydenhuollon hoitoonpääsystä maaliskuussa 2014 Hoitoonpääsykysely terveyskeskusten ylihammaslääkäreille toteutettiin maaliskuussa 2014. Vastaus saatiin 93 prosentista terveyskeskuksia (n=150), yhteensä 141 vastausta 6.5.2014 mennessä. Ahvenanmaa on kyselyn ulkopuolella. THL:n perusterveydenhuollon hoitoonpääsysivut ovat osoitteessa http://www.thl.fi/fi/tilastot/tiedonkeruut/hoitoonpa asy-perusterveydenhuollossa

4 AvoHILMO suun terveydenhuollon hoitoonpääsyn toteutuminen maaliskuu 2014 AvoHILMO-aineisto saatiin 91 terveyskeskuksesta (kokonaismäärä 150) kattaen 68 prosenttia väestöstä. Hoidon toteutumatietoja tarkastellaan suun terveydenhuollon ei-kiireellisistä sairaanhoidon käynneistä. Tarkastelu toteutettiin maaliskuussa 2014 hammaslääkärillä/suuhygienisteillä käyneiden odotusajoista. 28.3.2015Esityksen nimi / Tekijä4

5 Välittömän yhteydensaannin toteutuminen suun terveydenhuollossa 3/2009–3/2014, % 28.3.20155Tieto-osasto / PATI Lähde: THL, Suun terveydenhuollon hoitoonpääsykysely keväällä 2014 terveyskeskusten johtaville ylihammaslääkäreille

6 Yhteydensaanti puhelimitse suun terveydenhuollon ajanvaraukseen 28.3.20156 71 prosentilla vastanneista terveyskeskuksista (99:llä) suun terveydenhuollossa on käytössä soittopyyntö- ja takaisinsoittojärjestelmä. Puhelujen määrän (soitetut ja vastatut) ilmoitti 79 prosenttia vastaajista. Soitetuista puheluista 89 prosenttia kirjautui vastatuksi. (Jos soittaja katkaisee puhelun ennen kuin vastaajaäänite käynnistyy, puhelu kirjautuu ei-vastatuksi.) Tieto-osasto / PATI Lähde: THL, Suun terveydenhuollon hoitoonpääsykysely keväällä 2014 terveyskeskusten johtaville ylihammaslääkäreille

7 Hoidon tarpeen arvioinnin toteutuminen kolmen arkipäivän kuluessa suun terveydenhuollossa 28.3.2015Esityksen nimi / Tekijä7 Terveydenhuoltolain 51§:n mukaan hoidon tarpeen arviointi pitää tehdä kolmen vuorokauden kuluessa asiakkaan yhteydenotosta. Saadun terveyskeskusten AvoHILMO-aineiston mukaan kaikissa terveyskeskuksissa terveydenhuollon ammattilaisen hoidon tarpeen arviointi tapahtui samana päivänä kuin yhteydenotto terveyskeskuksiin.

8 Hoitoonpääsyn toteutuminen hammaslääkärikäynneissä (AvoHILMO-tiedot) 28.3.2015Esityksen nimi / Tekijä8 Saadun AvoHILMO-aineiston (91 terveyskeskuksesta) mukaan maaliskuussa 2014 hammaslääkärikäynneistä 96 prosenttia toteutui kolmen kuukauden sisällä yhteydenotosta terveyskeskukseen. Neljässä prosentissa kaikista hammaslääkärikäynneistä hoitoonpääsyä odotettiin 91–180 päivää.

9 28.3.2015Esityksen nimi / Tekijä9 53 prosenttia käynneistä suuhygienistin luona toteutui kolmen viikon sisällä yhteydenotosta. Vain yhdelle prosentille käynneistä odotusaika oli yli kolme kuukautta. Hoitoonpääsyn toteutuminen suuhygienistin käynneissä (AvoHILMO-tiedot)

10 Suun terveydenhuollon odotusaikojen julkaiseminen Kyselyyn vastanneista 116 terveyskeskuksesta (83 %) ilmoitti julkaisevansa tiedot hoitoonpääsystä vähintään neljän kuukauden välein, kuten terveydenhuoltolaki edellyttää (81 % lokakuussa 2013). 2 prosenttia kyselyyn vastanneista terveyskeskuksista ei ollut vielä lainkaan julkaissut odotusaikoja (3 % lokakuussa 2013). 28.3.201510Tieto-osasto / PATI Lähde: THL, Suun terveydenhuollon hoitoonpääsykysely keväällä 2014 terveyskeskusten johtaville ylihammaslääkäreille

11 Yhteenveto maaliskuun 2014 suun terveydenhuollon hoitoonpääsyn tuloksista (1/2) 28.3.201511Tieto-osasto / PATI Välittömän yhteyden saaminen oli samalla tasolla syksyn kyselyn kanssa. Tietonsa toimittaneista terveyskeskuksista 15 prosentilla oli yhteydensaannissa ajoittaisia ongelmia, yksi terveyskeskus raportoi jatkuvista ongelmista. Terveyskeskusten suun terveydenhuollossa soittopyyntö- ja takaisinsoittojärjestelmien käyttö oli noussut lokakuusta 2013.

12 Yhteenveto maaliskuun 2014 suun terveydenhuollon hoitoonpääsyn tuloksista (2/2) 28.3.201512 Maaliskuussa 2014 hammaslääkärikäynneistä 96 prosenttia tapahtui kolmen kuukauden sisällä yhteydenotosta terveyskeskusten tietojärjestelmistä poimittujen AvoHILMO tietojen mukaan. 3–6 kuukautta hoitoonpääsyä odotettiin neljässä prosentissa kaikista hammaslääkärikäynneistä tietonsa toimittaneissa terveyskeskuksissa. Yli puolet käynneistä suuhygienistin luona toteutui kolmen viikon sisällä yhteydenotosta. Yhdessä prosentissa käynneistä odotettiin yli 91 päivää. Hieman alle viidesosa (17 %) terveyskeskuksista julkaisi hoitoonpääsytiedot suun terveydenhuollosta harvemmin kuin terveydenhuoltolaki edellyttää tai ei julkaissut tietoja ollenkaan. Tieto-osasto / PATI


Lataa ppt "28.3.2015Tieto-osasto / PATI1 Suun terveydenhuollon hoitoonpääsy Kysely terveyskeskusten ylihammaslääkäreille Hoitoonpääsyn toteutumistiedot perusterveydenhuollon."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google