Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Maatilan yhtiöittäminen - verotus ja osakassopimukset

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Maatilan yhtiöittäminen - verotus ja osakassopimukset"— Esityksen transkriptio:

1 Maatilan yhtiöittäminen - verotus ja osakassopimukset
Suonenjoki Ilkka Ojala, OTL, VT Konsultointi Ojala Oy

2 Näkökohtia Yksittäisen tilan yritysmuotoa suunniteltaessa verotus käytännössä ollut ratkaiseva tekijä Ei yleensä perustetta yhtiöittää, jos ei veroetuja Ilman yhtiömuotoa vähemmän sääntelyä, varojen käyttö vapaampaa Yhteistoiminnan järjestämiseksi yhtiön käyttäminen usein tarkoituksenmukaista; silloin veromotiivi ei välttämättä ole keskeinen peruste Toimintojen yhdistäminen, yhteiset kotieläinyksiköt, koneyhtiöt yms. Yhtiölainsäädännöstä pelisäännöt hallinnolle, päätöksenteolle yms. Konsultointi Ojala Oy

3 Maatilan verotus, kun ei yhtiötä
tulo lasketaan tulolähteittäin: MVL - EVL - TVL yritystulo (maatalouden tulo ja elinkeinotoiminnan tulo) jaetaan pääomatuloon ja ansiotuloon pääomatuloa 20 % (tai 10 % tai 0 %) nettovarallisuudesta Pääomatulosta 30 / 33 %:n vero Rajana euron pääomatulo (2015) Ansiotulon vero progressiivinen  vero voi nousta pääomatulon veroa korkeammaksi Konsultointi Ojala Oy

4 Ansiotulo maataloudesta
Nettovarallisuus voi olla tuloihin nähden pieni Eläimiä, varastoja, saamisia tai rahavaroja ei oteta huomioon nettovaroina lainkaan Pellon vertailuarvo vähäinen suhteessa käypään arvoon tästä toisaalta huomattava etu sukupolvenvaihdoksissa Verotuksen nettovarallisuus voi olla negatiivinen Jos esim. peltoa ostettu velkarahoituksella Koko tulo on ansiotuloa Ansiotulon ankara verotus on keskeisin peruste yksittäisen maatilan yhtiöittämiselle Konsultointi Ojala Oy

5 Pellon nettovarallisuusarvo 2015, esimerkkejä
Kunta Salaojittamaton €/ha Salaojitettu €/ha Joroinen 268,80 628,36 Kerava 650,02 1 009,58 Kiuruvesi 179,13 538,69 Kuopio 225,61 585,17 Sodankylä 49,00 408,56 Somero 560,56 920,12 Suonenjoki 234,50 594,06 Konsultointi Ojala Oy

6 Osakeyhtiön verotus Erillinen verovelvollinen
Verokanta 20 %, ei riipu tulojen suuruudesta OY:n tuloa ei jaeta pääomatuloon ja ansiotuloon Verotettava tulo määritetään tulolähteittäin => MVL - EVL – TVL MVL: maatalous (MVL 2 §). Maatalouden määrittely ei riipu yritysmuodosta. Se mikä on yksityiselle maataloudenharjoittajalle maataloutta, on sitä myös osakeyhtiölle EVL: liike- ja ammattitoiminta. Esim. maataloudesta eriytynyt jalostustoiminta tai täysin erillinen toiminta TVL: henkilökohtainen tulolähde. Esim. metsätalous Konsultointi Ojala Oy

7 Osinkoverotus Jako pääomatuloon ja ansiotuloon koskettaa myös OY-muotoista yrittäjää, kun hän nostaa tuloa yhtiöstä itselleen OY:n osinko (TVL) voi olla 25 %:sti veronalaista pääomatuloa 85 %:sti veronalaista pääomatuloa 75 %:sti veronalaista ansiotuloa Pääomatulo-osinko perustuu yhtiön nettovarojen pohjalta laskettuun matemaattiseen arvoon Pääomatulo-osinko: 8 % matemaattisesta arvosta Konsultointi Ojala Oy

8 Osinkoverotus Jos pääomatulo-osinkoa enintään euroa, veronalaista 25 % Vero silloin 7,5 % (8,25 %) osingosta Jos pääomatulo-osinko yli euroa, veronalaista 85 % Vero silloin 25,5 % (28,05 %) osingosta Jos osinko yli 8 % matemaattisesta arvosta, veronalaista ansiotuloa 75 % Vero voi olla 42 % osingosta Jos nostetaan vain lievemmin verotettu pääomatulo- osinko, kokonaisvero (yhtiö + osakas) on 26 % Konsultointi Ojala Oy

9 Osakeyhtiön etu Osakkaan tuloa voidaan “säännöstellä”
Verotettavaa ansiotuloa ei muodostu ”väkisin”, määrän voi itse päättää Yhtiön vero aina 20 %: helpottaa yritystoiminnan lainojen lyhentämistä (verrattuna esim. 50 %:n ansiotulon veroon) Yhtiössä työskentelevä osakas voi myös nostaa palkkaa: marginaalivero matalilla tulotasoilla jopa alle 26 %, jolloin palkka alentaa kokonaisveroa Sotu muistettava Konsultointi Ojala Oy

10 Varojen nosto Oy:stä, MYEL-yrittäjä (Somero, MYEL-tulo 18000 euroa)
Kokonais-vero Palkka, max. (noin) 1 Palkka, marginaalivero alle 26 % % 17 000 2 Pääomatulo-osinko, enintään euroa 26 % 3 Palkka, marginaalivero % % 25 000 4 Pääomatulo yhtiöstä (korko) 30 % (33) 5 Palkka, marginaalivero ,4 % 30 – 42,4 % 40 500 6 Pääomatulo-osinko, yli euroa 42,4 % 7 Palkka, marginaalivero yli 42,4 % 42,4 % - Yli Konsultointi Ojala Oy

11 Esimerkki, viitteellinen. Oletuskunta Suonenjoki, vuosi 2015
Maatalouden nettotulo €. Negatiivinen nettovarallisuus  tulo kokonaan ansiotuloa. Yksi yrittäjä, MYEL-työtulo €  Ansiotulon vero noin € Jos tila OY, ja omistaja nostaa €:n palkan, yhtiön verotettava tulo (640 €:n sotu huomioon ottaen) € Yhtiön vero €, osakkaan n €. Verot yhteensä n €  Erotus euroa Yhtiön jakamasta osingosta aiheutuu lisää veroa; mahdollisuus nostaa osinkoa 7,5 %:n verolla Konsultointi Ojala Oy

12 Osakkeen matemaattinen arvo
Keskeinen tekijä TVL-osinkojen suunnittelussa Matemaattinen arvo = nettovarallisuus jaettuna osakkeiden kokonaismäärällä Joskus matemaattisesta arvosta osakaskohtaisia vähennyksiä asunto osakaslaina Nettovarallisuus lasketaan osingon verovuotta edeltävän vuoden tilinpäätöksen pohjalta Vuonna 2015 saadun osingon pääomatulo-osuus määritetään 2014 tilinpäätöksen pohjalta lasketun nettovarallisuuden mukaan Konsultointi Ojala Oy

13 Yhtiöittämisen kannattavuus?
Useimmilla tiloilla ansiotulovero-ongelma voidaan hoitaa ilman yhtiöittämistäkin Ansiotulon jakaminen puolisoiden kesken Palkan maksaminen työhön osallistuville perheenjäsenille Usein nämä keinot auttavat eikä yhtiötä kannata perustaa Jos jakomahdollisuutta ei ole, tai perheenjäsenillä on jo ansiotuloa muualta, maatalouden yhtiöittäminen voi tulla harkittavaksi Konsultointi Ojala Oy

14 Yhtiöittämisen kannattavuus?
Metsätalouden tulo aina pääomatuloa Kun veroprosentti enintään 30 % - 33 %, metsiä ei verosyistä yleensä kannata yhtiöittää OY:n veroprosentti sinänsä on pääomatulon veroprosenttia matalampi, mutta osinkojen verotus pitää myös ottaa huomioon Lisäksi otettava huomioon, että osakeyhtiö ei ole oikeutettu metsävähennykseen eikä menovaraukseen Metsien jättäminen itselle aiheuttaa lohkomisia (jos pellot ja metsät samoilla rekisteritiloilla) Usein metsätkin siirretty yhtiölle Konsultointi Ojala Oy

15 Osakeyhtiömuodon edullisuus?
Voidaanko osa voitosta jättää yhtiöön? Jos koko voitto tarvitaan elantokustannuksiin (eli pitää nostaa yhtiöstä), oy-muodosta ei ole verohyötyä Jos ansiotulot ovat suuret ja yritystoiminnassa on paljon velkaa, maatalouden osakeyhtiöittäminen helpottaa velkojen lyhentämistä (= rahaa jää verojen jälkeen enemmän) Konsultointi Ojala Oy

16 Osakeyhtiöstä seuraa mm:
Yhtiö on aina kirjanpitovelvollinen kirjanpitolain mukaan Nettotulo laskettava kahdessa järjestelmässä Kirjanpidon tulos KPL:n mukaan voitonjakoa ja informaatiota varten Verotettava tulo MVL:n (+EVL/TVL) mukaan tuloveron määräämistä varten Järjestelmät poikkeavat toisistaan KPL: lähtökohtana suoriteperusteinen jaksotus MVL: maksuperusteinen jaksotus (mutta EVL ja TVL: suoriteperusteinen jaksotus) Konsultointi Ojala Oy

17 Osakeyhtiöstä seuraa mm:
Arvonlisäveron verokausi kuukausi Maatila-oy:n liikevaihto ylittää yleensä rajat, jotka oikeuttaisivat neljännesvuosi/ kalenterivuosi – verokauteen ( / ) Osakeyhtiölain voitonjakorajoitukset: yhtiön varoja saa nostaa vain jakokelpoisten varojen puitteissa Oy:ssä ei yksityiskäyttöä: oikeustoimet yhtiön ja osakkaan välillä käyvällä hinnalla Konsultointi Ojala Oy

18 Peitellyn osingon vaara
Osakeyhtiössä yksityiskäyttö ei ole mahdollinen Osakeyhtiön ja osakkaan väliset mahdolliset oikeustoimet tehtävä käyvällä hinnalla Osakkeenomistajan yhtiöstä ottama omaisuus, osakkeenomistajan käytössä oleva omaisuus jne. Osakkuudesta tuleva etu pitää ottaa voitonjaon kautta, ei hinnoittelun kautta: osakasta suosiva hinnoittelu aiheuttaa riskin peitellystä osingosta Peitellystä osingosta veroseuraamuksia osakkaalle ja yleensä myös yhtiölle Konsultointi Ojala Oy

19 Toimintamuodon muutos TVL 24 §
Yhtiöittäminen jatkuvuusperiaatteella Yhtiö jatkaa poistoja samoista arvoista, viljelijälle ei muutoksessa realisoidu tuloa Esim. eläimistä tai varastoista ei realisoidu tuloa viljelijälle Kaikki maatalouden varat ja velat siirrettävä yhtiöön Toimintamuodon muutoksen yhteydessä yhtiöön ei voi tulla uusia omistajia Kiinteistöjen siirrosta varainsiirtovero (huom. kuitenkin VVL 14 ) Konsultointi Ojala Oy

20 Toimintamuodon muutos
Osakeyhtiölle muodostuttava alkava tase, jossa omaa pääomaa vähintään euroa Varastoille ei siirrossa arvoa, ei myöskään eläimille (ellei jaksotettuja hankintamenoja) Kiinteistöjen poistokelvoton osa hankinta-arvostaan, poistojen kohteena olevat varat menojäännöksestä Koska pellot mukaan hankinta-arvostaan, käytännössä yhtiön nettovarallisuus positiivinen, vaikka sama omaisuus maatilalla johti negatiiviseen nettovarallisuuteen Konsultointi Ojala Oy

21 Toimintamuodon muutos
Jos koko voittoa ei nosteta, yhtiön nettovarat lisääntyvät  pääomatulo-osinko kasvaa Kun yhtiön verokanta 20 %, nettovarat kasvavat nopeammin kuin yksityisellä maataloudenharjoittajalla Myös yhtiölle kertyvät rahavarat nettovarallisuutta Toimintamuodon muutos yleensä tarkoituksenmukaisin tapa yhtiöittää yksittäinen tila: ei välittömiä tuloveroseuraamuksia Konsultointi Ojala Oy

22 Yhtiöittäminen muutoin
Yhtiöittäminen voidaan tehdä muullakin tavalla Esim. niin, että rakennukset, koneet, eläimet myydään yhtiölle. Pellot vuokrataan yhtiölle Kun rakennusten ja koneiden käyväksi arvoksi hyväksytään yleensä menojäännös, usein veroseuraamukset jäävät kohtuullisiksi tälläkin tavalla Tästä mallista peruuttaminen entiseen yritysmuotoon on helpompaa Tapauskohtaisesti harkittava menettely Konsultointi Ojala Oy

23 Osakeyhtiöstä ei pääse pois toimintamuodon muutoksella
Osakeyhtiö verotuksessa lopullinen yritysmuoto: ilman veroseuraamuksia ei enää päästä muuhun toimintamuotoon Osakeyhtiön muuttaminen toiseen yritysmuotoon merkitsee aina osakeyhtiön purkautumista Jos kiinteistöt siirretty yhtiölle, mutta ne halutaan saada takaisin yksityiseen omistukseen: siirto on luovutus => tuloverotus ja varainsiirtoverotus Konsultointi Ojala Oy

24 Osakassopimukset Usean osakkaan yhtiössä
Erityisesti jos osakkaina muut kuin perheenjäsenet (yhteistoimintayhtiöt tms.) Osakassopimus velvoittaa siihen liittyneitä osakkeenomistajia Yhtiöjärjestys velvoittaa kaikkia osakkeenomistajia Sovittavat asiat: osakkaiden keskinäiset suhteet sekä heidän oikeutensa ja velvollisuutensa yhtiössä Sopimusvapaus Tapauskohtaisesti mietittävä Konsultointi Ojala Oy

25 Yrittäjäkumppanien osakassopimukset
Yrityksen hallinto ja päätöksenteko Hallituksen kokoonpano (esim. kaikilla oikeus nimetä jäsen), puheenjohtajan valinta Yksimielisyys- tai määräenemmistövaatimukset tai veto- oikeus erilaisille päätöksille, esim. Osakeannit Kiinteistön osto ja myynti, merkittävät investoinnit ja liiketoimet Sovittuun toimialaan kuulumattomat investoinnit Suuren lainan otto Toimialan muutokset, yhtiöjärjestyksen muutos Konsultointi Ojala Oy

26 Yrittäjäkumppanien osakassopimukset
Yrityksen hallinto ja päätöksenteko Työnjako ja toimivalta Yhtiökokous Hallitus Toimitusjohtaja Osakkaiden työpanosten korvaamisperiaatteet Osakkaiden liiketoimien hinnoittelu Voitonjakoperiaatteet Konsultointi Ojala Oy

27 Yrittäjäkumppanien osakassopimukset
Osakkeenomistajien velvollisuudet Pääomansijoitukset yhtiöön (esim. lisäpanokset yhtiön niitä tarvitessa) Työskentelyvelvoite Tuotteiden toimittamisvelvollisuus / -oikeus Kilpailukielto Omistukseen liittyvät asiat Luovutusrajoitukset, panttauskielto Uusien osakkaiden ottaminen (Myötämyyntioikeus ja –velvollisuus) Konsultointi Ojala Oy

28 Yrittäjäkumppanien osakassopimukset
Tiedonsaantioikeus Esim. jos kaikki eivät ole hallituksen jäseniä Seuraukset sopimusrikkomuksista Sopimussakko Vahingonkorvaus Osakkeiden luovutusvelvollisuus Yleisiä Riitojenratkaisumenettely Salassapito Konsultointi Ojala Oy

29 Osakeyhtiö rahoittajan näkökulmasta
OY-maatilalla tilinpäätös, mikä tekee siitä vertailukelpoisen muiden yritysten kanssa Taseessa ja sen erittelyissä ja liitetiedoissa on informaatio yhtiön varoista ja velvoitteista KPL:n mukaista tilinpäätöstä ymmärtävät sellaisetkin rahoittajat, jotka eivät ymmärrä 2- ja 2C- veroilmoituslomakkeita Vakuudet Kiinteistökiinnitykset Yrityskiinnitys (irtaimisto) Omistajan antamat vakuudet (esinevakuudet ja takaukset) Konsultointi Ojala Oy

30 Osakeyhtiö rahoittajan näkökulmasta
Omistajan sijoitukset yhtiöön Osakepääoma (sidottu oma pääoma, minimi €) Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto (SVOP) Pääomalainat (takaisinmaksu- ja koronmaksurajoitukset) Muut lainat Rahoittaja voi asettaa ehtoja, esim. Osakepääoman määrä Omistajan antamien lainojen muuttaminen pääomalainoiksi Osingonjakokielto Konsultointi Ojala Oy

31 Yhteystiedot Ilkka Ojala Konsultointi Ojala Oy Koskelotie 6a, Vantaa Puhelin Konsultointi Ojala Oy


Lataa ppt "Maatilan yhtiöittäminen - verotus ja osakassopimukset"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google