Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

27.3.2015 1 Suun terveydenhuollon hoitoonpääsy Lokakuussa 2014 Tieto-osasto / PATI.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "27.3.2015 1 Suun terveydenhuollon hoitoonpääsy Lokakuussa 2014 Tieto-osasto / PATI."— Esityksen transkriptio:

1 27.3.2015 1 Suun terveydenhuollon hoitoonpääsy Lokakuussa 2014 Tieto-osasto / PATI

2 Suun terveydenhuollon hoitoonpääsyn seurantatiedot, lokakuu 2014 27.3.2015 Tieto-osasto / PATI2 Perusterveydenhuollon hoitoonpääsyn seuranta muuttui 1.1.2014. Suun terveydenhuollon hoitoonpääsyn seurantatiedot saadaan pääosin AvoHILMO-aineistosta ja täydentäviä tietoja hoitoonpääsykyselystä. Tiedot raportoidaan kaksi kertaa vuodessa keväällä ja syksyllä.

3 Suun terveydenhuollon hoitoonpääsyn aineisto 27.3.2015 Tieto-osasto / PATI3 AvoHILMO-aineistosta saadaan hoitoonpääsyn toteutumatiedot Aineistosta poimitaan käynnit, joille on tehty hoidon tarpeen arviointi. Seurantaan kuuluu Ei-kiireellinen sairaanhoito ja terveyskeskusten suun terveydenhuollon käynnit hammaslääkärillä tai suuhygienistillä. Tarkemmat terveyskeskuskohtaiset tiedot ovat saatavilla hoitoonpääsyn raportointikuutioissa tai –tiivisteissä, http://www.thl.fi/fi/tilastot/tiedonkeruut/hoitoonpaasy- perusterveydenhuollossa http://www.thl.fi/fi/tilastot/tiedonkeruut/hoitoonpaasy- perusterveydenhuollossa Aineistoa täydennetään Webropol-kyselyllä välittömällä yhteydensaantitiedoilla ja hoitoonpääsytietojen julkaisemistiedoilla.

4 AvoHILMO suun terveydenhuollon hoitoonpääsyn toteutuminen lokakuu 2014 AvoHILMO-aineisto saatiin 137 terveyskeskuksesta kattaen 90 prosenttia väestöstä (kokonaismäärä 152). Hoidon toteutumatietoja tarkastellaan suun terveydenhuollon ei-kiireellisistä sairaanhoidon käynneistä. Tarkastelu toteutettiin lokakuussa 2014 hammaslääkärillä/suuhygienisteillä käyneiden odotusajoista. 27.3.2015 Tieto-osasto / PATI4

5 Hoidon tarpeen arvioinnin toteutuminen kolmen arkipäivän kuluessa suun terveydenhuollossa Terveydenhuoltolain 51§:n mukaan hoidon tarpeen arviointi pitää tehdä kolmen vuorokauden kuluessa asiakkaan yhteydenotosta. Saadun terveyskeskusten AvoHILMO-aineiston mukaan kaikissa terveyskeskuksissa terveydenhuollon ammattilaisen hoidon tarpeen arviointi tapahtui samana päivänä kuin yhteydenotto terveyskeskuksiin. 27.3.2015 Tieto-osasto / PATI5

6 Hoitoonpääsyn toteutuminen hammaslääkärikäynneissä (AvoHILMO-tiedot) 27.3.2015 Tieto-osasto / PATI6 Hammaslääkärikäynneistä 97 prosenttia toteutui kolmen kuukauden sisällä yhteydenotosta terveyskeskukseen lokakuussa 2014. Kolmessa prosentissa kaikista hammaslääkärikäynneistä hoitoonpääsyä odotettiin 91–180 päivää. Lähde: THL, Perusterveydenhuollon AvoHILMO-aineisto lokakuussa 2014

7 Hoitoonpääsyn toteutuminen suuhygienistin käynneissä (AvoHILMO-tiedot) 27.3.2015 Tieto-osasto / PATI7 Suuhygienistin käynneistä 56 prosenttia luona toteutui kolmen viikon sisällä yhteydenotosta. Vain yhdelle prosentille käynneistä odotusaika oli yli kolme kuukautta. Lähde: THL, Perusterveydenhuollon AvoHILMO-aineisto lokakuussa 2014

8 Tiedonkeruu suun terveydenhuollon hoitoonpääsystä lokakuussa 2014 Hoitoonpääsykysely terveyskeskusten ylihammaslääkäreille toteutettiin lokakuussa 2014. Vastaus saatiin kaikista kyselyn kohteena olleista terveyskeskuksista (kokonaismäärä156). (Ahvenanmaa on kyselyn ulkopuolella.) THL:n perusterveydenhuollon hoitoonpääsysivut ovat osoitteessa http://www.thl.fi/fi/tilastot/tiedonkeruut/hoitoonpaasy- perusterveydenhuollossa http://www.thl.fi/fi/tilastot/tiedonkeruut/hoitoonpaasy- perusterveydenhuollossa 27.3.2015 Tieto-osasto / PATI8

9 Välittömän yhteydensaannin toteutuminen suun terveydenhuollossa 3/2010–10/2014, % 27.3.2015 Tieto-osasto / PATI9 Lähde: THL, Suun terveydenhuollon hoitoonpääsykysely syksyllä 2014 terveyskeskusten johtaville ylihammaslääkäreille Jatkuvia ongelmia yhteydensaannissa oli lokakuussa 2014 Juuan ja Kolin suun terveydenhuollossa.

10 Yhteydensaanti puhelimitse suun terveydenhuollon ajanvaraukseen Terveyskeskuksista 68 prosentilla suun terveydenhuollossa on käytössä soittopyyntö- ja takaisinsoittojärjestelmä. Niistä kyselyyn vastanneiden terveyskeskusten hammas- hoitoloista, joissa ei vielä ollut käytössä operaattoriseurantaa, 15 prosenttia ilmoitti hankkivansa sellaisen vuoden 2014 aikana. Puhelujen määrän (soitetut ja vastatut) ilmoitti 74 prosenttia vastaajista. Soitetuista puheluista 82 prosenttia kirjautui vastatuksi. (Jos soittaja katkaisee puhelun ennen kuin vastaajaäänite käynnistyy, puhelu kirjautuu ei-vastatuksi.) 27.3.2015 Tieto-osasto / PATI10 Lähde: THL, Suun terveydenhuollon hoitoonpääsykysely syksyllä 2014 terveyskeskusten johtaville ylihammaslääkäreille

11 Suun terveydenhuollon odotusaikojen julkaiseminen Kyselyyn vastanneista (kokonaismäärä 156) 144 terveyskeskusta (92%) ilmoitti julkaisevansa tiedot hoitoonpääsystä vähintään neljän kuukauden välein, kuten terveydenhuoltolaki edellyttää (83% maaliskuussa 2014). Kaksi terveyskeskusta ei ilmoittanut missä tiedot julkaistaan. 27.3.2015 Tieto-osasto / PATI11

12 Yhteenveto lokakuun 2014 suun terveydenhuollon hoitoonpääsyn tuloksista (1/2) Välittömän yhteyden saaminen oli melko samalla tasolla kevään kyselyn kanssa. Tietonsa toimittaneista terveyskeskuksista 18 prosentilla oli yhteydensaannissa ajoittaisia ongelmia (15 % maaliskuussa 2014). Yksi terveyskeskus raportoi jatkuvista ongelmista. Terveyskeskusten suun terveydenhuollossa soittopyyntö- ja takaisinsoittojärjestelmien käyttö oli noussut maaliskuusta 2014. 27.3.2015 Tieto-osasto / PATI12 Lähde: THL, Suun terveydenhuollon hoitoonpääsykysely syksyllä 2014 terveyskeskusten johtaville ylihammaslääkäreille

13 Yhteenveto lokakuun 2014 suun terveydenhuollon hoitoonpääsyn tuloksista (2/2) Lokakuussa 2014 hammaslääkärikäynneistä 97 prosenttia tapahtui kolmen kuukauden sisällä yhteydenotosta terveyskeskusten tietojärjestelmistä poimittujen AvoHILMO tietojen mukaan. 3–6 kuukautta hoitoonpääsyä odotettiin kolmessa prosentissa kaikista hammaslääkärikäynneistä tietonsa toimittaneissa terveyskeskuksissa. Yli puolet käynneistä suuhygienistin luona toteutui kolmen viikon sisällä yhteydenotosta. Yhdessä prosentissa käynneistä odotettiin yli 91 päivää. 27.3.2015 Tieto-osasto / PATI13


Lataa ppt "27.3.2015 1 Suun terveydenhuollon hoitoonpääsy Lokakuussa 2014 Tieto-osasto / PATI."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google