Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Eija Peltonen, TtM, suunnittelija

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Eija Peltonen, TtM, suunnittelija"— Esityksen transkriptio:

1 Eija Peltonen, TtM, suunnittelija 28.10.2008
Työnjako terveydenhuollossa Hoitajien ja lääkäreiden välinen työnjako vastaanottotoiminnassa Eija Peltonen, TtM, suunnittelija

2 Uudet roolit perusterveydenhuollon vastaanottopalveluissa
ennen potilas ja asiakas (kohde) lääkäri (päätöksentekijä) hoitajat (avustajat, toteuttajat) yksittäisten ammattilaisten ketju nyt ja tulevaisuudessa potilas hoidon toteuttaja ammattilaiset valmentajina lääkärit lääketieteen asiantuntijoina hoitajat itsenäisinä hoitotyön ammattilaisina, potilaiden ensikontakteina työpari- ja / tai tiimityö erikoislääkärit (th-laki) asiantuntijoina, konsultteina ja kouluttajina ep08

3 Vastuuväestö Aluetiimi (omalääkäri ja - hoitaja, kotisairaanhoitaja, kotipalvelun työntekijät ja fysioterapeutti) Diagnosointi Lääkkeen määrääminen Toimenpiteet Ajanvaraus Puhelinneuvonta Vastaanotto: Hoidon tarpeen arviointi Laboratoriokokeet Potilasohjaus Injektiot, rokotukset Sairauslomatodistukset Omalääkäri Omahoitaja Konsultointi Äkillisesti sairastuneiden hoito Pitkäaikaissairaiden hoito ja seuranta Terveystarkastuksia ep08 M.Vallimies-Patomäki

4 Hoitajien osaamisvaatimuksia
Työparityöskentely: 1) Hoidon tarpeen arviointi 2) Puhelinohjaus (kriteerit, kirjaaminen, asiakaspalvelu) 3) Oman vastaanottotoiminnan organisointi ja toteutus 4) Neuvonta ja ohjaus (yksilö- ja ryhmät) ep08

5 …jatkuu 5) Kirjaaminen asiakas- ja potilaskontakteissa
6) Tiimityötaidot 7) Lääkehoito 8) Kliininen lääketiede: keskeisten pitkäaikaissairauksien hoito, ohjaus, seuranta ja tavallisimmat akuutit infektiot ja niiden hoito ja seuranta ep08

6 Hoitajien osaamisvaatimuksia 2
Tiimityö: Tiimitoiminnan periaatteet ja työnjakaminen käytännössä Muuten samat kuin edellä, mutta ammattiryhmittäin mietittävä ep08

7 Kotipaikkakunnan malli…
ep08

8 Lääkärin ja hoitajan välinen työnjako Sisä-Savon alueella
Sisä-Savon vastaanottojen toimintamalli perustuu lääkärin ja hoitajan työparityöskentelyyn. Väestö ottaa yleensä aina yhteyden oman alueen sairaanhoitajaan tai terveydenhoitajaan, joka arvioi hoidon tarpeen kiireellisyyden ja ohjaa oikea-aikaisesti ja riittävästi valmisteltuna lääkärille tai varaa ajan itselleen ohjauskäyntiä varten. Monia asioita voidaan hoitaa myös suoraan puhelimessa. Hoitaja vastaa pitkäaikaissairaiden potilaiden hoidosta ja seurannasta pitämällä omaa vastaanottoa, avustaa lääkäriä tarvittaessa ja lisäksi huolehtii määrätyistä erityistehtävistä. ep08

9 …jatkuu Työparityöskentelyn erityinen hyöty on resurssien järkevässä käytössä, työparien välisessä toimivassa yhteydenpidossa ja konsultaatiossa. Lääkäreiden työn osalta työn hallittavuus on parantunut eikä vastaanotoille ole jonoja. Sisä-Savossa on voitu todeta, että työnjakoon voidaan vaikuttaa nykyisenkin lainsäädännön ja ammattien välisten toimenkuvien vallitessa. Sisä-Savon avosairaanhoidon hoitohenkilöstön koulutustaso poikkeaa perinteisestä siten, että terveyskeskusavustajat on korvattu terveyden- ja sairaanhoitajilla. ep08

10 Laajemmin ajateltuna, voisiko olla näin?
ep08

11 Perusterveydenhuollon vastaanottotoiminta - perustana yhteisödiagnoosi ja hoitolinjaukset
Terveydenhoito Vastaanotto Omalääkäri Lapset, raskaana olevat, ehkäisyasiat, terveystarkastukset neuvolatyö, kotikäynnit puhelinkonsultaatiot Terveyden- hoitaja Päivystys / ensiapu Äkillinen, kiireellinen sairaanhoito Tukipalvelut Fysioterapia ASIAKAS / POTILAS / PERHE ASUINALUE Toimenpiteet Apuvälineet Kotipalvelun työntekijä Kotisairaan- hoitaja Omahoitaja vrt. perhehoitaja Kotikäynnit Kodinhoitoapu Palveluasuminen Vastaanotto Kuntouttava työ ep08 LAITOSHOITO

12 Lääkäreiden ja hoitajien TYÖPARI – TIIMITYÖ Sen tulee olla:
Tavoitteellista Suunnitelmallista Säännöllistä YHTEISTYÖTÄ ep08

13 KIITOS


Lataa ppt "Eija Peltonen, TtM, suunnittelija"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google