Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Pedagoginen johtaminen ja kehittäminen ammattikorkeakoulussa

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Pedagoginen johtaminen ja kehittäminen ammattikorkeakoulussa"— Esityksen transkriptio:

1 Pedagoginen johtaminen ja kehittäminen ammattikorkeakoulussa
Opettamisesta osaamiseen kehittämisohjelman seminaari Jukka Nivala Johtaja Rakennus- ja kiinteistöala

2 Aiempien seminaarien teemat
Teemat (21.8. ja ) Metropolia Ammattikorkeakoulu oppimisympäristönä Bolognan prosessin tuomat haasteet AMK:lle vuoteen 2020 Työelämän ja AMK:n yhteistyön haasteet Ammattikorkeakoulun osaamisjärjestelmät käyttöön Opettamisesta osaamiseen - kehittämisohjelma Metropoliassa Opettamisesta osaamiseen - Mikä muuttuu Osaamisperustainen opetussuunnittelu Metropoliassa Osaamistavoitteet opetussuunnitelmatyössä Opintojen mitoitus ja opiskelijan ajankäyttö © Opettamisesta osaamiseen - kehittämisohjelman seminaari

3 Mitä on johtajuus ? Suunnan määrittelemistä
tulevaisuudenkuvan rakentamista sellaiseksi, että se vetoaa sekä ajatteluun että tunteisiin, ja stategioiden suunnittelua niiden saavuttamiseksi Ihmisten toiminnan suuntaamista suunnan viestittämistä sanoin ja teoin kaikille visioon vaikuttaville Motivointia ja innostamista ihmisten innostaminen ylittämään tavoitellun toiminnan esteitä tyydyttäen inhimillisiä perustarpeita, jotka usein ovat hoitamatta Kotteria mukaillen © Opettamisesta osaamiseen - kehittämisohjelman seminaari

4 Mitä on pedagoginen johtajuus ?
Sellaista toimintaa, jolla koulun johtaja edistää opetustavoitteiden saavuttamista eli opetussuunnitelman toteutumista - Hämäläinen (1986) Huolehtimista koulun hallinnosta, ihmissuhteista ja opetustyöstä - Erätuuli ja Leino (1992) Kokonaisvaltaista ihmisten, asioiden ja tietämyksen jaettua johtamista, missä yhteisöllisyydellä ja innovatiivisuudella on keskeinen rooli – Helakorpea mukaillen Jaettun pedagogisen johtajuuden tulisi korkeakoulumaailmassa ilmetä toiminnan kaikilla tasoilla - eikä vähiten opettajan ja opiskelijan kohtaamisessa © Opettamisesta osaamiseen - kehittämisohjelman seminaari

5 Pedagogisen johtamisen keskeiset elementit
Pedagoginen johtaminen Toiminnan johtaminen Opetussuunni-telmatyö Arviointi ja kehittäminen Opiskelijahallinta © Opettamisesta osaamiseen - kehittämisohjelman seminaari

6 Pedagoginen johtajuus on tasapainoilua
Yksityisyys Yhteisöllisyys Itseohjautuvuus Ohjatut prosessit Toimintavapaus Yhteiset toimintatatavat © Opettamisesta osaamiseen - kehittämisohjelman seminaari

7 Johtajuus lähtee strategisista tavoitteista ja nojaa yhteisiin arvoihin
Strategiset tavoitteet ovat askelia kohti yhdessä hyväksyttyä tavoitetilaa Arvot viitoittavat tietä ja antavat perustan oikealle kehittämiselle ja motivaatiolle Kuva. Kari Heiskanen © Opettamisesta osaamiseen - kehittämisohjelman seminaari

8 Miten parhaiten vaikutetaan henkilöstöön ja toimintoihin?
Vaikuttaminen organisaation rakenteisiin Vaikutus 10 %:iin henkilöstöstä ja toiminnoista Vaikuttaminen ydinprosesseihin ja toimintakulttuurin näkymättömiin tekijöihin Vaikutus 90 %:iin henkilöstöstä ja toiminnoista Scheinin”jäävuorimalli” © Opettamisesta osaamiseen - kehittämisohjelman seminaari

9 Oppimistoiminnan osaamistiimin tehtävät Metropolia Ammattikorkeakoulussa
Oppimistoiminnan strategia: valmistelu, jalkauttaminen, seuranta, arviointi ja kehittäminen Koulutus- ja oppimisprosessi: valmistelu, jalkauttaminen, seuranta, arviointi ja kehittäminen Osaamisen kehittäminen: pedagoginen ja hallinnollinen osaaminen, laadunvarmistus © Opettamisesta osaamiseen - kehittämisohjelman seminaari

10 Oppimistoiminnan osaamistiimin tehtävät Metropolia Ammattikorkeakoulussa
Oppimistoimintaan kuuluvien asiakokonaisuuksien Metropolia-tason koordinointitarpeiden ja toimintamallien määrittely ja kehittäminen (esim. aikuiskoulutus) Oppimistoimintaa, laadunvarmistusta ja prosesseja tukevien tietojärjestelmien ja toimintamallien määrittely ja kehitystyö yhdessä alatiimien ja tietohallinnon osaamistiimin kanssa Oppimistoiminnan kehittämiseen liittyvien projektiesitysten valmistelutyö ja projektien seuranta © Opettamisesta osaamiseen - kehittämisohjelman seminaari

11 © jukka.nivala@metropolia.fi
Opettamisesta osaamiseen - kehittämisohjelman seminaari

12 Antoisaa seminaaripäivää teille kaikille
Tämän seminaaripäivän tavoitteena on luoda kokonaiskuvaa osaamisperustaisuuden vaikutuksista AMK -pedagogiikalle ja arvioinnille © Opettamisesta osaamiseen - kehittämisohjelman seminaari

13 © jukka.nivala@metropolia.fi
Opettamisesta osaamiseen - kehittämisohjelman seminaari

14 Ihmisen tarpeet Maslow'n mukaan
Fysiologiset tarpeet Turvallisuuden tarpeet Yhteenkuuluvuuden tarpeet Arvonannon tarpeet Itsensä toteuttamisen tarpeet © Opettamisesta osaamiseen - kehittämisohjelman seminaari


Lataa ppt "Pedagoginen johtaminen ja kehittäminen ammattikorkeakoulussa"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google