Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Oppimistehtävä Oppimaan oppimisen koulutus

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Oppimistehtävä Oppimaan oppimisen koulutus"— Esityksen transkriptio:

1 Oppimistehtävä Oppimaan oppimisen koulutus
Pogostan koulu, Ilomantsi Milla Enojärvi-Koskela, Pihla Härkönen, Ritva Kärnä, Anne Palviainen, Eija Sivonen

2 VERTAILU eri oppiaineissa ylä- ja alakoulussa

3 6. luokan historiassa 1. Lue ja vertaile tarinoita Robin Hoodista.
Mitä samankaltaisuuksia ja eroavaisuuksia löydät niistä? Onko Robin Hood ollut oikeasti olemassa? Perustele mielipiteesi. 2. Vertaile aateliston ja talonpojan elämää 1400-luvulla kirjan kuvien perusteella. Kiinnitä huomiota yksityiskohtiin! Miten talonpojan arki erosi aateliston elämästä? Huomioita: osa oppilaista kykenee itsenäisesti näihin tehtäviin, osa tarvitsee open apukysymyksiä päästäkseen alkuun

4 7. luokan äidinkielessä ja kirjallisuudessa
Adjektiivien opiskelun yhteydessä opiskeltiin vertailuasteet: positiivi eli perusaste, komparatiivi, superlatiivi Huomioita: adjektiivien vertailuasteiden tuottaminen oikein on helpohkoa, mutta tekstistä löytäminen ja kieliopillinen nimeäminen on osalle oppilaista vaikeaa. Tunnistamista hankaloittaa sanojen taipuminen: nominatiivimuotoiset löytyvät helpoiten, taivutetut hankalammin. Kirjallisuudessa: vertaillaan kahta eri kertomusta kirjallisuuden käsitteiden näkökulmasta: aihe, kertoja, tapahtumaympäristö, aika, henkilöt jne. Tavoitteena havaita, millainen vaikutus kertomuksen eri elementeillä on. (Esim. miten kerronnan aikamuodon tai kertojan vaihtaminen vaikuttaa tekstiin.) (Ei vielä toteutettu.)

5 8. luokan kemiassa Aihe: Ionisidos ja molekyylisidos
Käsiteltiin teoriaa vertaillen ioni- ja molekyylisidoksia. Kokeellisesti oppilaat vertasivat ionisidoksisten ja molekyylisidoksisten yhdisteiden sähkönjohtavuutta. Huomioita: Oppilaiden oli helppo ymmärtää, että ionisidoksisten yhdisteiden vesiliuokset johtavat sähköä toisin kuin molekyyliyhdisteet tai niiden vesiliuokset. Paljon vaikeampi oli hahmottaa atomitason eroavaisuus. Vertaileminen auttoi osaa oppilaista.

6 8. luokan oppilaanohjauksessa
Oppilaat tutustuivat oman kiinnostuksen mukaan kahteen ammatinkuvaukseen ja vertailivat ammatteja. Tarkastelun kohteena esim. koulutus, työpaikat, työn sisältö, työn vaatimukset, työllisyystilanne, työaika, palkkaus Tehtävän teki neljä luokkaa. Huomioita: Tunnin alussa määrittelimme, mitä vertailu on ja annoin esimerkkejä ammattien vertailusta. Oppilailla erilaiset valmiudet vertailun tekemiseen. Osa pystyy suoraan johtopäätöksiin. Osalla tehtävä jäi asioiden luetteloimiseksi ilman samankaltaisuuksien ja eroavaisuuksien etsimistä. Vertailtavien asioiden muututtua abstraktimpaan suuntaan tehtävä muuttuu vaikeammaksi (esim. koulutus tai palkka vs. työn vaatimukset). Muutin tehtävänantoa ja vaiheistin tehtävää seuraaville ryhmille, mikä ei kaikkien kohdalla auttanut.

7 9. luokan yhteiskuntaopissa
Demokratia ja diktatuuri Tehtävä tehdään pareittain siten, että toinen selvittää demokratian ja toinen diktatuurin, minkä jälkeen oppilaat vertailevat selvittämiään asioita toistensa kanssa (siis pareittain). Avuksi voidaan antaa tukisanoja kuten vaalit, median vapaus, kokoontumisvapaus ym. Lopuksi kootaan tehtävä yhdessä. HUOMIOITA: Oppilaat suoriutuivat paritehtävästä varsin hyvin ja osasivat toteuttaa vertailun tietojen hankkimisen jälkeen. Joidenkin kohdalla tukisanat olivat tarpeellisia. Yhteinen koonti lopuksi tuki käsitteiden ymmärtämistä.

8 LOPUKSI: Mielestämme vertailu on hyvä opetusmenetelmä ja soveltuu moniin aineisiin ala- ja yläkoulussa. Huomasimme, että osalle oppilaista vertaileminen on helpompaa ja osalle haasteellista. Opettajan huomioitava eriyttäminen Tärkeää hyvät ohjeet aluksi Lopuksi yhteinen koonti


Lataa ppt "Oppimistehtävä Oppimaan oppimisen koulutus"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google