Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Opiskelijan ohjaus Prosessi- ja ympäristötekniikan osastolla Saara Luhtaanmäki Suunnittelija.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Opiskelijan ohjaus Prosessi- ja ympäristötekniikan osastolla Saara Luhtaanmäki Suunnittelija."— Esityksen transkriptio:

1 Opiskelijan ohjaus Prosessi- ja ympäristötekniikan osastolla Saara Luhtaanmäki Suunnittelija

2 OpinTori 2008 14. toukokuuta Saara Luhtaanmäki Prosessi- ja ympäristötekniikan osasto Opettajatuutorit Kandidaattivaiheessa omaopettajat –Opetus- tai tutkimushenkilökuntaa –Toimintakausi 3-vuotinen –Ohjattavia opiskelijoita noin 10 jokaisella omaopettajalla –Toimii pienryhmäohjaajan työparina ensimmäisen syksyn DI-vaiheessa opintosuuntaneuvojat –Auttavat suuntautuneita opiskelijoita HOPSin laadinnassa ja päivittämisessä

3 OpinTori 2008 14. toukokuuta Saara Luhtaanmäki Prosessi- ja ympäristötekniikan osasto Miksi omaopettajatoimintaa ryhdyttiin kehittämään voimakkaasti 2005? Tutkinnonuudistus ja uudet tavoitteet –Tutkintotavoitteen saavuttaminen Ohjauksen tarpeen tunnustaminen Opintojen keskeytyminen/viivästyminen Opiskelijoiden etenemisen seurannan kehittäminen Systemaattinen ohjaus koko kandidaattivaiheen läpi

4 OpinTori 2008 14. toukokuuta Saara Luhtaanmäki Prosessi- ja ympäristötekniikan osasto Omaopettajakoulutus Koulutuksesta vastaa pääosin osaston oma opetushenkilöstö Vierailevia luennoitsijoita tarpeen mukaan ja vaihtelun vuoksi Sisältö rakentuu ihmistuntemuksen ja ohjaajana toimimisen ympärille Käytännön tehtävät ja tilanteet Järjestetty jo 6 kertaa –Ensimmäisen kerran jo 2002

5 OpinTori 2008 14. toukokuuta Saara Luhtaanmäki Prosessi- ja ympäristötekniikan osasto Omaopettajan tehtävät Opiskelijan tukihenkilö –Opiskelijan opintojen ohjaaminen, tukeminen ja motivointi –Opiskelutaitojen kehittäminen –Opiskeluun liittyvät ongelmat Opintosuoritukset HOPS Vuosikurssikokoukset –Opintokertymän seuraaminen –Palautteen kerääminen ja siihen reagointi Kandidaatintyön ohjaus

6 OpinTori 2008 14. toukokuuta Saara Luhtaanmäki Prosessi- ja ympäristötekniikan osasto Omaopettajan tehtävät Yksilö- ja ryhmätapaamisia tarpeen mukaan Kirjallisia tuotoksia Lukukausittain toistuvat aiheet –Opintosuoritusten seuraaminen (vsk-kokoukset) –HOPS:in päivitys –Kandintyön tilanne –(Opastus kesätöiden hakuun) Omaopettajat kokoontuvat säännöllisesti (vertaistuki)

7 OpinTori 2008 14. toukokuuta Saara Luhtaanmäki Prosessi- ja ympäristötekniikan osasto Miksi opintosuuntaneuvojat? Tutkinnonuudistus eteni DI-vaiheeseen Osastolle laadittiin uusi malli DI-vaiheen opinnoille (nelikenttämalli) 2008 Malli antaa opiskelijalle aiempaa enemmän valinnanvaraa Valintojen tekeminen vaatii ohjauskapasiteettia Vaatimus HOPS-työskentelyn jatkumiselle ylempäänkin tutkintoon

8 OpinTori 2008 14. toukokuuta Saara Luhtaanmäki Prosessi- ja ympäristötekniikan osasto Nelikenttämalli DI-vaiheessa Kolmenlaisia moduuleita: –Opintosuuntien moduulit –Syventävät moduulit –Täydentävät moduulit DI-vaiheessa opiskelija suorittaa oman opintosuuntansa moduulin ja halutessaan sitä syventävän moduulin. Vaihtoehtoisesti opiskelija voi suorittaa syventävän moduulin tilalla toisen erikoistumiskohteen opintosuunnan moduulin tai valmiiksi koostetun täydentävän moduulin. Opintosuuntien moduulit ovat rinnastettavissa täydentäviin moduuleihin. Kolmannen, täydentävän moduulin opiskelija valitsee joko valmiista täydentävistä moduuleista tai muista opintosuuntien moduuleista tai kokoaa sen ohjatusti Oulun yliopiston vähintään aineopintotasoisista opintojaksoista tai opinnoista muissa yliopistoissa Suomessa tai ulkomailla. Yhteen täydentävään moduuliin sisältyy pakollisena 3 op syventävää työharjoittelua. Opintosuunnan syventävä moduuli 30 op Diplomityö 30 op Opintosuunnan moduuli 30 op Opintoja täydentävä moduuli 30 op

9 OpinTori 2008 14. toukokuuta Saara Luhtaanmäki Prosessi- ja ympäristötekniikan osasto Opintosuuntaneuvoja… On osastoneuvoston tehtävään nimeämä henkilö Tukee ja ohjaa opiskelijaa DI-vaiheen opintojen koostamisessa ja aikataulutuksessa Seuraa vuosittain opiskelijan HOPSia

10 OpinTori 2008 14. toukokuuta Saara Luhtaanmäki Prosessi- ja ympäristötekniikan osasto Toiminnan mukanaan tuomia etuja Henkilökunnan verkostoituminen laboratorio- ja koulutusohjelmarajojen yli Opiskelijoiden ja henkilökunnan yhteistyö Tutkijoiden osallistuminen opetukseen ja opiskelijoiden ohjaukseen Uutta tietoa opiskelijoiden ohjaustarpeesta ja opintoihin liittyvistä ongelmista Toimintaan tyytyväiset opiskelijat

11 Ohjaus on tärkeä tehtävä Työniloa!


Lataa ppt "Opiskelijan ohjaus Prosessi- ja ympäristötekniikan osastolla Saara Luhtaanmäki Suunnittelija."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google