Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

CSC:n rooli hankekaudella ja sen jälkeen Kimmo Koski, CSC.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "CSC:n rooli hankekaudella ja sen jälkeen Kimmo Koski, CSC."— Esityksen transkriptio:

1 CSC:n rooli hankekaudella ja sen jälkeen Kimmo Koski, CSC

2 Aiheita Mitä opittu CSC:n rooli hankkeen aikana Rooli jatkossa Yhteentoimivuuden määritykset Yhteistyö ja kertyneen osaamisen hyödyntäminen

3 Mitä opittu Yhteistyö nostaa esille uutta osaamista korkeakoulusektorilla –Organisoimalla yhteistyötä Raketti-hankkeen käyttöön on saavutettu korkeakouluista valtava osaamispotentiaali, joka koostuu päätöksentekijöistä ja asiantuntijoista Yhteistyö edellyttää jatkuvaa panostamista –Osaamispotentiaalin ylläpito edellyttää jatkuvaan yhteistyön organisointia ja resursointia Toimintatapojen muutos vie aikaa –Vapaaehtoisessa yhteistyössä yhteisen tahtotilan löytäminen vie aikaa, koska usein kyseessä on toimintatapojen muutos Viestintä vaatii merkittävästi työtä ja resursseja –Korkeakoulut koostuvat usein hyvin itsenäisistä yksilöistä, joten ainoastaan henkilölähtöinen viestintä tavoittaa oikeat kohderyhmät

4 CSC rooli hankkeen aikana CSC on toiminut hankkeen mm. fasilitaattorina ja osahankkeiden koordinaattorina Hankkeessa on hyödynnetty usein CSC:ssä jo olevaa osaamista tai palkattu tarvittaessa uusia osaajia lähinnä korkeakouluista. –CSC:n verkostointi-, koulutus- ja konsultointiosaamisen ohella osaamista on haettu mm. opintohallinnon, tutkimushallinnon, tietovarastoinnin ja kokonaisarkkitehtuuriosaamisen, bibliometriikan ym. alueilta Tietyissä tehtävissä CSC:n rooli on ollut ratkaisujen toimittaja –On voitu hyödyntää käytössä olevaa ICT-infrastruktuuria ja hankinta- ja sopimusosaamista. Hankkeessa käytetyt tietotekniset alustat on rakennettu CSC:hen Tavoitteena on ollut luoda CSC:lle osaamista, joka on hankkeen jälkeen korkeakoulujen käytössä, joko OKM:n ostamina palveluina tai korkeakoulujen ostopalveluina

5 CSC rooli hankkeen aikana (jatk.) Hankkeen henkilöresurssit ovat olleet n. 8-10 henkilötyövuotta per vuosi, tietohallinnon palvelualueelta –Hankekoordinaattoreita ja asiantuntijoita etsittiin korkeakouluyhteisöstä ja osa toimi myös korkeakoulupaikkakunnalta (mm. Kuopio, Tampere, Turku) Korkeakoulukierrokset ja muu aktiivinen yhteistoiminta ovat lisänneet vuorovaikutusta korkeakoulun eri toimijoiden kesken ja CSC:n välillä (tutkijapalveluista organisaatiopalveluihin) Hankkeeseen osallistuneet CSC:n henkilöt ovat usein tehneet monipuolisesti erilaisia tehtäviä –Verkostotyön kautta on CSC:lle tullut uusia osaamisia ja rooleja konsultoinnissa, verkostomaisen työskentelyn ohjaamisessa, opinto- ja tutkimushallinnon tukipalveluissa

6 Hankkeen jälkeen Koko RAKETTI-hankkeen toiminnan ajan ajatuksena on ollut, että hankkeessa syntyvät palvelut voidaan jatkossa tuottaa jossakin korkeakoulussa ja muut korkeakoulut voivat toimia asiakkaan roolissa On kuitenkin todettu, että tietyt jatkuvat toiminnot on kannattavinta järjestää keskitetysti esim. CSC:ssä siten, että ne eivät rasita tai laajenna yksittäisen korkeakoulun toimintaa liiaksi alueille, jotka eivät ole korkeakoulun ydintoimintaa Hankkeen aikana tuotettuja ja kokonaan tai osittain rahoitettuja materiaaleja on julkaista tarpeen mukaan korkeakoulujen tai CSC:n julkaisuissa vapaasti käytettäväksi hankkeen jälkeen

7 Hankkeen jälkeen (jatk) Tiettyjen palvelujen osalta on jo siirrytty CSC:n vuosisopimuksessa malliin, jossa CSC tuottaa palvelun korkeakouluille –Esim. Virta-tietovaranto, tietomallipalvelut, KA-työn fasilitointi, KSHJ- yhteistyön koordinointi, julkaisutietoraportointi, julkaisufoorumityön tuki ym. –Palvelulla tarkoitetaan tässä tietyn asian kokoamista ja ylläpitoa –Palvelujen kehitystä tehdään yhteistyössä korkeakoulujen kanssa Osa palveluista ja osaamisesta CSC:ssä ylläpidetään korkeakouluille tai muille toimijoille tarjolla olevilla maksullisilla palveluilla –Esim. Organisaatiokohtaiset tietovarastopalvelut, projektipäällikköpalvelut, EDEN-kehitysympäristö, koulutuspalvelut, bibliometriset analyysit

8 Korkeakoulujen yhteentoimivuuden määritykset edistävät valtionhallinnon yhteentoimivuuden tavoitetta Korkeakoulujen tietomallia ylläpidetään OKM:n rahoituksella, mutta hallitaan korkeakoulujen yhteistyömallilla Viitearkkitehtuurikonsultointia tehdään OKM:lle Kartturi - Korkeakoulujen kokonaisarkkitehtuurin menetelmäopas on kaikkien halukkaiden saatavilla ja sen pohjalta myös saa kaupallista koulutusta ja konsultointia CSC fasilitoi hankekauden jälkeistä OPI-yhteistyöryhmää, joka kehittää eteenpäin Korkeakoulujen opiskelun ja opetuksen tukipalveluiden ja hallinnon viitearkkitehtuuri

9 Korkeakoulujen käytössä on opiskelun ja opetuksen tukipalveluiden ja hallinnon määrityskirjasto Korkeakoulujen kanssa yhdessä ylläpidetään ja jatkokehitetään opintotietojen tietosuojan käytännesääntöjä Hankekauden jälkeen osana korkeakoulujen sähköistä hakujärjestelmää on OPI-yhteistyössä jatkettu selvittämään Opiskelijaksi-ilmoittautumis- ja lukuvuosi-ilmoittautumispalvelun toteuttamisen edellytyksiä korkeakoulujen kesken Tutkimuksen ja tutkimushallinnon toiminta-arkkitehtuurin kehittämistä jatketaan tarvittaessa Julkaisujen ja muiden tutkimuksen alueen käsitteiden sisältö- ja käsitemäärittelyt sekä luokitukset ovat korkeakoulujen käytössä Korkeakoulujen yhteentoimivuuden määritykset edistävät valtionhallinnon yhteentoimivuuden tavoitetta (jatk)

10 Sovellusten ja järjestelmien ylläpito ja kehittäminen Opetus- ja kulttuuriministeriö ostaa CSC:ltä korkeakoulujen valtakunnallinen tietovarannon (VIRTA) ylläpito ja kehitystyötä Vipunen - opetushallinnon tilastopalvelun toteutusympäristö (www.vipunen.fi) kehittäminen on osa CSC ja OKM:n välistä sopimustawww.vipunen.fi Julkaisukanavatietokanta ja Julkaisufoorumin arviointiportaali on palveluja jota korkeakoulut voivat käyttää mm. JUFO-ryhmissä JUULI Julkaisutietoportaali (www.juuli.fi) näyttää Suomen korkeakouluissa tehdyt tieteelliset julkaisutwww.juuli.fi EDEN-kehitysympäristö korkeakoulujen järjestelmäkehitystyökaluille

11 Korkeakoulujen yhteistyö- rakenteisiin osallistuminen ja tuki CSC tukee OPI-työssä Korkeakoulujen opiskelun ja opetuksen tukipalveluiden ja hallinnon asiantuntijoiden Synergiaryhmää ja sen alaisia työryhmiä CSC_OKM sopimuksen rahoituksella Tutkimushallinnon laaja-alainen verkosto TUHAn käynnistäminen ja fokusointi kuuluu TUTKIn jatkotyöhön Julkaisutiedonkeruun ja tutkimuksen tietomallityön asiantuntijayhteistyö jatkuu OKM:n rahoituksella Korkeakoulujen opiskelijavalintojen ja haku- valintajärjestelmäuudistuksen kehittämisyhteistyön tukeminen jatkuu OPI-työssä

12 Hankkeessa CSC:hen kertyvä osaaminen korkeakoulujen käytössä Hankehallinta ja projektipalvelut Verkostojen kokoaminen, koordinointi ja sopimukset Tietovarastointi ja IT-alustat Palvelumallit Tietomallinnus Opinto- ja tutkimushallinnon tuki Bibliometriikka Kokonaisarkkitehtuurimääritykset Roadshow-konseptit


Lataa ppt "CSC:n rooli hankekaudella ja sen jälkeen Kimmo Koski, CSC."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google