Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Miten vaikuttavuudesta puhutaan? Pirjo Hiidenmaa 11.3.2010 Suomen Akatemia.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Miten vaikuttavuudesta puhutaan? Pirjo Hiidenmaa 11.3.2010 Suomen Akatemia."— Esityksen transkriptio:

1 Miten vaikuttavuudesta puhutaan? Pirjo Hiidenmaa 11.3.2010 Suomen Akatemia

2 Mikä? Tutkimuksen vaikutus yhteiskuntaan (tulos) Tutkimuksen vaikuttavuus (ominaisuus) Yhteiskunnallinen vuorovaikutus (prosessi) Tiede yhteiskunnassa (ilmiö)

3 Minkä vaikuttavuus? Tutkimuksen yleensä? Tutkimusprojektin? Tieteen? Organisaation? Tutkijan? Tiedeyhteisön?

4 Tiede / tutkimus Perustutkimus Tieteellinen tutkimus Soveltava tutkimus Tutkimustulosten soveltaminen ”Suuret yhteiskunnalliset haasteet”

5 Yhteiskunta Politiikka Päätöksenteko Hallinto Talous ja elinkeinoelämä Tiedotusvälineet Koulutus Yleissivistys Yksilöt

6 Yksilöiden rooli? Tutkimus voi vaikuttaa vain yksilöiden ymmärryksen kautta? – Tutkimustulokset – Tieteellinen ajattelu – Kriittisyys

7 Perinteinen malli Vaikutus nähdään yksisuuntaisena: tutkimus vaikuttaa yhteiskuntaan. Tutkijat valistavat maallikoita. Tutkija on auktoriteetti ja maallikko tyhjä astia.

8 Kaksisuuntainen malli Valistuksesta keskusteluun. Myös tutkija on maallikko oman alansa ulkopuolella. Maallikoilla on paljon tietoa, kysymyksiä, huolenaiheita, tiedontarpeita. Myös tiede hyötyy: Viestintä selkeyttää ajatuksia. Tieto tulee tulkituksi uudessa kontekstissa. Uudet kysymyksenasettelut. Pääsy organisaatioihin ja aineistoihin.

9 Vaikuttavuuspuheen niukkuus Niukasti rinnakkaisia ilmauksia. Tekstit lähtevät määritelmistä. Samat huolenaiheet: mittaamisen ongelma, ilmiöiden yhteensovittamisen ongelma.

10 Konkretisointeja ”Olennaista vaikuttavuudessa on toiminnan muuttuminen ja uudistuminen arvopäämäärien suuntaisesti. Vaikuttavuuden sijaan voitaisiin hyvin puhua myös toimintakäytäntöjä koskevista uudistuksista, innovaatioista.” ”Tutkimuksesta on tiedotettava veronmaksajille.” ”Tutkimustulosten hyödyntäminen / soveltaminen.

11 Onko se vaarallista? Vaikuttavuudesta puhuminen johtaa hyötyajatteluun. ”Tutkimuksen vaikuttavuus on kiinnostava ilmiö, kunhan se ei ohjaa tutkimusta liiaksi.” Teksteissä rauhoitellaan, ettei hyötyajattelu saa dominoida.

12 Vaikuttavuus toimintoina Opetus Julkaisut Tiedotus, tiedeviestintä Asiantuntijatehtävät Professionaali toiminta ”Tieto kulkee kahdella jalalla.”

13 Miten näkyy strategioissa? Opetus: perusrahoitus, perustoiminta Tutkimus: kilpailtu ulkopuolinen rahoitus Vaikuttavuus: yksilöiden omat valinnat

14 Mistä ei puhuta? Kompetenssit: miten tutkija / tutkimusryhmä / organisaatio hankkii taitoja vaikuttavaan toimintaan? Miten rahoitetaan? Miten tutkija meritoituu? Mikä on työnjako?

15 MUTTA… Vaikuttavuudella on vakiintuneita foorumeita, mutta niitä ei nimitetä vaikuttavuudeksi.

16 Vaikuttavuuden foorumeita Vakiintuneita toiminnan muotoja: välittäjäorganisaatiot: Täydennyskoulutuskeskukset Avoimet yliopistot Sektoritutkimuslaitokset Vapaa sivistystyö Yliopistokeskukset Osaamiskeskukset Strategiset huippuosaamisen keskukset

17 Vaikuttavuusfoorumeita (jatkoa) Neuvottelukunnat, johtokunnat, hallitukset Selvityslautakunnat Tiedon julkistamisen organisaatiot Komitealaitos (90-luvulle saakka) Kuulemismenettelyt


Lataa ppt "Miten vaikuttavuudesta puhutaan? Pirjo Hiidenmaa 11.3.2010 Suomen Akatemia."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google