Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Tiina Kauppi Henkilöstövalmennus Tiina Kauppi

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Tiina Kauppi Henkilöstövalmennus Tiina Kauppi"— Esityksen transkriptio:

1 Tiina Kauppi Henkilöstövalmennus Tiina Kauppi www.tiinakauppi.com
Kehityskeskustelut osana johtamisjärjestelmää ja strategian jalkautusta Osaava-ohjelman Oppia ikä kaikki -hanke Tiina Kauppi Henkilöstövalmennus Tiina Kauppi

2 Strategian hierarkia Vaasan yliopisto | Tero Vuorinen
VISIO Visio Missio Strategia Ohjelma (Politiikka)/Toimintasuunnitelma Hankkeet/Projektit STRATEGIA MISSIO OHJELMA Nyky- hetki zxzx

3 Kehityskeskustelut Osana yksikön/yhteisön johtamisjärjestelmää ja strategian jalkautusta
Lääni /kunta /kaupunki Yksikkö Osasto/ Tiimi Yksilö

4 Mihin strategiaa tarvitaan. Mitä sinä teet strategian suhteen
Mihin strategiaa tarvitaan? Mitä sinä teet strategian suhteen? Mitä hyötyä on ollut strategisesta työstä? Miten hyvin strategia on jalkautettu? Miten itse edesautat strategian jalkautusta? Mikä on vaikeaa? Mikä on helppoa?

5 Klassisen koulukunnan edustaja Henri Fayol ( ) esitti näkemyksensä tehokkaasta organisaatiosta ("The Traditional Management Functions"): (Muita klassisen koulukunnan edustajia -Taylor, Weber- käsitellään tarkemmin työn organisoinnin yhteydessä). Johtamisen kokonaisuus Strategia

6 Johtamisen vuosikello
Marraskuu- Joulukuu Tammikuu Group HR Business plan, BSC and KPI´s for 2009 Kehityskeskustelut alkavat Työilmapiiritoimenpiteiden määrittely Kesäharjoittelijarekrytointi alkaa Yhtiön YT Henkilöstösuunnitelmat 2009 Koulutussuunnitelma 2009 Henkilöstöraportti 2008 Helmikuu Coaching Feedback Coaching Feedback Coaching Feedback People Day, Talvi tavoitteiden asettaminen & jatkuva seuranta Tulospalkkio maksetaan FLTn päätös meriittikorotuksista Lokakuu Maaliskuu Henkilöstösuunnitelmien teko käynnistyy (2009) People Day (syksy) Osastojen People Day BIP- tulosten määrittely Teknisten pätevyyden arviointi Syyskuu Huhtikuu- Toukokuu Teknisten marginaalisäännön mukaiset korotukset TES korotukset Osastojen People Day Porvoon perehdytyspäivä BIP maksetaan People Day (kevät) Palkantarkistus (meriittikorotukset) / Forced Ranking, ylemmät (mahd myös muut) Koulutuskalenteri Elokuu Välikehityskeskustelu Kesäkuu Meriitti/(pätevyys)korotusten maksaminen Organisaation katselmointi Yhtiön YT HR Budget (money and heads) CASE : Suoritusjohtamisen vuosikello

7 strategian muodostuminen
Ulkoinen ympäristö analyysit SWOT: uhat, mahdollisuudet Yksikkö Strategia haasteet Yhteenveto? Toimintasuunnitelma  Ryhmäkehityskeskustelut Kehityskeskustelut Toiminta-alueet? Toteutus ja seuranta Sisäisen toiminnan analyysit, mittarit Kriittiset menestystekijät SWOT: vahvuudet, heikkoudet

8 Muutosprosessi Haluttu tavoitetila VAHVISTAMINEN (REFREEZING) MUUTOS
Muuttuneen toiminnan vakiinnuttamista, käyttäytymisen vahvistamista, arviointia, jatkuvaa kehittämistä MUUTOS (CHANGING) tätä voisi pitää kaiken muutostoiminnan runkona? Muutoksen toteuttamista, toiminnan ja käyttäyty- misen muuttumista, jatkuvaa arviointia ja kehittä- mistä, uudelleensuuntaamista, poisoppimista SULATUSVAIHE (UNFREEZING) Toiminnan perusteiden ymmärtämistä, itsearviointia, muutoksen tarpeellisuuden oivaltamista, toimintaympä- ristön analysointia, asenteiden muuttumista, arvopohjan muuttumista jne. zxzx

9 Retoriikasta arjen tekoihin…
KTT Pekka Killström, Tapiola 2010 Merkitys Mieti, mitä olet oikeasti tekemässä? Kysy, mitä strategian sisältö merkitsee sinulle ja työyhteisöllesi. Strategia Mieti, miten määrittelet strategian? Eri sanat avaavat ikkunat eri maisemaan. Menestys Missä ulottuvuuksissa haluat menestyä? Katso laajalti voittamisen alueita ja eväitä. Energialisäys Millä kutsut ihmisten sydämet mukaan? Jos jalkautat joudut itse jalkautetuksi. Jos kutsut yksilöt mukaan, olet jo voittanut.

10 strategiasta toimintaan ja tuloksiin
strategia pilkotaan toimintaan Toimintasuunnitelma Projektit Ryhmäkehityskeskustelu Ryhmäsuunnitelma YKSIKKÖ RYHMÄ/TIIMI YKSILÖ

11 Minä johtajana, miten onnistun esimiehenä?
Esimerkki toimintasuunnittelun / projektikokonaisuuden hallinnasta * Projektiportfolio: Numero Osaprojektin nimi Prioriteetti Status Nykytilanne Tavoite, odotetut hyödyt Odotettu tulos, aikaansaannokset Mittarit Toimenpiteet 1 2 …. 3 4 5 6 TAKK/Tuija Pohjansaari-Kirmo

12 Minä johtajana, miten onnistun esimiehenä?
Projektin nimi: Projektin tavoitteet, hyödyt miksi tehdään Projektin odotetut konkreettiset aikaansaannokset Projektin asiakas (asiakkaat) Projektin mittarit (hyödyille sekä konkreettisille aikaansaannoksille) Projektin raportointi, kenelle, miten Projektin johtaja Projektin osallistujat Projektin aikataulu (seuraavalle sivulle kaikki alaprojektit aikatauluineen) Projektin riskit Projektin kriittiset menestystekijät: resurssit, osaaminen, viestintä, tuki . . TAKK/Tuija Pohjansaari-Kirmo


Lataa ppt "Tiina Kauppi Henkilöstövalmennus Tiina Kauppi"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google