Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

AKATEEMINEN OHJAUSSUHDE Anna Raija Nummenmaa Kansanterveystieteen tutkijakoulu 31.1.2008.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "AKATEEMINEN OHJAUSSUHDE Anna Raija Nummenmaa Kansanterveystieteen tutkijakoulu 31.1.2008."— Esityksen transkriptio:

1 AKATEEMINEN OHJAUSSUHDE Anna Raija Nummenmaa Kansanterveystieteen tutkijakoulu 31.1.2008

2 Akateeminen ohjaus yliopistossa annettavaa ohjausta, joka tähtää ohjattavan tieteellisen sivistyksen ja ajattelun kehittämiseen se pyrkii myös edistämään ohjattavassa tieteelliseen ajatteluun perustuvaa yleisempää asiantuntijuutta ja identiteettiä

3 Akateeminen ohjaus on osa laajempaa tohtorikoulutuksen ohjausjärjestelmän kokonaisuutta: ohjausta liittyy rekrytointiin valintaan, henkilökohtaisen opiskelu- ja ura- suunnitelmiin jne

4 Akateemisen ohjauksen keskiössä väitöskirjan ohjaus tämä rakentuu ohjaajan ja ohjattavan väliselle työ - ja ohjaussuhteelle tutkimuskirjallisuudessa tätä suhdetta on jäsennetty eri näkökulmista: vuorovaikutussuhteena,roolisuhteena, valtasuhteena, ohjaussuhteeseen liittyviä ongelmia jne

5 Ohjaussuhde ammatillisena yhteistyösuhteena edellyttää molemminpuolista sitoutumista yhteistyöhön; aitoa kiinnostuneisuutta; toisen osapuolen kunnioittamista; asiakeskeisyyttä tasa-arvoista, avointa vuorovaikutusta

6 Ohjaussopimuksella voidaan määrittää molemminpuoliset odotukset ja sitoumukset; sopia ohjaukseen liittyvistä käytännön- järjestelyistä; ohjaussopimus on luonteeltaan psykologinen sopimus;

7 Ohjaajan erilaisia rooleja johtaja; fasilitaattori; neuvoja; opettaja; neuvonantaja; kriitikko tuenantaja; manageri; ystävä; tentaattori

8 Ohjaajan muuttuva rooli ohjaajan omaksuma rooli sijoittaa opiskelijan vastarooliin erilaiset roolit toimivia ohjausprosessin eri vaiheissa

9 Ohjaussuhde muutosvaiheina (Philips&Jones 1982) molemminpuolisen ihailun vaihe; suhteen kehitysvaihe; psykologinen irtaantumisvaihe; eroamisvaihe; transformaatiovaihe

10 Ohjaajan toiminta ohjaustilanteessa (Atkins &Brown 1988) vuorovaikutuksen emotionaalinen sävy (lämmin-kylmä) ohjauskeskustelun struktuuri (strukturoimaton -strukturoitu

11 Tohtoriopiskelijoiden kuvauksia onnistuneesta ohjaustilanteesta ohjauksen perusedellytykset (aika, agenda ja valmistautuminen) ohjaajan ja ohjattavan välinen vuorovaikutus (motivaation ylläpitäminen, kuunteleminen, opiskelijan ajatusten huomioiminen): ohjauskäytännöt (opiskelijalähtöisyys, dialogisuus) ohjaus palautteenantona

12 KIRJALLISUUTTA Nummenmaa, AR,. Pyhältö. K. & Soini, T. (2008) Hyvä Tohtori. Tohtorikoulutuksen rakenteita ja prosesseja. Tulossa Nummenmaa, AR. & Lautamatti, L. 2004.Ohjaajana opinnäytetyön työprosesseissa. Tampere; Tampere University Press.


Lataa ppt "AKATEEMINEN OHJAUSSUHDE Anna Raija Nummenmaa Kansanterveystieteen tutkijakoulu 31.1.2008."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google