Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

MITÄ TIETOA JA OSAAMISTA LASTENSUOJELUTYÖ TARVITSEE? Lastensuojelun tila nyky-Suomessa Helsingin yliopisto 27.11.2012 Ylisosiaalineuvos Aulikki Kananoja.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "MITÄ TIETOA JA OSAAMISTA LASTENSUOJELUTYÖ TARVITSEE? Lastensuojelun tila nyky-Suomessa Helsingin yliopisto 27.11.2012 Ylisosiaalineuvos Aulikki Kananoja."— Esityksen transkriptio:

1 MITÄ TIETOA JA OSAAMISTA LASTENSUOJELUTYÖ TARVITSEE? Lastensuojelun tila nyky-Suomessa Helsingin yliopisto 27.11.2012 Ylisosiaalineuvos Aulikki Kananoja

2 LÄHTÖKOHTIA Käytännön näkökulma Lastensuojelussa monia ammattilaisia Monia koulutuspohjia: sosiaalityöntekijöitä, sosionomeja, lähihoitajia, psykologeja, juristeja, kasvatusammattilaisia jne Työtä tehdään monella tasolla: välittömästi asiakkaiden kanssa, esimiehinä, kehittäjinä ja johtajina Yhdistävä tekijä lapsi ja hänen perheensä

3 LASTENSUOJELU JA JULKISUUS Lastensuojelu ajankohtainen keskustelun ja kritiikin teema monissa Euroopan maissa Keskustelun lähtökohdat samat kuin Suomessa: traagiset yksilötapaukset Ammattilaiset, heidän osaamisena ja toimintansa arvostelun kohteena Voidaanko tiedon ja osaamisen keinoin ehkäistä lasten kokemaa laiminlyöntiä ja väkivaltaa ja varmistaa heille turvallinen kasvamisen ympäristö ?

4 LASTENSUOJELU JÄNNITTEIDEN KENTTÄNÄ Lastensuojelu koskettaa kulttuurin keskeistä ihmissuhdetta: lapsen ja vanhemman suhdetta Työhön liittyy monia tunteita herättäviä aineksia Suuri osa lastensuojelusta on vanhempien kanssa yhteistyössä toteutuvaa lapsen ja perheen tukemista Äärimmäisessä tilanteessa kysymys on lapsen edun ristiriidasta vanhemman käsityksen kanssa, jolloin joudutaan tekemään tahdonvastaisia toimia ( pakkohuostaanotto) Lastensuojelu on lapsen suojelua

5 LASTENSUOJELUTYÖN KESKEISET ELEMENTIT Arvot ja etiikka Tieto Osaaminen ja taidot Henkilökohtaiset ominaisuudet

6 LASTENSUOJELUTYÖN ARVOT Jokaisen ihmisen ihmisarvo Lapsen edun ensisijaisuus ” Lasta tulee kasvattaa siten, että lapsi saa osakseen ymmärtämystä, turvaa ja hellyyttä. Lasta ei saa alistaa, kurittaa ruumiillisesti eikä kohdella muulla tavoin loukkaavasti. Lapsen itsenäistymistä sekä kasvamista vastuullisuuteen ja aikuisuuteen tulee tukea ja edistää.” (Laki lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta 1983/361), 1 § 3 mom.)

7 LASTENSUOJELUN TIETOPOHJA (1) * Teoreettinen tieto lapsesta, perheestä, yhteiskunnasta * Teoreettinen tieto ihmisten vuorovaikutuksesta * Teoreettinen tieto sosiaalisten muutosten yleisistä lainsalaisuuksista sekä yhteiskuntatasolla että lähiyhteisöjen ja pienyhteisöjen – esim. perheen –sekä yksilön tasolla * Tutkimustieto em. kysymyksistä

8 LASTENSUOJELUN TIETOPOHJA (2) ” Välinetieto” * lainsäädäntöä koskeva tieto * lastensuojelutyön menetelmiä koskeva tieto * lastensuojelun valtakunnallisia tavoitteita ja rakenteita koskeva tieto * oman organisaation tavoitteita ja rakenteita koskeva tieto * lapsen kasvua tukevia palveluja koskeva tieto * yhteistyökumppanien toimintaa koskeva tiet o

9 LASTENSUOJELUN TIETOPOHJA (3) * Kokemustieto” * kokemustieto nousemassa työn kehittämisen keskeiseksi tietoalueeksi *asiakkaiden antama palautetieto *oman työn kokemuksesta nouseva tieto

10 OSAAMINEN JA TAIDOT * Vuorovaikutustaidot – asiakkaiden korostama osaamisen alue * Kyky rakentaa luottamusta vaikeissa tilanteissa * Taito tunnistaa lapsen kasvuun ja kehitykseen liittyvät riskit * Taito arvioida ja ennakoida lapsen kokemusympäristön vaikutusta ja siihen sisältyviä muutoksen mahdollisuuksia * Kyky työskennellä lapsen ja vanhempien kanssa ristiriitaisessa tilanteessa ja kyky tukea antavaan ihmissuhteeseen * Kyky tunnistaa oman ammattitaidon rajat ja kyky käyttää konsultaatiota ja työnohjausta * Yhteistyötaidot eri ammattikuntien kanssa * Taito välittää työn kokemuksia kehittämistoiminnan käyttöön

11 HENKILÖKOHTAISET OMINAISUUDET * Ei yli-ihminen, tavallinen ihminen riittää * Kiinnostus ihmisten kanssa tehtävään työhön * Kyky kestää ristiriitoja sisältäviä tilanteita ja kyky antaa tilaa erilaisille näkemyksille * Kyky kestää sosiaalisiin muutoksiin sisältyvää hitautta ja ajoittaista takapakkia * Omien ammatillisten motiivien tunnistaminen, jotta asiakasuhteissa ei tarvitse ratkoa oman lapsuuden kysymyksiä

12 KIITOS


Lataa ppt "MITÄ TIETOA JA OSAAMISTA LASTENSUOJELUTYÖ TARVITSEE? Lastensuojelun tila nyky-Suomessa Helsingin yliopisto 27.11.2012 Ylisosiaalineuvos Aulikki Kananoja."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google