Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Suolojen liukoisuus Ioniyhdisteiden vesiliukoisuuteen vaikuttaa

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Suolojen liukoisuus Ioniyhdisteiden vesiliukoisuuteen vaikuttaa"— Esityksen transkriptio:

1 Suolojen liukoisuus Ioniyhdisteiden vesiliukoisuuteen vaikuttaa
Lämpötila Ionihilan sidosten vahvuus/ ionien koko Niukkaliukoisia (liukoisuus veteen alle 1g/l) ovat yleensä yhdisteet, joissa on pieni ionien koko ja/tai suuri varaus

2 Neutraloituminen Kun liuoksessa on sekä happoa että emästä, happoreaktiossa syntyneet oksoniumionit ja emäsreaktiossa syntyneet hydroksidi-ionit reagoivat keskenään neutraloiden toisensa Neutralointireaktioissa syntyy käytetyistä haposta ja emäksestä riippuvaa suolaa (veteen liuenneena tai saostuneena) ja vettä (ei välttämättä näy reaktioyhtälössä) Neutralointireaktiossa tarvittavan hapon tai emäksen ainemäärä lasketaan neutraloitavan emäksen tai hapon kokonaiskonsentraation avulla, eli 1mol yksiarvoista heikkoa happoa neutraloi 1mol yksiarvoista vahvaa emästä

3 Happo-emästitraukset
Neutraloitumisreaktio Ekvivalenttikohdassa happoa ja emästä on yhtä paljon ja liuos on neutraloitunut Ekvivalenttikohta havaitaan indikaattorilla (tai pH- mittarilla) Koska pH muuttuu ekvivalenttikohdassa hyvin nopeasti (vrt. taulukko s. 84) voidaan indikaattorina käyttää indikaattoreita, joiden värinmuutosalue ei ole tarkasti ekvivalenttikohdassa Kun vahvaa happoa titrataan vahvalla emäksellä (tai toisinpäin) on ekvivalenttikohdan pH 7

4 Kun heikkoa happoa titrataan vahvalla emäksellä on ekvivalenttikohdan pH > 7, koska neutralointireaktiossa syntynyt hapon anioni on heikosti emäksinen Kun heikkoa emästä titrataan vahvalla hapolla on ekvivalenttikohdan pH < 7, koska emäksen vastinhappo on heikosti hapan Tämä on otettava huomioon indikaattorin valinnassa

5 Ionit happoina ja emäksinä
Vahvojen happojen vastinemäkset ovat vesiliuoksessa käytännössä neutraaleja Heikkojen happojen vastinemäkset ovat emäksisiä Metalli-ionit ovat neutraaleja Jos anionissa on jäljellä happamia protoneja se voi toimia sekä happona että emäksenä Vastaavasti heikon emäksen vastinhapot ovat happamia esim. NH4+ Suolan kationin ja anionin happo-emäsominaisuuksista voidaan päätellä onko suolan vesiliuos hapan, neutraali vai emäksinen (MAOL happo- ja emäsvakio taulukot)


Lataa ppt "Suolojen liukoisuus Ioniyhdisteiden vesiliukoisuuteen vaikuttaa"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google