Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

HOPS-projekti Koulutusteknologian perusopinnot Henna Mikkola Merja-Maaria Oinas Tiina Torvinen.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "HOPS-projekti Koulutusteknologian perusopinnot Henna Mikkola Merja-Maaria Oinas Tiina Torvinen."— Esityksen transkriptio:

1 HOPS-projekti Koulutusteknologian perusopinnot Henna Mikkola Merja-Maaria Oinas Tiina Torvinen

2 Tutkimusongelmat ja tutkimuksen tarkoitus KASOPE -verkkosivuston ja KTK-KASOPE intranetin tietokantapohjaisten toimintojen kartoitus iForumin ja WebOodin päällekkäisyyksien vertailu HOPS-työkalun suunnittelu intranetiin  työkalun avulla opiskelija pystyy laatimaan itselleen henkilökohtaisen opintosuunnitelman sähköisessä muodossa  HOPS-työkalu tukee opiskelijaa opintojen suunnittelussa ja aikataulutuksessa sekä opiskelumateriaalien etsimisessä ja hankinnassa Aiheen ajankohtaisuus: opiskeluoikeus yliopistossa rajataan normiaikaan  henkilökohtaisen opintojen suunnittelun merkitys kasvaa  opetusministeriö edellyttää, että HOPS otetaan käyttöön vuoteen 2006 mennessä

3 Viitekehyksestä Työn tavoitteena on ollut, että Oulun yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnan sivustot palvelisivat paremmin opiskelijaa opintojen suunnittelussa, aikataulutuksessa sekä opiskelumateriaalin etsimisessä ja hankinnassa HOPS-työkalun tavoitteena on tukea ja kehittää opiskelijan metakognitiivisia taitoja sekä kannustaa itseohjautuvaan oppimiseen HOPS-työkalun suunnittelussa on otettu huomioon pedagoginen käytettävyys siten, että työkalun käyttökynnys on pyritty tekemään matalaksi sekä opiskelijoille että opettajille. Tavoitteena on ollut, että työkalu tulee tarjoamaan sekä opettajille että opiskelijoille lisäarvoa opintojen/opettamisen suunnitteluun, materiaalin hallintaan ja ylläpitoon

4 Projektin tulokset ja tuotokset Projektikäsikirjoitus Vertailua ja kehittämisehdotuksia:HOPS-työkalun vaatimat toiminnot kuten esimerkiksi henkilökohtainen opintosuunnitelma, kalenteri ja tenttiin ilmoittautuminen puuttuvat tällä hetkellä sekä iForumista että WebOodista Toisaalta sekä iForumista että WebOodista löytyy hyviä toimintoja, joita HOPS- työkalu voi käyttää hyväkseen: iForumin lukujärjestys sekä WebOodin henkilö- ja suoritusrekisteri HOPS-työkaluun verrattavat sovellukset: Korppi-järjestelmä  kehitelty jo vuodesta 1998 lähtien Jyväskylän yliopistossa  Korppi sisältää oikeastaan kaiken sen, ja jopa enemmänkin, mitä olemme HOPS-työkaluun suunnitelleet!  Yhteistyötä eri tiedekuntien ja yliopistojen välillä olisi syytä kehittää (?) ”Miksi pitäisi keksiä pyörä uudelleen?” HOPS-työkalun web-sivustodemot (toteutettu FrontPage-ohjelmalla)  HOPS-portaali HOPS-portaali

5 Projektityöskentely Projektityön aikana opimme, miten projekti etenee projektisuunnitelmasta synopsiksen kautta projektikäsikirjoitukseksi Työn etenemistä jaksottivat pääasiassa  kirjallisten töiden palautuspäivät  ryhmän oma aikataulusuunnitelma Projektityöskentely koostui  lähitapaamisista  itsenäisestä työskentelystä  sähköpostiviesteilystä  hyödynsimme jokaisessa työvaiheessa työnjakoa Projektityö on vaatinut jokaiselta ryhmän jäseneltä aktiivista työskentelyä ja osallistumista

6 HOPS-työkalun toiminta-ajatus Tutkinnon mukaisen OPS:n kurssit ovat pohjana opiskelijan HOPS:lle Opiskelija voi katsoa luentomateriaalit lukujärjestyksensä kautta HOPS kunnossa ja ajan tasalla Onnellinen opiskelija etenee opinnoissaan suunnitelmallisesti. Opettaja päivittää kurssien luentomateriaalit ja tenttiajankohdat. Opiskelija saa automaattisesti muutoksista tiedon sähköpostiin/viestialueelle, jos muutos koskee hänen lukujärjestystään. Opiskelija saa automaattisesti tutkintonsa ja ryhmänsä mukaisen lukujärjestyksen, jota hän voi muokata oman opiskelusuunnitelmansa ja tavoitteidensa mukaisesti. Opiskelija voi lisätä tai poistaa kursseja HOPS:staan ja lukujärjestyksestään. Opiskelija voi ilmoittautua tenttiin lukujärjestyksensä kautta, jolloin tenttiaika ilmestyy lukujärjestykseen OPS TentitLuentomateriaalit Lukujärjestys HOPS Kurssit


Lataa ppt "HOPS-projekti Koulutusteknologian perusopinnot Henna Mikkola Merja-Maaria Oinas Tiina Torvinen."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google