Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Mielenterveyshäiriöiden hoito

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Mielenterveyshäiriöiden hoito"— Esityksen transkriptio:

1 Mielenterveyshäiriöiden hoito
PS5 Mielenterveyshäiriöiden hoito Lääkehoidolla vaikutetaan useimmiten keskushermoston välittäjäaineisiin Lääkehoito on kehittynyt huomattavasti Lääkehoidon avulla voidaan estää pahimmat harhat ja kohentaa depressiivistä mielialaa niin, että terapia onnistuu. Terapia ja lääkehoito tukevat toisiaan Sairaalahoito vakavissa psykooseissa Anne Rongas 2008 Anne Rongas

2 Terapia Eri nimisiä terapiamuotoja satoja
Kaikissa päämääränä itsenäisesti toimeentuleva, terve ihminen  kaikkien ei tarvitse tulla samanlaisiksi, herkkyydestä ja omista luonteenpiirteistä ei tarvitse päästä eroon Terapiassa ihminen itse käsittelee omia asioitaan terapeutin tuella Terapia ei muuta ihmistä toiseksi vaan pyrkii vapauttamaan todellisen minän Anne Rongas 2008

3 Taustateorioita ovat mm.:
1. Psykodynaaminen teoria 2. Piirreteoria 3. Humanistinen psykologia 4. Behavioristinen teoria 5. Sosiaalisen oppimisen teoria 6. Kognitiivinen / sosiokognitiivinen teoria 7. Systeemiteoreettinen näkemys Anne Rongas 2008

4 Psykoanalyysi Mielen järkkymisen taustalla käsittelemättömät torjutut asiat. Id ja superego liian voimakkaita, seurauksena sisäisiä ristiriitoja. Vapaan assosiaation kautta mielen sisällön käsittely: vastarinta ja tunteensiirto johtavat torjutun uudelleen käsittelyyn. Anne Rongas 2008

5 PS5 Käyttäytymisterapia Oiretyyppisissä häiriöissä voidaan edelleen käyttää behavioristisen teorian pohjalta kehiteltyjä oppimismenetelmiä: vahvistamista ja sammuttamista. Poisherkistäminen: pelon kohde kohdataan vähitellen tai yhtäkkiä. Aversioterapia: oireeseen liitetään ehdollistamisen kautta jotain inhottavaa. Anne Rongas 2008 Anne Rongas

6 Humanistinen terapia Humanistinen psykologia korostaa yksilön ainutlaatuisuutta. Ydinminä – ihanneminä – henkinen kasvupyrkimys. Persoonallisuuden häiriöiden taustalla valeminä. Itsensä toteuttaminen estyy. Hoidossa keskeistä hyväksyvä ilmapiiri, tuki, positiivinen palaute, aktivointi. Rogersin asiakaskeskeinen terapia, Franklin logoterapia (jossa kognitiivista taustaa), Perlsin hahmoterapia. Anne Rongas 2008

7 Kognitiivinen psykoterapia
Häiriöiden taustalla vääristyneitä mielikuvia ja ajattelumalleja. Terapiassa keskitytään työstämään mielikuvia itsestä ja suunnataan ajattelua kohti rakentavia malleja. Ellisin rationaalis-emotionaalinen terapia: tunteiden uudelleentulkinta. Beck: vaihtoehtoiset selitysmallit. Anne Rongas 2008

8 Ratkaisukeskeinen terapia
Lyhytterapia, jossa keskitytään ongelmien kohtaamiseen tässä ja nyt. Voimavarat käyttöön: ratkaisun etsiminen ja ongelmien työstäminen. Muutoshalukkuus, toiveikkuus, kyky nähdä se, mikä nyt on hyvin, halu toimia. Tavoitteen asettaminen: kielteisistä ajatuksista myönteiseen toimintaan. Anne Rongas 2008

9 Tehoaako terapia? Ongelman mukainen terapia
PS5 Tehoaako terapia? Ongelman mukainen terapia Sama terapeutti soveltaa useita terapiatyylejä (eklektinen näkemys) Lievät häiriöt voivat korjaantua itsekseen, joten terapian vaikutusta vaikea mitata. Useimpia terapia auttaa. Kärsimyksen vähentyminen ja työkykyisyys mittareita. Anne Rongas 2008 Anne Rongas


Lataa ppt "Mielenterveyshäiriöiden hoito"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google