Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

SKENAARIOILLA UUTTA PUHTIA KALATALOUDEN TULEVAISUUTEEN Tarja Meristö Corporate Foresight Group, CoFi Åbo Akademi 17.1.2006.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "SKENAARIOILLA UUTTA PUHTIA KALATALOUDEN TULEVAISUUTEEN Tarja Meristö Corporate Foresight Group, CoFi Åbo Akademi 17.1.2006."— Esityksen transkriptio:

1 SKENAARIOILLA UUTTA PUHTIA KALATALOUDEN TULEVAISUUTEEN Tarja Meristö Corporate Foresight Group, CoFi Åbo Akademi tarja.meristo@abo.fi 17.1.2006

2 KUVITTELU Mikä on mahdollista ? - pitkä aikajänne - objektiivinen ja intuitiivinen tieto - vaihtoehtojen kirjo ANALYYSI Mikä on todennäköistä ? - aktorit ja intressiryhmät - valtapeli OSALLISTUMINEN Mikä on haluttavaa ja toteutettavaa ? - arvot - valinta ja sitoutuminen - yhteistoiminta ja vaikutusvalta © Tarja Meristö Mitä on tulevaisuuden tutkimus? Tarja Meristö, CoFi/Åbo Akademi

3 ©Tarja Meristö Mitkä ovat mahdolliset maailmat? Mitkä ovat mahdolliset maailmat? Kuka ja missä me olemme? Minne voimme mennä ja kuinka? Minne päätämme mennä? Strategia Toimenpide- ohjelma Toimenpide- ohjelma PESTE Perususkomukset Tabut Ydinpätevyydet SWOT Visio Riskinottokyky ja -halu Joustavuus Reimarit MISSION- SKENAARIOT AIHE-SKENAARIOT TOIMINTA- SKENAARIOT Mitä on skenaariotyöskentely? Toimintaskenaariotyöskentelyn viitekehys Tarja Meristö, CoFi/Åbo Akademi

4 (RKTL, 2005. Kalatalouden tulevaisuus) Kalatalous: arvoketju Tarja Meristö, CoFi/Åbo Akademi

5 Political: LIBERALISOITUMINEN VALTA: INSTITUUTIOT  VERKOSTOT  ASEMA: ANSAITTAVA AINA UUDELLEEN JA UUDELLEEN Economic: GLOBALISOITUMINEN VALTA : KANSANTALOUS  MOGULIYRITYKSET  SIJAINTIPÄÄTÖKSET: KANNATTAVIN, KANNATTAVA EI RIITÄ Social: MAAILMANKYLÄISTYMINEN VALTA: KANSALLISVALTIOT  ARVOPOHJAISET SIVILISAATIOT  SEGMENTOINTI: SISÄISTEN MOTIVAATIOTEKIJÖIDEN PERUSTEELLA Technological: AUTOMAATIO VALTA: TIEDON HALTIJAT  TIEDON LUOJAT  KILPAILUKYKY = MUST, KILPAILUETUJA KEHITETTÄVÄ KOKO AJAN Ecological: TULEVAISUUSTIETOISUUS VALTA: YMPÄRISTÖAKTIVISTIT  KULUTTAJAT, SIJOITTAJAT  YMPÄRISTÖ = MUST, LISÄARVOA TERVEYS & TURVALLISUUS- NÄKÖKULMILLA © Tarja Meristo Toimintaympäristön muutokset haastavat kalatalouden (PESTE) Tarja Meristö, CoFi/Åbo Akademi

6 (RKTL, 2005. Kalatalouden tulevaisuus) Tarja Meristö CoFi/Åbo Akademi Kalatalouden tulevaisuuden skenaariot

7 (RKTL, 2005. Kalatalouden tulevaisuus) Tarja Meristö CoFi/Åbo Akademi Kalatalouden tulevaisuuden skenaariot

8 (RKTL, 2005. Kalatalouden tulevaisuus) Tarja Meristö CoFi/Åbo Akademi Kalatalouden tulevaisuuden skenaariot

9 1.Kasvuhakuinen kalatalous (markkinalähtöinen) Yhteistyöverkkoja tulee rakentaa sekä kehittää uusia toimintatapoja ja -muotoja. Edunvalvontaa on tehostettava niin viranomaisten, poliitikkojen kuin mediankin avulla. Laatuketju on saatettava kuntoon ja ketjuuntuminen tulee kattaa koko toimintaketju alkutuotannosta aina jalostukseen ja kauppaan saakka. 2. Matkailupainotteinen kalatalous (yhteiskuntalähtöinen) Verkosto-osaamista tulee kehittää sekä panostaa markkinointiosaamiseen. Lisäksi tulee luoda yrityskohtaisia brändejä sekä laajentaa tarjontaa enemmän ympärivuotiseksi. 3. Kansallinen kalatalous (markkinalähtöinen) Laatuajattelu tulee sisäistää ja ottaa se myös käyttöön. Yhteistyötä tulee rakentaa vilpittömästi ja esimerkiksi tuotekehitykseen täytyy ottaa kumppaneita mukaan. Kannattamattomasta toiminnasta täytyy luopua. Markkinointiosaamisen tulee panostaa sekä ottaa huomioon asiakkaiden tarpeet. 4. Ympäristörajoitteinen kalatalous (yhteiskuntalähtöinen) Toimijoiden on hakeuduttava avoimeen yhteistyöhön sidosryhmien kanssa, erityisesti ympäristötoimijoiden kanssa. Tuotekehitykseen täytyy panostaa kuten alan koulutukseenkin. Yritysrakenteet tulee arvioida uudelleen sekä suosia verkottumista. Kalatalouden toimintavaihtoehdot eri skenaarioissa (toimenpidesuositukset) (RKTL, 2005. Kalatalouden tulevaisuus) Tarja Meristö CoFi/Åbo Akademi

10 Onko aikaa odottaa? Skenaariot aika-akselilla Tarja Meristö CoFi/Åbo Akademi (RKTL, 2005. Kalatalouden tulevaisuus)

11 Skenaarioiden uskottavuus (RKTL, 2005. Kalatalouden tulevaisuus) Tarja Meristö CoFi/Åbo Akademi

12 Minkä mukaan kannattaa toimia? © Tarja Meristö 1.LUOTA TODENNÄKÖISEEN (”ENNUSTAJA”) 2.VALITSE ”PARAS” LOPPUTULOS (RISKINOTTAJA) 3.MUOTOILE STRATEGIA, JOLLA SELVIÄÄ ERI VAIHTOEHDOISTA (RISKINKARTTAJA) 4.KEHITÄ JOUSTAVUUTTA SILTÄ VARALTA, ETTÄ JOKU MUU KUIN VALITSEMASI SKENAARIO TOTEUTUU (REALISTI) 5.VAIKUTA OMILLA TEOILLA NIIN, ETTÄ HALUAMASI VAIHTOEHTO TOTEUTUU (TULEVAISUUDEN TEKIJÄ) 6.ODOTA JA TOIVO (TEURAS) Tarja Meristö CoFi/Åbo Akademi

13 uhka loppu mahdollisuus alku KRIISI Lopuksi


Lataa ppt "SKENAARIOILLA UUTTA PUHTIA KALATALOUDEN TULEVAISUUTEEN Tarja Meristö Corporate Foresight Group, CoFi Åbo Akademi 17.1.2006."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google