Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

VISIO KMO: Kestävää hyvinvointia monimuotoisista metsistä TULEVAISUUSKATSAUS: Metsät ja osaaminen- kasvavaa hyvinvointia Liite 2.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "VISIO KMO: Kestävää hyvinvointia monimuotoisista metsistä TULEVAISUUSKATSAUS: Metsät ja osaaminen- kasvavaa hyvinvointia Liite 2."— Esityksen transkriptio:

1 VISIO KMO: Kestävää hyvinvointia monimuotoisista metsistä TULEVAISUUSKATSAUS: Metsät ja osaaminen- kasvavaa hyvinvointia Liite 2

2 VISIO  KUN VISIO TOTEUTUU NIIN uusiutumattomien luonnonvarojen korvaaminen uusiutuvilla tukee vision toteutumista pitkällä aikavälillä + + Suomi tarjoaa kilpailukykyiset toimintaedellytykset metsiin perustuvalle elinkeinotoiminnalle ++ Metsiin perustuvilla tuotteilla on hyvä kysyntä: tässä on onnistuttu nykyisten ja uusien tuotteiden markkinalähtöisellä kehittämisellä ml. palvelut sekä bioenergian lisääntyvän käytön kautta + Metsätalous on kannattavaa + Metsiä käytetään ja hoidetaan aktiivisesti Suomen metsävarat ovat monipuoliset ja kasvavat + Metsien erilaisia käyttömuotoja edistetään ja niiden yhteensovittamisessa onnistutaan aikaisempaa paremmin (ja ne voivat eriytyä nykyistä enemmän) +

3 KUN VISIO TOTEUTUU (2) Metsien terveydentila säilyy hyvänä Ilmaston muutoksen vaikutuksiin metsissä on varauduttu ja metsätalouden vesistövaikutukset ovat hallinnassa + Talousmetsien luonnonhoito ja suojelualueverkosto (ml. vapaaehtoiset suojelunkeinot) takaavat lajien ja luontotyyppien suotuisan suojelun tason ++ Metsiin perustuva tulorakenne on monipuolistunut (metsätalous, virkistyskäyttö, matkailu, monimuotoisuus, metsäyrittäjyys jne) + Innovaatiojärjestelmän toimivuuden pullonkaulat on poistettu ja tietoa ja osaamista käytetään hyväksi tehokkaasti ++

4 KUN VISIO TOTEUTUU (3) Mielikuvat metsäsektorista perustuvat tosiasioihin ja suomalainen metsätalous on kansallisesti kansainvälisesti hyväksyttyä + Suomi on vaikuttanut aktiivisesti, jotta kestävän metsätalouden merkitys tasaisesti jakautuneen hyvinvoinnin tuottamisessa kasvaa ja kansallisten metsäohjelmien käyttäminen maailmanlaajuisesti lisääntyy + (Vahva kansainvälinen asiantuntemus, aktiivinen (hyvin resurssoitu) vaikuttaminen ja laaja kansainvälinen verkostoituminen turvaa Suomen kantojen läpimenon sekä asetettujen tavoitteiden saavuttamisen.) Koordinaatio toimii yli sektorirajojen vaikuttamisessa ja päätöksenteossa, toiminta pohjautuu tutkimukseen ja sidosryhmien osallistamiseen sekä kansallisessa että kansainvälisessä toiminnassa +

5 KUN VISIO TOTEUTUU (4) Metsät tarjoavat kansalaisille terveyttä ja luontosuhdetta vahvistavia vapaa-ajan mahdollisuuksia +

6 STRATEGISET PÄÄMÄÄRÄT (3) Suomen metsävarat ovat monipuoliset ja runsaat Metsien mahdollisuudet tasapainoisen alueellisen kehityksen ja työllisyyden ylläpitäjänä ovat täysimääräisessä käytössä Suomi tarjoaa kilpailukykyiset toimintaedellytykset kasvavalle metsäsektorille Bioenergiaa tuotetaan paljon Puun käytön uudet innovaatiot ovat tuottavia Metsätalous on kannattavaa

7 STRATEGISET PÄÄMÄÄRÄT (2) Metsien biologisen monimuotoisuuden väheneminen on taittunut Ilmastonmuutokseen on varauduttu Metsätalouden vesistövaikutukset ovat myönteiset

8 STRATEGISET PÄÄMÄÄRÄT (3) Eri maankäyttömuodot ja elinkeinotoiminnat on sovitettu yhteen Kulttuuripiirteitä vaalitaan ja hyödynnetään palveluissa ja tuotteissa Metsien virkistyskäyttö on monipuolista ja korkealla tasolla Matkailun ja luonnontuotealan merkitys yritystoiminnassa ja työllistäjänä on lisääntynyt Osallistumisjärjestelmät toimivat

9 STRATEGISET PÄÄMÄÄRÄT (3) Innovaatiojärjestelmä toimii tehokkaasti ja korkeatasoista osaamista hyödynnetään kansallisesti ja kansainvälisesti Osaavan työvoiman saanti metsäsektorille on turvattu Metsäpoliittinen ohjaus on monipuolista ja vaikuttavaa ja organisaatiot tehokkaita

10 STRATEGISET PÄÄMÄÄRÄT (4) kansainvälisellä metsäpolitiikalla on onnistuttu vahvistamaan metsien asemaa hyvinvoinnin lähteenä

11 KRIITTISET MENESTYSTEKIJÄT


Lataa ppt "VISIO KMO: Kestävää hyvinvointia monimuotoisista metsistä TULEVAISUUSKATSAUS: Metsät ja osaaminen- kasvavaa hyvinvointia Liite 2."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google