Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

27.3.2015 1 Hoitoonpääsy terveyskeskuksissa Lokakuussa 2014 Tieto-osasto / PATI.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "27.3.2015 1 Hoitoonpääsy terveyskeskuksissa Lokakuussa 2014 Tieto-osasto / PATI."— Esityksen transkriptio:

1 27.3.2015 1 Hoitoonpääsy terveyskeskuksissa Lokakuussa 2014 Tieto-osasto / PATI

2 Perusterveydenhuollon hoitoonpääsyn seurantatiedot, lokakuu 2014 27.3.2015 Tieto-osasto / PATI2 Perusterveydenhuollon hoitoonpääsyn seuranta muuttui 1.1.2014. Hoitoonpääsyn seurantatiedot saadaan pääosin AvoHILMO- aineistosta ja täydentäviä tietoja hoitoonpääsykyselystä. Tiedot raportoidaan kaksi kertaa vuodessa keväällä ja syksyllä.

3 Perusterveydenhuollon hoitoonpääsyn aineisto 27.3.2015 Esityksen nimi / Tekijä3 AvoHILMO-aineistosta saadaan hoitoonpääsyn toteutumatiedot Aineistosta poimitaan käynnit, joille on tehty hoidon tarpeen arviointi. Seurantaan kuuluu Ei-kiireellinen sairaanhoito ja terveyskeskusten avosairaanhoitokäynnit lääkärillä tai hoitajalla. Tarkemmat terveyskeskuskohtaiset tiedot ovat saatavilla hoitoonpääsyn raportointikuutioissa tai –tiivisteissä, http://www.thl.fi/fi/tilastot/tiedonkeruut/hoitoonpaasy- perusterveydenhuollossa http://www.thl.fi/fi/tilastot/tiedonkeruut/hoitoonpaasy- perusterveydenhuollossa Aineistoa täydennetään Webropol-kyselyllä välittömällä yhteydensaantitiedoilla ja hoitoonpääsytietojen julkaisemistiedoilla.

4 AvoHILMO hoidon toteutuminen syksyllä 2014 AvoHILMO aineisto saatiin 93 prosentista terveyskeskuksia (kokonaismäärä 152). Hoidon toteutumisen seurantatietoja tarkastellaan avosairaanhoidon kiireettömistä käynneistä. Tarkastelu toteutettiin lokakuussa 2014 lääkärillä tai sairaan-/terveydenhoitajalla käyneiden odotusajoista. 27.3.2015 Tieto-osasto / PATI4

5 Hoidon tarpeen arvioinnin toteutuminen kolmen arkipäivän kuluessa perusterveydenhuollossa Terveydenhuoltolain 51§:n mukaan hoidon tarpeen arviointi pitää tehdä kolmen vuorokauden kuluessa asiakkaan yhteydenotosta. Saadun AvoHILMO-aineiston mukaan kaikissa tietonsa toimittaneissa terveyskeskuksissa terveydenhuollon ammattilaisen hoidon tarpeen arviointi tapahtui samana päivänä kuin yhteydenotto terveyskeskuksiin. 27.3.2015 Tieto-osasto / PATI5

6 Hoitoonpääsyn toteutuminen lääkärin vastaanotolle 27.3.2015 Tieto-osasto / PATI6 Lokakuussa 2014 vajaa 30 prosenttia lääkärin avosairaanhoidon ei-kiireellisistä käynneistä toteutui 15–30 päivän kuluessa yhteydenotosta. Noin prosentissa käynneistä vastaanotolle pääsyä joutui odottamaan yli 90 päivää. Lähde: THL, Perusterveydenhuollon AvoHILMO-aineisto lokakuussa 2014

7 Hoitoonpääsyn toteutuminen hoitajan käynneissä 27.3.2015 Tieto-osasto / PATI7 Noin 70 prosenttia sairaan-/terveydenhoitajan kiireettömälle vastaanottokäynnille pääsi viikon sisällä yhteydenotosta. Kuudessa prosentissa käynneistä joutui vastaanotolle pääsyä odottamaan yli 30 päivää. Kahdessa prosentissa käynneistä odotusaika hoitajan vastaanotolle venyi yli 90 päivän pituiseksi. Lähde: THL, Perusterveydenhuollon AvoHILMO-aineisto lokakuussa 2014

8 Hoitoonpääsykysely terveyskeskuksiin syksyllä 2014 Hoitoonpääsykyselyssä tiedusteltiin yhteydensaantiin ja hoitoonpääsytietojen julkaisemiseen liittyviä kysymyksiä. Hoitoonpääsykysely terveyskeskusten johtaville lääkäreille toteutettiin lokakuussa 2014. Vastaus saatiin 154:stä (kokonaismäärä156) terveyskeskuksesta. Vastaamatta jätti kaksi terveyskeskusta (Polvijärvi ja Perusturvakuntayhtymä Kallio). (Ahvenanmaa on kyselyn ulkopuolella). Kyselyn tulokset ovat osoitteessa http://www.thl.fi/fi/tilastot/tiedonkeruut/hoitoonpaasy- perusterveydenhuollossa 27.3.2015 Tieto-osasto / PATI8

9 Miten välitön yhteydensaanti toteutuu terveyskeskuksessanne, % 27.3.2015 Tieto-osasto / PATI9 Lähde: THL, Perusterveydenhuollon hoitoonpääsykysely syksyllä 2014 terveyskeskusten johtaville lääkäreille Jatkuvia ongelmia yhteydensaannissa oli lokakuussa 2014 Pieksämäen terveyskeskuksessa.

10 Yhteydensaanti puhelimitse perusterveydenhuollon ajanvaraukseen Kyselyyn vastanneista terveyskeskuksista 134 oli (93,5 %) soittopyyntö- ja takaisinsoittojärjestelmän piirissä. (86 % maaliskuussa 2014) Puhelujen määrät (soitetut ja vastatut) ilmoitti 90 % kyselyyn vastanneista terveyskeskuksista. Vastaajista 138 ilmoitti sekä soitettujen että vastattujen puhelujen määrät ja 3 terveyskeskusta ilmoitti vain soitettujen puheluiden määrän. Soitetuista puheluista 88 % kirjautui vastatuksi (84% maaliskuussa 2014). (Mikäli soittaja katkaisee puhelun ennen kuin vastaajaäänite käynnistyy, puhelu kirjautuu ei-vastatuksi.) 27.3.2015 Tieto-osasto / PATI10 Lähde: THL, Perusterveydenhuollon hoitoonpääsykysely syksyllä 2014 terveyskeskusten johtaville lääkäreille

11 Perusterveydenhuollon odotusaikojen julkaiseminen 27.3.2015 Tieto-osasto / PATI11 Lähde: THL, Perusterveydenhuollon hoitoonpääsykysely syksyllä 2014 terveyskeskusten johtaville lääkäreille Terveyskeskuksista 142 (kokonaismäärä 156) ilmoitti julkaisevansa odotusajat neljän kuukauden välein organisaatioiden verkkosivuilla. 14 terveyskeskusta ( Hailuoto,Hämeenkyrö, Joensuu, Juupajoki, Kalajoki, Kihniö, Korsholm, Kuusiokuntien terveyskuntayhtymä, Lempäälä, Malax-Korsnäs, Pelkosenniemi, Suonenjoki, Siuntio, Somero) julkaisi odotustiedot harvemmin kuin neljän kuukauden välein. Yksi terveyskeskus (Kaskinen) ei julkaissut odotusaikoja ollenkaan.

12 Yhteenveto lokakuun 2014 perusterveydenhuollon hoitoonpääsyn tuloksista (1/2) Yhteydensaanti terveyskeskuksiin toteutui 71 %:lla vastanneista terveyskeskuksista (110), ajoittain ongelmia oli 28 %:lla (43) ja yhdellä terveyskeskuksella oli jatkuvia ongelmia. Kyselyyn vastanneista terveyskeskuksista 93,5 prosentilla oli käytössä soittopyyntö- ja takaisinsoittojärjestelmä. Puheluihin vastaamisaikaa 60 prosenttia (58 % maaliskuussa 2014) seurasi operaattoriseurannan avulla. 27.3.2015 Tieto-osasto / PATI12

13 Yhteenveto lokakuun 2014 perusterveydenhuollon hoitoonpääsyn tuloksista (2/2) AvoHILMO-aineiston toimitti 141 terveyskeskusta (kokonaismäärä 152). Yli 15 prosentissa lääkärin avosairaanhoidon käynneistä odotettiin vastaanotolle pääsyä lokakuussa 2014 yli 30 päivää. Yli 40 prosentissa lääkärin avosairaanhoidon kiireettömistä vastaanottokäynneistä toteutui AvoHILMO aineiston perusteella lokakuussa 2014 viikon kuluessa hoidon tarpeen arviosta. Hoitajan kiireettömälle avosairaanhoidon vastaanottokäynnille pääsyä odotettiin yli viikon noin 30 prosentissa käynneistä. Kahdessa prosentissa käynneistä odotusaika hoitajan vastaanotolle venyi yli 90 päivän pituiseksi. Terveyskeskuksista noin 10 prosenttia julkaisi hoitoonpääsytiedot harvemmin kuin terveydenhuoltolaki edellyttää tai ei julkaissut tietoja ollenkaan. 27.3.2015 Tieto-osasto / PATI13


Lataa ppt "27.3.2015 1 Hoitoonpääsy terveyskeskuksissa Lokakuussa 2014 Tieto-osasto / PATI."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google