Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Nivelakselikoulutusmateriaali 2009

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Nivelakselikoulutusmateriaali 2009"— Esityksen transkriptio:

1 Nivelakselikoulutusmateriaali 2009

2 Sisällysluettelo Turvallisuusohjeita 3 Nivelakseleiden käyttökulmat 7
Nivelakseleiden suojakytkimet 8 SFT –akseleiden teho- ja vääntötaulukko 14 SFT –akseleiden ristikoiden mitat 15 SFT –akseleiden profiiliputkien mitat 16 K-Agro –akseleiden teho- ja vääntötaulukko 17 K-Agro –ristikoiden ja profiiliputkien mitat 18 K-Maatalouden nivelakselimallisto 19 Nivelakselia myytäessä huomioitavat seikat 24

3 Turvallisuusohjeita Nivelakseleiden käytössä turvallisuus on erittäin tärkeää, seuraavassa turvallisuusohjeita: Huolellinen nivelakselin käyttö ja akselin sekä suojuksen huolto ovat käyttäjän turvallisuuden kannalta ensiarvoisen tärkeitä asioita. Suuri osa nivelakselionnettomuuksista tapahtuu, kun suojus puuttuu tai on viallinen. Työkoneessa tulee käyttää ainoastaan akselia, joka vastaa pituudeltaan, tehon kestoltaan, suojakytkimiltään ja suojiltaan alkuperäistä akselia. Alkuperäisakselit on suunniteltu ominaisuuksiltaan vastaamaan työkoneen asettamiin vaatimuksiin. Ennen käyttöä tulee varmistaa, että nivelakseli on huolellisesti kiinnitetty molemmista päistään. Pyörivän nivelakselin läheisyyteen ei saa mennä, eikä päästää ketään muitakaan sen läheisyyteen. Löysien vaatteiden, korujen ym. käyttämistä tulee välttää, koska ne tarttuvat helposti akseliin. Pyörivien osien koskettaminen voi johtaa vakavaan tapaturmaan tai kuolemaan.

4 Nivelakselin profiiliputket tulee pitää työskenneltäessä ja kuljetuksen aikana mahdollisimman suurelta osin sisäkkäin. Putkien on oltava vähintään 1/3 pituudestaan päällekkäin. Paikallaan käyvien koneiden (pumppujen, generaattoreiden yms.) asennuksessa on otettava huomioon sama 1/3 pituuden päällekkäisyysvaatimus. Nivelakselia käytettäessä on pyrittävä pitämään kulmat ά1 ja ά2 mahdollisimman pieninä ja mahdollisuuksien mukaan samansuuruisina. Kulmat muodostuvat käännyttäessä yhtä suuriksi, jos taitepiste on keskellä nivelakselia. Kulmien tulisi kuitenkin aina nivelakselia käytettäessä olla alle 35 astetta. Laajakulmanivelakselia käytettäessä laajakulmanivelen puolta voidaan tilapäisesti käännöksien ajan käyttää jopa 80 asteen kulmassa. Tällöin on kuitenkin huomioitava, että työkoneen päässä on kuitenkin tavallinen nivel ja sen kulma ei saa ylittää 16 astetta 540 r/min ja 9 astetta 1000 r/min. Laajakulmanivelen osalta on vielä huomioitava, että sitä ei saa pysäytettynäkään kääntää yli 80 asteen kulmaan.

5 Pimeällä työskenneltäessä nivelakselin alue tulee valaista.
Nivelakselia kannettaessa, on pidettävä akseli suorassa, jottei toinen puolisko putoa maahan vieressä olijan varpaille. Akselin puolikkaan pudotessa maahan voi myös suojus vaurioitua. Suojuksen ketju tulee kiinnittää siten, että se sallii nivelakselin kääntymisen.

6 Suojuksen ketjua ei saa koskaan käyttää akselin kiinnittämiseen säilytyksen aikana.
Kitkalevykytkimet voivat kuumentua käytön aikana. Niihin ei pidä koskea käytön jälkeen. Kitkalevykytkimen ympäristö tulee pitää puhtaana syttyvästä materiaalista ja välttää kytkimen pidempiaikaista luistattamista. Traktorin kuva suojuksessa tarkoittaa nivelakselin traktoriin kytkettävää päätä. Suojakytkimet on oltava asennettuna työkoneen puoleiseen päähän.

7 Normaalin nivelakselin käyttökulmat
Suojuksen ketjua ei saa koskaan käyttää akselin kiinnittämiseen säilytyksen aikana. Oheisen taulukon avulla voidaan määritellä nivelakselin mahdolliset nivelkulmat nopeuksilla 540 r/min ja 1000 r/min. α1 kuvaa traktorin puoleista nivelkulmaa ja α2 työkoneen puoleista nivelkulmaa. Kuten taulukosta huomataan, voidaan nivelakselia käyttää suuremmilla kulmilla mikäli nivelakselin molempien päiden kulmat suurenevat saman verran. Tähän taas päästään käyttämällä esim. reikäpuomia vedettäessä työkonetta. Tällöin nivelpiste tulee mahdollisimman keskelle nivelakselia.

8 Yleensä kun työkone on työskentelyasennossa (a), nivelakseli on minimipituudessa ja nivelten kulmat ovat lähes samat. Nostolaitteiden ollessa yläasennossa (b), nivelakseli on maksimipituudessa ja nivelkulmat ovat huomattavan suuret. Ääriasennoissa saattaa olla tarpeellista pysäyttää voimaulosottoakseli. On huomioitava, että akselin tulee olla myös tässä tilanteessa vähintään 1/3 päällekkäin. Mikäli putket eivät ole riittävästi päällekkäin, saattavat ne nurjahtaa laskettaessa nostolaitteet alas. Suojakytkimet Suojakytkinten tarkoituksena on suojata niin traktorin kuin työkoneenkin voimansiirtoa ylikuormitukselta. Samalla suojakytkin usein suojaa myös itse akselia, koska suojakytkimen toimintamomentti on aina tehtaalla asetettu alemmaksi kuin akselin kestämä maksimimaalinen momentti. Tästä syystä esim. pulttikytkimen suosiminen kiinteän akselin paikalla olisi toivottavaa. Seuraavassa on kerrottu erilaisista suojakytkimistä:

9 Pulttikytkin Pulttikytkin on suojakytkin, jossa on epäkeskeisesti asennettu murtopultti. Kun vääntömomentti ylittää raja-arvon, murtopultti katkeaa ja voimansiirto loppuu. Voimansiirron palauttamiseksi on murtopultti vaihdettava uuteen vastaavan kokoiseen pulttiin. Murtopultteina käytetään tavallista kovuuden 8,8 pulttia, joka vastaa halkaisijaltaan alkuperäistä Murtopulttikytkin on kätevä monissa kohteissa ja on hyvä olla olemassa vaikka periaatteessa koneessa voitaisiinkin käyttää jäykkää akselia Koneissa jotka käyvät yksinään esim. generaattori tms. on hyvä käyttää pulttikytkinakselia, koska häiriön tapahtuessa voimansiirto loppuu kokonaan

10 Kitkalevykytkin Kitkalevykytkin perustuu kitkalevyjen ja kitkapintojen väliseen kitkaan Jousi puristaa kitkalevyjä kitkapintaa vasten ja aikaansaa kitkan levyn ja pinnan välille Momentti jossa kytkin alkaa luistaa riippuu kitkapintojen pinta-alasta ja jousen voimakkuudesta Kitkalevykytkin välittää voimaa kunnes vääntömomentti nousee asetettua arvoa suuremmaksi ja levyt alkavat luistaa Voimansiirto ei lakkaa kokonaan ja ylikuormituksen jälkeen kitkalevyjen luistaminen lakkaa Jos ylikuormitus ei poistu, levyt jatkavat luistamista ja palavat savuna ilmaan, lisäksi levykytkin kuumene vaarallisen kuumaksi Tämän takia on tärkeää, että jos ylikuormitus ei poistu itsestään (esim. pieni tukos tms.), on työkone pysäytettävä ja tutkittava ylikuormituksen syy

11 Vapaakytkin Vapaakytkin välittää voimaa traktorilta työkoneelle mutta ei työkoneelta traktorille päin Käytetään työkoneiden kanssa, joilla on suuri massahitausmomentti esim. paalaajat Ilman vapaakytkintä voi käydä niin, että vaikka kuljettaja vähentää kaasua, hetkeen ei kierrokset laske koska paalaajan massavoima aiheuttaa hitautta kierrosten muutokseen Vapaakytkimellä varustetun akselin kanssa ei edellä mainittua tapahdu, koska työkoneelta ei pääse välittymään lainkaan voimaa traktorille päin. Vapaakytkin on myös tarpeen sen tähden, että kun voimanotto pysäytetään, menee useissa traktorimerkeissä hydraulinen voiman ulosottoakselin jarru päälle ja jos akselissa ei ole vapaakytkintä, rasitetaan tätä jarrua tarpeettomasti On muistettava että vapaakytkin ei anna suojaa ylikuormitustilanteessa

12 Kiinteä levykytkin + vapaakytkin
Kiinteä levykytkin + vapaakytkin yhdistelmä yhdistää kitkalevykytkimen ja vapaakytkimen ominaisuudet samaan pakettiin Rakenteellisesti siinä on erillinen kitkalevykytkin ja vapaakytkin yhdistettynä samoihin kuoriin Esimerkiksi lumilinkojen yhteydessä tarvitaan useasti tämän tyyppistä akselia, koska lingon pyörivä massa vaatii vapaakytkimen pysäytettäessä ulosotto Kitkalevykytkin taas puolestaan tarvitaan ylikuormitustilanteita varten Kiinteän kitkalevykytkimen momenttiasetusta ei pääse säätämään Levykytkimen ympärillä on metallirengas, jota vasten kytkimen belleville jousi kiristetään, tällöin kytkin on nimellis-säädössään

13 Automaattikytkin Automaattikytkin lopettaa voimansiirron kun vääntömomentti ylittää kytkimen nimellisen vääntömomentin Kytkimen toiminta perustuu nokkiin, jotka liikkuvat säteittäisesti kun momentti kasvaa raja-arvon yli ja tällöin voimansiirto lakkaa Laskemalla voimanoton kierrosnopeutta saadaan kytkin kytkeytymään uudelleen ja välittämään voimaa Automaattikytkimen hyviä puolia ovat kuumenemattomuus ja värinättömyys On myös malleja joissa automaattikytkimeen on yhdistetty vapaakytkin

14 SFT-akseleiden sallitut tehot ja väännöt kokoluokittain
Oheinen taulukko ilmoittaa sen tehon ja väännön, jonka nivelakseli pystyy välittämään. Olettamuksena on alle 5 asteen käyttökulma ja 1000 tunnin käyttöikä. Nivelakselia myytäessä sen oikea mitoitus tehon suhteen on kriittinen tekijä. Tämän vuoksi näitä taulukoita on syytä hyödyntää nivelakselia valittaessa.

15 SFT-akseleiden ristikoiden mitat
Normaali ristikko Laajakulma ristikko 80º Ei valikoimassa

16 SFT-akseleiden profiiliputkien mitat
Ohessa SFT sarjan akseleita koskeva taulukko putkien mitoista. Rivillä ”Plain and treated” on vakioputkien mitat.

17 K-Agro -akseleiden sallitut tehot ja väännöt kokoluokittain
Ohessa K-AGRO sarjan akseleita koskeva taulukko sallituista tehoista ja väännöistä eri akselikokoluokille. Oheinen taulukko ilmoittaa sen tehon ja väännön, jonka nivelakseli pystyy välittämään. Olettamuksena on alle 5 asteen käyttökulma ja 1000 tunnin käyttöikä. Nivelakselia myytäessä sen oikea mitoitus tehon suhteen on kriittinen tekijä. Tämän vuoksi näitä taulukoita on syytä hyödyntää nivelakselia valittaessa.

18 K-Agro –akseleiden nivelristikoiden ja profiiliputkien mitat

19 Nivelakselimallisto Nivelakselimallistoon kuuluu kaksi eri Bondioli & Pavesin valmistamaa akselisarjaa: K-AGRO -sarja K-Agro akselit ovat edullisia ja laadukkaita perusakseleita Valikoima kattaa yleisimmät akselit kokoon 6 saakka Uusi mallisto ( ) on myös väriltään musta ja samalla on parannettu suojusten materiaalia SFT -sarja Bondiolin uusin sarja, jossa on käytetty uusia innovaatioita ja viimeisintä teknologiaa. Korkealaatuinen akseli, jossa huollon helppouteen on kiinnitetty erityistä huomiota Sopii nykyajan vaatimuksiin, jossa koneilla ajetaan enemmän ja urakoitsijat lisääntyvät Hinnaltaan hyvin kilpailukykyinen

20 K-AGRO akselit K-Agro akselit
Laadukas perusakseli, joka tarjoaa normaaliominaisuudet edulliseen hintaan Mallistossa kokoja välillä 1-6 (16 – 64 hv) Löytyy kiinteitä akseleita, sekä pultti-, levykytkin- ja vapaakytkinakseleita Suositellaan peruskäyttöön, jossa ei tarvita suurta tehoa. Profiiliputki on normaali kolmikulmainen Nipat ristikon keskellä ulkopinnassa Rasvaus rasvattava nivelristikot, suojuksen laakerit ja putket putkien rasvaus tehdään vetämällä akseli kahteen osaan ja puristamalla rasvaa putkelle

21 K-Agro akseleiden tuotekoodin lukeminen
K-Agro nivelakselin tuotekoodi koostuu 15 merkistä. Esim. tuotekoodi 7C26044CE007255 7 = Standardiakseli C2 = akselityyppi (K-Agroissa kaikissa sama) = akselin koko 1-6, tässä 6 = akselin min. pituus päästä päähän tuumina CE = akseli on CE hyväksytty 007 = traktorin puoleinen pää, tässä tapauksessa normaali 1 3/8” 6-ura haarukka 255 = työkoneen puoleinen pää, tässä tapauksessa levykytkin (vaihtelee malleittain, katso alla oleva taulukko)

22 SFT-akselit SFT-akselit
Akselisarja tarjoaa ominaisuuksia, joita ei muista markkinoilla olevista nivelakseleista löydy Mallistossa kokoja välillä 6-0 ( hv) Löytyy kiinteitä akseleita, pulttikytkin-, levykytkin-, vapaakytkin- ja automaattikytkinakseleita Helpon huollettavuuden ja laatunsa ansiosta sopii hyvin kohteisiin, jossa työkonetta käytetään paljon Profiiliputki on neliönmallista Ristikossa nippa laakerikupin päässä -> erittäin helppo rasvata Rasvausväli 50 tuntia Rasvaus rasvattava nivelristikot, suojuksen laakerit ja putki suurimmassa osassa malleista putkien rasvaus mahdollista tehdä nipan kautta irrottamatta akselia Myyntiargumentteina kannattaa käyttää mm. helppoa rasvattavuutta, pitkää rasvausväliä ja laadukasta rakennetta -> isännät osaavat arvostaa näitä Kilpailijoilta ei löydy vastaavia ominaisuuksia tällä hetkellä

23 SFT akseleiden tuotekoodin lukeminen
Esim. tuotekoodi CS7N086CE007A50G Koodi on painettu hopeanväriselle tarralle, joka on kiinnitetty akseliin. CS = akselin tyyppi (SFT akseleissa kaikissa sama) = akselin koko (6-0), tässä koko 7 N = akseliputki neliönmallinen 086 = akselin min. pituus ristikosta ristikkoon senttimetreinä CE = akseli on CE hyväksytty 007 = traktorin puoleinen pää, tässä tapauksessa normaali 1 3/8” 6-ura haarukka A50 = työkoneen puoleinen pää, tässä tapauksessa vapaakytkin, (katso viereinen taulukko) G = Akselin putken rasvausjärjestelmä, jonka avulla putket voidaan rasvata nipan kautta

24 Nivelakselia myytäessä huomioitavat seikat
Pyritään löytämään mahdollisimman samanlainen akseli kuin alkuperäisessä työkoneessa on ollut Nivelristikon mittojen (laakerikupin halkaisija / ristikon kokonaiskorkeus) avulla löydetään helposti alkuperäistä akselia vastaava kokoluokka. Tarkistetaan onko alkuperäinen akseli ollut laajakulma-akseli Tarkistetaan alkuperäisen akselin mitta min. ja max. (Korvaava akseli voi olla pidempi koska se voidaan lyhentää mutta lyhyempi se ei saa olla.) Tarkistetaan onko alkuperäisessä akselissa ollut jokin suojakytkin tai vapaakytkin ja pyritään valitsemaan vastaava myös korvaavaan akseliin. Tarkistetaan alkuperäisen akselin päiden koko, onko normaali 1 3/8” vai suurempi 1 ¾”. Mikäli kyseessä on uusi työkone, tarkistetaan valmistajalta tai maahantuojalta, minkälainen akseli koneeseen sopii Mikäli tähän ei selvää vastausta saada, lähdetään erittelemään työkoneen asettamia vaatimuksia Tehon tarve (Huom! Tässä otettava huomioon myös työkonetta käyttävän traktorin teho. Jos traktorissa yli 100 hv ei pidä myydä alle 6 koon akselia. Jos traktorissa 120 hv pitää olla 8 koon akseli, ainakin jos työkonetta pystytään kuormittaan reilusti.) Tarvitaanko käyttökohteesa laajakulma-akselia Nivelakselin pituus Suojakytkimen / vapaakytkimen tarve. Mikäli koneessa ei itsessään ole suojakytkintä, on aina suositeltavaa, että nivelakselissa on sellainen. Jos alkuperäinen akseli on rikkoutunut ennenaikaisesti, on pohdittava mikä siihen on syynä Traktorin VOA teho huomattavasti suurempi kuin akselin nimellinen kesto. Työkonetta ylikuormitettaessa on mahdollista ylikuormittaa myös akseli, jos traktorissa riittää tehoa. (Nivelakselin putket kiertyneet, eivät liiku sisäkkäin, haarukat vääntyneet) Ylikuormituskytkin puuttuu työkoneesta tai nivelakselista. Laiminlyöty rasvaus (ristikon laakerit kuumentuneet ja leikanneet kiinni, ristikko ja haarukat palasina, putket väljät) Ylisuuret nivelkulmat (yleensä jälkiä haarukassa ja haarukat vääntyneet tai kappaleina)


Lataa ppt "Nivelakselikoulutusmateriaali 2009"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google