Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

FUAS-Opiskelijahallintojärjestelmä Virtuaalikampuksen työryhmä 6.10.2011.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "FUAS-Opiskelijahallintojärjestelmä Virtuaalikampuksen työryhmä 6.10.2011."— Esityksen transkriptio:

1 FUAS-Opiskelijahallintojärjestelmä Virtuaalikampuksen työryhmä 6.10.2011

2 Esityksen sisältö  Kokonaisarkkitehtuurimallin hyödyntäminen  TIPTOP  Projektin tämän hetken tilanne 6.10.2011 2 Virtuaalikampus

3 Kokonaisarkkitehtuurimenetelmällä eteenpäin  1.9.2011 voimaan tullut tietohallintolaki (http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2011/20110634) edellyttää kokonaisarkkitehtuurimenetelmän noudattamista.  Tässä projektissa käytetään kokonaisarkkitehtuurimenetelmänä korkeakoulujen Kartturi 2.0 –mallia (http://raketti.csc.fi/kokoa/kartturi)http://raketti.csc.fi/kokoa/kartturi  Kokonaisarkkitehtuurikonsulttina työssä mukana Mika Karjalainen (Silverplanet) 6.10.2011Virtuaalikampus 3

4 6.10.2011 Virtuaalikampus 4 Tässä työssä kuvattavat osakuvaukset Toiminta- arkkitehtuuri Tietoarkkitehtuuri Tietojärjestelmä- arkkitehtuuri Teknologia- arkkitehtuuri Käsitteellinen Taso - MITÄ Looginen Taso - MITEN Fyysinen Taso - MILLÄ Periaatteellinen Taso MILLÄ EHDOILLA Arkkitehtuuriperiaatteet Rajaukset ja reunaehdot Palvelut Prosessilista/kartta Sidosryhmät, roolit Käsitteistö Koodistot, sanastot Loogiset tietovarannot Prosessit-tiedot Tietomallit Looginen tietojärjestelmä- palveluiden jäsennys Tietojärjestelmäpalvelut Integraatioperiaatteet Järjestelmät-prosessit Järjestelmät-tietovarannot Prosessikuvaukset Fyysiset tietovarannot Rajapinnat ja liittymät Teknologiakartta Tietoturvatarpeet ja -periaatteet Järjestelmäsalkku Palvelutasot Verkkokaavio Teknologiakomponentit Strategia Valvonta- ja hallinta- arkkitehtuuri Sidosarkkitehtuurit ja muut kehittämisessä huomioitavat kohteet (sis. lainsäädäntö) Tietovirrat Toiminnan vaatimukset & tavoitteet Teknologialinjaukset Tavoitetila Lähtötilanne

5 Kytkös Raketti-OPI TIPTOP-hankkeeseen: TIPTOP on: = ” Tietoon perustuvaa tukea opiskelijan opintopolulle”  https://docs.google.com/document/d/1Fpz-S- 471jADvfl0399SQTTzfaZP_ADuSPjm- Xg3X1Q/edit?hl=en_US&pli=1# https://docs.google.com/document/d/1Fpz-S- 471jADvfl0399SQTTzfaZP_ADuSPjm- Xg3X1Q/edit?hl=en_US&pli=1#  RAKETTI-Opissa valmisteltu kehitysprojekti  Perustuu Opissa laadittuun Korkeakoulujen opiskelun ja opetuksen kokonaisarkki-tehtuuriin (Arkki) ja toteuttaa sitä  Tukeutuu ESR-rahoitukseen (haettu kaikkiaan 2.3 miljoonaa euroa) 6.10.2011Virtuaalikampus 5

6 TIPTOP Tavoite  TIPTOP-projektin tavoitteena on tukea korkeakouluopiskelijaa opintojen ja opiskelun suunnittelussa, niin että tämä ei ajaudu tilanteeseen, jossa opintojen eteneminen hidastuu ja opiskelija syrjäytyy opinnoista. Tähän tavoitteeseen pyritään tuottamalla opetustarjonnasta ja siihen liittyvistä vaatimuksista, opiskelijan henkilökohtaisista opintosuunnitelmista sekä opintoihin osallistumisesta ja opintosuorituksista korkeakoulurajat ylittävä, kattava tietopohja.  Tätä aikaisempaa kattavampaa tietopohjaa hyödyntäisivät sekä opiskelija itse että opiskelijalle tukipalveluita tarjoavat tahot. Kattava palvelu mahdollistaa paremman syrjäytymisvaarassa olevien ja tehostettuja tukitoimia tarvitsevien opiskelijoiden tunnistamisen. Kehitystyössä keskitytään erityisesti opintopolun nivelkohtien tukipalveluiden tietotarpeisiin. 6.10.2011 6 Virtuaalikampus

7 TIPTOP-osallistujat  CSC (päätoteuttaja)  Jyväskylän yliopisto  Metropolia  OAMK  TAMK  Tampereen yliopisto  Turun yliopisto  FUAS (HAMK, LAMK, Laurea) 6.10.2011Virtuaalikampus 7

8 Prosessit-palvelut XDW Opin arkkitehtuuri 6.10.2011 8 Virtuaalikampus

9 6.10.2011Virtuaalikampus 9 TIPTOP-kohteena Koulutuksen suunnittelu HOPS Ilmoittautumis- palvelu Koulutustarjon- nan esittäminen Haku- ja valintapalvelu Opetuksen toteuttamisen palvelut Opetustarjonnan esittäminen Arviointipalvelut Opintojen etenemisen seuranta

10 Opin arkkitehtuurin luonnos 6.10.2011 10 Virtuaalikampus

11 Integraatiokeskitin Todennäköisin FUAS:n toteutusvaihtoehto: Integraatiokeskitin HAMKLAMKLaurea SoleOPSWinha SoleOPSWinha 6.10.2011 11 1.Tarjonta 2.Ilmoittautumiset 3.Opiskelu 4.Arviointi 5.Tilastointi  Integraatiokeskitin, joka louhii tiedon lähdejärjestelmistä (Soleops/Winha) ja toimittaa ne muiden FUAS-oppilaitosten järjestelmiin. Virtuaalikampus

12 Tämän hetken tilanne  Kokonaisarkkitehtuurityö käynnissä, tämän kautta saadaan lopulliset ratkaisumallit  Budjetin ja työmäärien tarkennus käynnissä  TIPTOP-projektisuunnitelman on rahoittajalla  Integraatioalustan vaihtoehtojen kartoitus on käynnissä  Tavoitteena, että jo ensikesän kesäopinnoissa tämä olisi jollakin tavalla käytössä. 6.10.2011Virtuaalikampus 12


Lataa ppt "FUAS-Opiskelijahallintojärjestelmä Virtuaalikampuksen työryhmä 6.10.2011."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google