Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Kirkon ympäristödiplomi Hannu Jussi-Pekka, Ylivieskan seurakunta, ympäristövastaava.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Kirkon ympäristödiplomi Hannu Jussi-Pekka, Ylivieskan seurakunta, ympäristövastaava."— Esityksen transkriptio:

1 Kirkon ympäristödiplomi Hannu Jussi-Pekka, Ylivieskan seurakunta, ympäristövastaava

2 Mikä ympäristödiplomi?  Kirkon ympäristödiplomi on vapaaehtoinen järjestelmä, jonka avulla seurakunta voi jatkuvasti parantaa ympäristöasioiden hoidon tasoa, mutta myös muutoin tehostaa toimintaansa.  Ympäristödiplomi on seurakuntia varten kehitetty väline.  Perustettu vuonna 2001.  Diplomikirjan kolmas, uudistettu laitos tuli voimaan vuoden 2012 alussa.  Löytyy myös nettiversiona (sakasti.evl.fi)  Kirkon ympäristödiplomin rakenne mukailee kansainvälisten ympäristöjärjestelmien (ISO 14 001 ja EMAS) rakennetta, mutta sen vaatimukset on sovellettu seurakuntien olosuhteisiin.

3 Mikä ympäristödiplomi?  Seurakunnan kirkkoneuvosto päättää diplomin hakemisesta ja asettaa työryhmän laatimaan seurakunnalle ympäristöohjelman.  Saadakseen ympäristödiplomin on seurakunnan täytettävä kirkon ympäristödiplomin käsikirjassa määritellyt minimikriteerit.  Minimikriteerien lisäksi seurakunnan on kerättävä vähintään 100 vapaavalintaista pistettä, joista annetaan esimerkkejä Kirkon ympäristödiplomin käsikirjan uusimmassa versiossa vuodelta 2012.  Ympäristöohjelman avulla seurakunta tunnistaa toimintojensa ympäristövaikutukset ja paneutuu ympäristöasioiden hoitoon.  Seurakunta, niin työntekijät kuin luottamushenkilötkin, sitoutuvat tämän tavoitteellisen ympäristöohjelman käytännön toteutukseen. Samalla edistetään myös seurakuntalaisten ympäristötietoutta ja ympäristömyönteistä käyttäytymistä.

4 Mikä ympäristödiplomi?  Kirkkoneuvosto hyväksyy ympäristöohjelman.  Seurakunta pyytää ympäristöohjelman auditointia hiippakunnan tuomiokapitulilta (koulutetut auditoijat).  Auditoinnin aikana hiippakunnan auditoijat käyvät seurakunnan arvioimat pisteet läpi ja antavat oman pisteytyksensä. Tämän pisteytyksen pohjalta myönnetään ympäristödiplomi.  Auditoinnissa käydään läpi mm. jätehuolto, siivous, leirikeskukset, toimistot, hautausmaat, metsänhoito ja ympäristökasvatus.  Auditointilausunnon sisältävä raportti liitetään sittemmin tuomiokapituliin toimitettavaan ympäristödiplomihakemukseen.  Ympäristödiplomin myöntää Kirkkohallitus (kaksi kertaa vuodessa).  Ympäristödiplomi on voimassa neljä (4) vuotta, esim. 2015-2019.

5 Miksi ympäristödiplomi?  Ympäristökysymykset koskettavat kaikkea seurakunnan toimintaa.  Kiinteistönhoidossa käytetään paljon energiaa, vettä, kemikaaleja ja tuotetaan jätettä.  Seurakuntatilojen rakentamisessa muokataan ympäristöä ja kulutetaan luonnonvaroja.  Metsien, hautausmaiden ja viheralueiden hoidossa vaikutetaan suoraan luonnon elinehtoihin.  Hankintojen vaikutus kulutuksen ympäristökuormaan, eri tuotteilla erilaiset ympäristövaikutukset.  Lainsäädäntö edellyttää ympäristövaikutusten huomioimista niin rakentamisessa, kiint.hoidossa, jätehuollossa kuin metsänhoidossa.

6 Miksi ympäristödiplomi?  Ympäristödiplomi minimoi riskit, ennakoi tulevat tilanteet ja tarjoaa työkalut toimintojen jatkuvaan kehittämiseen.  Pitkällä tähtäimellä taloudellisesti järkevä ja säästöjä tuova toimintatapa.  Ympäristöasiat liittyvät lähes kaikkiin seurakunnan tehtäväalueisiin:  Leirikeskukset yleensä luonnon keskellä: leireillä, ripareilla ja kursseilla seurakunta voi tarjota kosketuksen luontoon ja kasvattaa luomakunnan varjeluun (esim. vihreät riparit).  Ympäristönäkökulma voi liittää seurakunnan opetuksen ja julistuksen seurakuntalaisen arkeen ja lähiympäristön ongelmiin.  Ympäristövastuun lisäksi järjestelmään on otettu mukaan kulttuuriseen kestävyyteen liittyviä sekä joitain sosiaalisen vastuun piiriin kuuluvia asioita kuten kansainvälinen diakonia, vastuullinen sijoittaminen ja Reilun kaupan tuotteet.

7 Miksi ympäristödiplomi?  Ympäristödiplomin avulla seurakunta voi parantaa ympäristöasioiden hoidon tasoa ja tehostaa ympäristömyönteistä toimintaa.  Se korostaa sekä seurakunnan johdon, henkilöstön että seurakuntalaisen vastuuta ympäristöasioista.  Lähtökohtana seurakunnan johdon, luottamushenkilöiden ja henkilöstön yhteinen tahtotila: ”Meidän seurakuntamme haluaa olla esimerkillinen suhteessa luontoon ja ympäristöön”.  Toimiva ympäristöjärjestelmä johtaa siihen, että seurakunnan toimintaan osallistuvat tietävät oman toimintansa ympäristövaikutukset.  Se sitoo ympäristöasiat osaksi seurakunnan normaalia hallintoa ja toimintaa.  Selkeät vastuut, valtuudet ja tavoitteet (ympäristön tilan jatkuva kehittäminen).

8 Ympäristödiplomin hakuprosessi

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22 Hengelliset lähtökohdat  Kiitollisuus  Kunnioitus  Kohtuus


Lataa ppt "Kirkon ympäristödiplomi Hannu Jussi-Pekka, Ylivieskan seurakunta, ympäristövastaava."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google