Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

AIKUINEN OPPIJA.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "AIKUINEN OPPIJA."— Esityksen transkriptio:

1 AIKUINEN OPPIJA

2 Oletko opiskellut... Ammattikorkeakoulu Avoin yliopisto Ammattikoulu
Aikuiskoulutuskeskus Työvoimakoulutus Ammatillinen erikoisoppilaitos Oppisopimuskoulutus Näyttötutkinto Neuvontajärjestö Avoin yliopisto Kesäyliopisto Kansanopisto Kansalaisopisto Opintokeskus Henkilöstökoulutus

3 Jatkuva oppiminen on välttämätöntä, koska..
Työmarkkinat muuttuvat rajusti, tarvitaan kykyä hypätä jatkuvasti uudenlaisiin tehtäviin Keski-ikä kohoaa, yhä vanhempia tarvitaan työssä Tarvitaan enemmän osaamista, peruskoulutuksen vaatimustaso nousee Tieto uusiutuu yhä nopeammin Työn luonne muuttuu, tarvitaan uusia taitoja ja uudenlaista osaamista Työsuhteet muuttuvat, vastuu osaamisesta on jokaisella itsellään

4 ”On väärin tutkia aikuisuutta malleilla, jotka ovat lapsuuskeskeisiä
”On väärin tutkia aikuisuutta malleilla, jotka ovat lapsuuskeskeisiä. Aikuisuudella on oma erityinen laatunsa, jota täytyy tutkia omana kokonaisuutenaan eikä vain lapsuuden jatkeena.” -Daniel Levinson

5 Eri-ikäiset oppijat Lapset ja nuoret Aikuiset ja vanhukset
Vähäinen elämän- ja työkokemus Elämäntilanne Oppivelvollisu us Identiteetin etsiminen Päätoiminen opiskelu Samanikäisillä sama tietotaso Aikuiset ja vanhukset Laajempi elämän- ja työkokemus Töiden, perheen, vapaa-ajan ja opiskelun yhteensovittaminen Ammatti-identiteetti Erilaiset motivaationlähteet Erilaiset oppimisvalmiudet (fyysinen suorituskyky, erilaiset tietoperustat)

6 Aikuinen oppijana Laaja kokemusvarasto Itseohjautuvuus Omaehtoisuus
Aiemmat kokemukset voivat edistää tai hankaloittaa uuden oppimista Itseohjautuvuus Kyky ohjata omaa toimintaa ja oppimista Vastuu toiminnasta Kriittinen ajattelu Omaehtoisuus Halu oppia ja kehittyä Tavoitteena tieto ja taito

7 Motivaatio Sisäinen kiinnostus, halu kehittyä, oppimisen ilo
Ulkoinen motivaatio tulee ulkopuoliselta taholta (tutkinto, palkankorotus..) Motivaatioon voi vaikuttaa aiempi koulutustausta Sukupuolten välillä on eroja

8 Opetusmenetelmät HOPS Omakohtaisten kokemusten hyödyntäminen
Aikataulutus Oman oppimisen ja opiskelun arviointi Omakohtaisten kokemusten hyödyntäminen Tiedon jakaminen opettajan ja opiskelutovereiden kesken Ennakkoluulojen murtaminen Kriittisyys Ravisteleva oppimiskokemus Erilaisten taustojen huomiointi Ikä Työ- ja opiskelutausta

9 Opetusmenetelmät Oppiminen on tehokasta, kun se herättää kysymyksiä ja oppija kokee sen haasteelliseksi

10 Haasteet Elinikäisen oppimisen korostuminen? Tulevaisuus?
Miten aikuiskasvatuksen kenttä tulee muuttumaan, kun suuret ikäluokat tulevat eläkeikään? Identiteettiä etsitään vielä aikuisiällä, kun työsuhteet lyhenevät, kiire lisääntyy ja moniosaaminen korostuu Miten työssäoppimista voisi kehittää?


Lataa ppt "AIKUINEN OPPIJA."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google