Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Uusien taidetoimikuntien ja jaostojen perehdytyspäivä 12.1.2015 Säätytalo Ylijohtaja Riitta Kaivosoja.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Uusien taidetoimikuntien ja jaostojen perehdytyspäivä 12.1.2015 Säätytalo Ylijohtaja Riitta Kaivosoja."— Esityksen transkriptio:

1 Uusien taidetoimikuntien ja jaostojen perehdytyspäivä 12.1.2015 Säätytalo Ylijohtaja Riitta Kaivosoja

2 Opetus- ja kulttuuriministeriö toimialansa ohjaajana Valtiollisten tehtävien kolmijako perustuu perustuslain 3 §ään. Sen mukaan: -lainsäädäntövaltaa käyttää eduskunta, joka myös päättää valtiontalou- desta -hallitusvaltaa käyttävät tasavallan presidentti sekä valtioneuvosto, jonka jäsenten tulee nauttia eduskunnan luottamusta -tuomiovaltaa käyttävät riippumattomat tuomioistuimet

3 Hallitusvaltaan kuuluu suhteessa mm: Säädösohjaus -lainsäädännön valmistelu ja täytäntöönpano (lait, valtioneuvoston asetukset, ministeriön asetukset, ministeriön päätökset) Resurssiohjaus -talousarvion valmistelu ja täytäntöönpano (resurssiohjaus) Tulosohjaus OKM tekee tulossopimuksen TAIKEn kanssa, tavoitteena 4-vuotiset tulossopimukset, joita tarkennetaan tarvittaessa vuosittain Informaatio-ohjaus (strategiat, ohjelmat jne) Omistajaohjaus (valtionyhtiöt)

4 Virastojen riippumaton asema -virastoilla on riippumattomuuden suoja tietyn tehtäväkentän hoitamiseen -suojan taso ja laajuus tulee tarkasti määritellä virastoa koskevassa lainsäädännössä

5 Parhaillaan on käynnissä osana Keskushallinnon virastorakenteen selvityshanke, joka perustuu hallituksen rakennepoliittiseen ohjelmaan. Määräaika selvitysryhmän työlle on 28.2.2014. Hankkeen tehtävänä on selvittää keskushallinnon virastojen kehittämismahdollisuudet niin, että virastojen kehittämisessä huomioidaan erityisesti myös valtioyhteisön kokonaisuuden kehittämistarpeet ja tarkastellaan keskeisten muutosten, kuten julkisen hallinnon ja palvelujen laajenevan siirtymisen sähköisiksi, kestävyysvajeen tuomien taloudellisten reunaehtojen, kansalaisten lisääntyvien odotusten, asiakaslähtöisyyden, lisääntyvän kansainvälisyyden ja strategisten kumppanuuksien vaikutuksia rakenteen kehittämistarpeisiin.

6 Kulttuuri- ja taidepolitiikkaa koskevia strategioita, ohjelmia ja päätöksiä, joissa tavoitteita ja linjauksia Hallitusohjelmat Pääministeri Jyrki Kataisen ja pääministeri Alexander Stubbin hallitusten ohjelmat (2011 ja 2014) Valtioneuvoston päätökset Toiminta- ja taloussuunnitelmat, tekstiosat ja luvut nelivuotiskausittain. Valtioneuvosto antaa, eduskunta käsittelee (2014) 2015-2018, valmistelussa 2016-2019, josta päätetään maaliskuun hallituksen kehysriihessä. Uusi hallitus tekee uuden kehyspäätöksen kesällä 2015. Valtioneuvoston periaatepäätös julkisen sektorin digitaalisten tietoaineistojen satavuuden parantamisesta ja uudelleenkäytön edistämisestä (2011) Kulttuuriympäristöstrategia 2014-2020. Valtioneuvoston periaatepäätös 2014. Aineettoman arvonluonnin kehittämisohjelma 2014. Valtioneuvoston periaatepäätös 2014.

7 Eduskunnan päätökset Talousarvion pääluokkatavoitteet, lukutavoitteet ja momenttikohtaiset tavoitteet (2013-2014) Strategiat Opetus- ja kulttuuriministeriön strategia 2020 (2010) Kulttuuripolitiikan strategia 2020 (2009) Valtioneuvoston selonteko kulttuurin tulevaisuudesta (2010) ja eduskunnan siihen antama vastaus (2011)

8 Ohjelmat Opetusministeriön kirjastopolitiikka 2015 (2009) Yleisten kirjastojen laatusuositus (2010) Aineettomien oikeuksien strategia (IPR strategia) (2009). TEM ja OKM Luovuudesta kasvua ja uudistumista: Luovaa taloutta edistävät julkiset toimet ja kehittämislinjaukset (2012) TEM ja OKM Audiovisuaalinen kulttuuri digitaalisessa ympäristössä. Poliittiset linjaukset (2012) Muotoile Suomi. Kansallinen muotoilupolitiikka (2013) TEM ja OKM Hyvä medialukutaito. Suuntaviivat 2013-2016 (2013) Maailmanperintöstrategia. Valmistelussa. Päätetään kevät 2015. Lastenkulttuuripoliittinen ohjelma. Valmistelussa. Työryhmän ehdotus saatu. Päätetään 2015. Kulttuuripolitiikan aluestrategia. Valmistelu aloitetaan joulukuussa 2014. Päätetään 2015. Taiteen ja kulttuurin saavutettavuustyöryhmän loppuraportti (2014). Valmistellaan taiteen ja kulttuurin monikulttuurisuusohjelma vuosina 2015-2016. Taiteesta ja kulttuurista hyvinvointia –toimintaohjelma 2010-2014. Sille valmistellaan jatkoa vuonna 2015.

9 Kulttuuri- ja taidepolitiikan strategia 2025?

10 Taiteen ja kulttuurin rahoitus 1995-2015 (TA-luku 29.80 Taide ja kulttuuri)

11 Taiteen ja kulttuurin rahoitus 2011-2015 (TA-luku 29.80 Taide ja kulttuuri) eräin kertaluonteisin poistoin


Lataa ppt "Uusien taidetoimikuntien ja jaostojen perehdytyspäivä 12.1.2015 Säätytalo Ylijohtaja Riitta Kaivosoja."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google