Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

TUTKIMUSAINEISTOPROJEKTI 2009/2010 Tavoitteena tutkimusta helpottavia ja tehostavia tietokantoja. Huolehditaan tietoaineistojen säilyttämisestä, saatavuudesta.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "TUTKIMUSAINEISTOPROJEKTI 2009/2010 Tavoitteena tutkimusta helpottavia ja tehostavia tietokantoja. Huolehditaan tietoaineistojen säilyttämisestä, saatavuudesta."— Esityksen transkriptio:

1 TUTKIMUSAINEISTOPROJEKTI 2009/2010 Tavoitteena tutkimusta helpottavia ja tehostavia tietokantoja. Huolehditaan tietoaineistojen säilyttämisestä, saatavuudesta ja hyödynnettävyydestä tutkimuskäyttöön. tiedot haetaan omalta päätteeltä halutuin ehdoin (haut, poiminta, rajaukset). Anu Kantola anu.kantola@metla.fi

2 27.3.20152 TAVOITTEITA  Metlan tietovarastot laaditaan yhteisillä periaatteilla, jolloin niiden tietoja voidaan yhdistellä ja tietojen häviäminen estetään.  Tietoja haetaan raporttien tai sovellusten avulla.  Raportteihin voidaan koota tietoa monesta eri tietokannasta. Aineistotietokantojen ohella tällaisia ovat mm. koerekisteri ja kuvapankki, jossa on valokuvien lisäksi esim. koealakarttoja.  Projektissa toteutetaan koerekisteriuudistus, ja suunnitellaan erilaisia aineistotietokantoja, joista esimerkkinä MaaPuu -kannan pilotti.

3 27.3.20153 MIKSI AINEISTOJA SIIRRETÄÄN TIETOKANTAAN?  Aineisto ja sen oheistieto säilyy. Oheistieto on löydettävissä datan kanssa samasta paikasta (ei erillisiä lappusia, mappeja, karttoja).  Aineistojen käyttö helpottuu, kun aineiston sijaintia ei tarvitse tietää (mikä sen hakemiston tai tiedoston nimi olikaan, miltä levyltä niitä tiedostoja pitikään hakea, vai oliko aineisto kuitenkin muistitikulla ja mikä versio siitä nyt olikaan viimeisin...).  Haetut tiedot ovat samassa muodossa, vaikka alkuperäisillä mittauslomakkeilla formaatit ja mittayksiköt ovat voineet vaihdella eri aikoina tai eri kokeilla.

4 27.3.20154 MaaPuu -kanta  Puustonmittaustietoja on kerätty pitkään määrämuotoisilla lomakkeilla.  Kaikella kokeisiin liittyvällä tiedolla ei ole vastaavaa yhteisesti sovittua tiedostomuotoa. Esim. koealojen harvennus- ja lannoitustiedot ovat hajallaan ja osin puutteellisia.  Tietokannoissa hajallaan olevalle tiedolle luodaan paikat ja hakupalvelut.

5 27.3.20155 MaaPuu -kanta, tiedon haku  Yksi tapa päästä näkemään ja käyttämään kokeiden tietoa ovat raportit.  Raportit voidaan koota samalle Internet-sivulle luetteloksi, joista valitaan käyttötarkoitukseen sopivat vaihtoehdot.  Raportteja laaditaan tarpeen ja palautteen mukaan.  Raporttisovelluksella voidaan tarkastella mitä tahansa koetta tai aineiston osaa.

6 27.3.20156 MaaPuu -kanta, lannoitusraportit (demo)  Esimerkkeinä on kolmentasoisia raportteja: koekohtainen lannoitus vuosittain koealakohtainen lannoitus vuosittain koealakohtainen lannoitus, eri vuosien summa  Lannoitustietoa: Lannoitteet, ravinnesisältö Lannoittaja, ajankohta, määrä, säätilan kuvaus

7 27.3.20157 MaaPuu -kanta, muistioraportit (demo)  Tietokantaan voidaan säilöä muistiinpanoja ja luokitella niitä, jolloin esim. kokeille ehdotetut työt saadaan näkyviin.  Ns. irtotieto saadaan talteen.

8 27.3.20158 MaaPuu -kanta, mittausdata  Mittausdatan vienti kantaan on parhaillaan käynnissä.  Raportteja voidaan laatia puustonmittausaineistosta ja siitä lasketuista puustotuloksista.  Puustotulokset tuotetaan yleensä KPL - laskennalla.  Tietokanta voi toimia yhdessä KPL -ohjelman kanssa, jolloin laskennassa tarvitsee antaa vain laskettavan kokeen numero. Ohjaustiedostot ovat kannassa ja laskettu tieto voidaan tallentaa kantaan.

9 27.3.20159 MaaPuu -kanta, jatkosuunnitelmat  MaaPuu -pilotin tuloksia hyödynnetään erilaisten aineistojen saattamisessa tietokantaan. Minkälaiset kantaratkaisut ovat järkeviä. Miten tiedostomuotoista tietoa viedään tietokantaan. Miten aineistokanta toimii yhdessä koerekisterin tai muiden tietokantojen tai sovellusten kanssa. Miten aineistoja ylipäänsä löydetään. Minkälaisia aineistohakuja tarvitaan ja millaisia raportteja laaditaan.


Lataa ppt "TUTKIMUSAINEISTOPROJEKTI 2009/2010 Tavoitteena tutkimusta helpottavia ja tehostavia tietokantoja. Huolehditaan tietoaineistojen säilyttämisestä, saatavuudesta."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google