Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Lääkkeiden käyttökuntoon saattaminen

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Lääkkeiden käyttökuntoon saattaminen"— Esityksen transkriptio:

1 Lääkkeiden käyttökuntoon saattaminen
Lääkevastaavien koulutuspäivä L-PKS Farmaseutti Tiina Hansen

2 Lääkkeiden käyttökuntoon saattaminen
= toimenpide/-piteet ennen kuin lääke on valmis annettavaksi potilaalle lääkkeen lisääminen infuusionesteeseen liuottimen lisääminen kuiva-aineeseen injektionesteen veto ruiskuun

3 Lääkkeiden käyttökuntoon saattaminen
Fimean määräys 6/2012 Sairaala-apteekin ja lääkekeskuksen toiminta - kohta 9.1. Lääkkeiden käyttökuntoon saattaminen ” Lääkkeen käyttökuntoon saattaminen tulee, mikäli mahdollista, tehdä sairaala-apteekissa tai lääkekeskuksessa. Lääke voidaan saattaa käyttökuntoon myös osastolla tai muussa toimintayksikössä noudattaen sairaala-apteekin ja lääkekeskuksen toimintayksikön kanssa laatimia toimintaohjeita.

4 Käytettävien tilojen ja olosuhteiden tulee olla asianmukaiset ja toimintaan sopivat. Lääkkeet tulee saattaa käyttökuntoon ensisijaisesti erillisessä tähän käyttötarkoitukseen suunnitellussa työtilassa ja kyseiseen toimintaan soveltuvassa suojakaapissa tai isolaattorissa. Lääkkeiden käyttökuntoon saattamisessa tulee noudattaa lääkkeen valmistajan tai myyntiluvan haltijan ohjeita. Erityistä huomiota on kiinnitettävä oikeisiin työtapoihin (esim. hygienia) sekä käytettyjen lääkeaineiden, liuosten ja pakkausmateriaalien yhteensopivuuteen. Lääkkeiden mikrobiologinen ja kemiallinen säilyvyys tulee ottaa huomioon lääkkeiden käyttökuntoon saattamisessa.

5 Steriilejä lääkevalmisteita käsiteltäessä on noudatettava erityistä huolellisuutta. Tämän lisäksi on varmistuttava käyttövalmiin lääkkeen asianmukaisesta säilytyksestä, käyttöajasta sekä merkinnöistä. Työturvallisuuteen liittyvät lainsäädäntö ja normisto on otettava huomioon sellaisten lääkevalmisteiden käyttökuntoon saattamisessa ja käsittelyssä, jotka saattavat aiheuttaa vaaraa henkilökunnalle tai potilaalle (esim. radioaktiiviset lääkkeet ja solunsalpaajat)”

6 Terve työntekijä: ei infektioita, ei ihottumia
Toimitaan mahdollisimman aseptisesti: huomio ympäristöön: ikkunat ja ovet kiinni, ylimääräistä liikkumista vältettävä Työskentelytila mahdollisimman tyhjäksi Käsihygienia, käsineet (sekä hengityksensuojain ja myssy) - keskeytykset!

7 Työtason desinfiointi
Steriili liina työtasolle Varataan kaikki tarvikkeet valmiiksi, vältetään koskemasta likaisiin pintoihin Läpäisypinnat desinfioidaan alkoholilla ennen jokaista lävistystä

8 Avoin tilanne mahdollisimman lyhyeksi
Mikrobiologinen puhtaus –ristikontaminaation ehkäiseminen

9 Lasiampulli (kertakäyttöinen)
Bakteerikontaminaation riski kasvaa: - epäpuhtaudet ampullin pinnalla - ei-steriili taitos tai likaiset kädet ampullia avattaessa - lasinsirut - neula koskettaa ampulli suuosaa Suodatinneulan käyttö suositeltavaa huomio! Neulanvaihto

10 Lävistetyt lagenulat Neulaa ei saa jättää paikoilleen, ei avoimena eikä korkitettuna Spikella lävistettynä kestoaika 24 tuntia Neulalävistyksiä noin 10 kpl/lagenula

11 Antaisitko tekemäsi lääkkeen läheisellesi?
Aseptinen omatunto Antaisitko tekemäsi lääkkeen läheisellesi?

12 Lähteet: Lääkehoitosuunnitelma
Fimean määräys 6/2012: Sairaala-apteekin ja lääkekeskuksen toiminta Aronpuro Kirsi: Aseptiikka – esitys


Lataa ppt "Lääkkeiden käyttökuntoon saattaminen"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google