Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Metsävähennys Timo Hannonen Mhy Päijät-Häme.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Metsävähennys Timo Hannonen Mhy Päijät-Häme."— Esityksen transkriptio:

1 Metsävähennys Timo Hannonen Mhy Päijät-Häme

2 Perusteita: Metsävähennys on käytettävissä jälkeen vastikkeellisesti hankituilla metsätiloilla. Metsävähennysoikeutta ei ole yleensä alle 2 ha kiinteistöillä ja määräaloilla, ellei se ole osa suurempaa maatilakokonaisuutta. Kuolinpesänosuuksien kaupoista ei synny metsävähennysoikeutta, vaikka kuolinpesä omistaisi vain metsää. Vaihtotilanteissa voi syntyä myös metsävähennystä. Ts. vastikkeena käytetään metsää.

3 Metsävähennys-pohja 60% tilan hankintamenosta. Hankintamenoon lasketaan kaupanvahvistus, varainsiirtovero ja muut kaupanteon kulut. Nämä eivät ole vähennyskelpoisia muuten. Lahjaveroja ei voi lisätä metsävähennyspohjaan. Ennen v hankituilla metsillä oli alun perin 50% metsävähennyspohjaa, mutta niillekin lisättiin pohjaa %-yksikköä.

4 Esimerkki metsävähennyspohjasta:
Kauppahinta on € Varainsiirto 4% eli 4.000€ Kaupanvahvistus 112€ Lainhuudatus 107€ Matkakulut kaupan tekoon 100km x 0,25€/km=25€ Hankintameno yhteensä €, josta 60% on metsävähennyspohja eli ,4€. Tulevista puukaupoista on siis vähennettävissä ,4€.

5 Milloin metsävähennys-pohjaa ei muodostu?
Lahjana ja perintönä saatuihin metsiin. Niissä voi kuitenkin olla edellisen omistajan siirtyvää käyttämätöntä metsävähennyspohjaa. Hallintaoikeuden pidätys vie mahdollisuuden metsävähennyksen käyttöön pidätyksen ajaksi. Muusta kuin hankittaessa metsänä olleesta maasta. Ei esim. hankinnan jälkeen metsitetystä pellosta.

6 Miten metsävähennys-tä käytetään?
Enintään 60% vuotuisista verotettavista tuloista. Tuloja voi olla puun myyntitulo, vakuutuskorvaus, vahingonkorvaus, verotettava tuki tai verotettava omaan käyttöön otettava puutavara. Hankintatyön arvosta ei voi tehdä metsävähennystä. Metsävähennys tehdään ennen muita vähennyksiä eli muut vähennykset eivät ”syö” metsävähennystä.

7 Metsävähennyk-sen käyttö jatkuu…
Metsävähennys on omistajakohtainen ts. samalla veroilmoituksella olevat metsät ovat yhdessä. Metsävähennystä voi käyttää vain niiltä tiloilta/alueilta tulevista tuloista, joilla on metsävähennyspohjaa tai joilla sitä joskus on ollut samalla omistajalla. Jos metsän pinta-ala luovutuksen tai maankäytön muuttumisen vuoksi pienenee, pienenee myös metsävähennyspohja pinta-alan suhteessa.

8 Metsävähennyk-sen käyttö jatkuu…
Metsävähennyksen minimimäärä on 1500€/v, joka edellyttää vähintään 2500€ tuloja vuodessa. Huomioitava esim. pienissä puukaupoissa, että tuloja on riittävästi samalle vuodelle. Metsävähennys tulee itse vaatia veroilmoituksella. Jos jälkeenpäin huomaa unohtaneensa vaatia, voi vaatimuksen esittää takautuvasti. Metsävähennys on käytettävissä määräämättömän ajan.

9 Esimerkki metsävähennyk-sen käytöstä.
Puukauppatuloa €, kemera-hankeen tukea 1000€, vakuutuskorvausta 1000€ samana kalenteri vuonna metsävähennykseen oikeuttavalta tilalta. Käyttämätöntä metsävähennyspohjaa ,4€. Verotettava metsätalouden pääomatulo €, josta enintään 60% on metsävähennyksen määrä eli €. 62.546,4€ €=31.346,4€ jää metsävähennyspohjaa odottamaan seuraavia tuloja. Verotettavaa tuloa jää ennen muita vähennyksiä €

10 Metsävähennys luovutusvoiton laskennassa
Metsätilan luovutusvoittoon lisätään käytetyt metsävähennykset. Lisäys on enintään ko. luovutetun alueen tai määräosan metsävähennyspohja. Lisäys tehdään vaikka metsävähennystä olisi käytetty ko. alueella, vaan muuallakin käytetty huomioidaan. Lisäys ei ole riippuvainen siitä, onko luovutus voitollinen vai tappiollinen.

11 Metsävähennys luovutusvoiton laskennassa
Jos myytävä metsä on saatu vastikkeetta ja mukana on seurannut käyttämätöntä metsävähennystä, tehtävä lisäys on enintään siirtyneen metsävähennyksen suuruinen. Aiemman omistajan käyttämää metsävähennystä ei lisätä. Metsävähennystä ei lisätä kokonaan verovapaisiin luovutuksiin, kuten yli 10v metsän luovutus lähiomaiselle.

12 Metsävähennys luovutusvoiton laskennassa
Lisäystä ei tehdä, jos metsää luovutetaan muuhun käyttöön. Esimerkiksi määräalana myytävä tontti metsätilasta. Lisäystä ei tehdä, jos myytävä metsä tai määräala on hankittu samana kalenterivuonna kuin edelleen myynti tapahtuu. Metsävähennystä kannattaa aina käyttää lisäyksistä mahdollisessa luovutustilanteessa huolimatta. Lisäys on enintään metsävähennyksellä säästetyn veron verran.

13 Esimerkki metsävähennyk-sestä luovutusvoiton laskennassa
Hankintameno yhteensä €. Käytetty metsävähennys €. Myyntihinta € ja myyntikulut 5000€. Luovutusvoitto on € €-5000€ €=1956€


Lataa ppt "Metsävähennys Timo Hannonen Mhy Päijät-Häme."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google