Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Neljä osakokonaisuutta

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Neljä osakokonaisuutta"— Esityksen transkriptio:

1 Neljä osakokonaisuutta
Esityksen sisältö Yleistä sopimuksesta Sopimuksen seuranta Neljä osakokonaisuutta OKM:n ja CSC:n välinen sopimus korkeakouluille ostettavista palveluista (Korkeakoulujen tietohallinto- ja ICT-ohjausryhmä)

2 Sopimus Koulutus- ja tiedepolitiikan osasto (KTPO) ja CSC tekevät sopimuksen korkeakoulujen palveluista On myös muita palvelunostosopimuksia OKM:n muiden osastojen kanssa esim. Eduuni ja pitkäaikaisäilytys(PAS) Sopimus sisältää Palveluita korkeakouluille Palveluita KTPO:lle Resursseja ja asiantuntijatyötä KTPO:lle/korkeakouluille Hankkeita ja niihin liittyviä tehtäviä Sopimus on jaettu neljään palvelukokonaisuuteen Sopimus tehdään vuosittain On myös pitempiaikainen puitesopimus Sopimus on jaettu neljään kokonaisuuteen Sopimuksen taustalla on CSC on valtion erityistehtäväyhtiön, jolla on erityisluonne OKM:n omistajaohjauksesta vastaava yksikkö hallinnoi osakeyhtiötä CSC:llä on hallitus ja yhtiöjärjestys Lisäksi CSC rakentaa korkeakouluille palveluja myös vertaisarvioidulla kansallisella ja EU –hankerahoituksella, joista osan täydentävää rahoitusta haetaan KTPO:lta OKM myöntää joihinkin hankkeisiin erillis- ja investointirahoitusta

3 Sopimuksen sisällön ja toteutuman seuraaminen
Jokaisesta sopimuksen neljästä osa-alueesta pidetään neljä laatupalaveria vuosittain (yhteensä 16) Jokaisessa laatupalaverissa käydään sopimuksen osa-alueeseen kuuluvat kohdat yksityiskohtaisesti läpi Laatupalavereihin KTPO ja CSC valmistelevat arvion laadullisista toteumista. CSC raportoi laatupalaveriin kohta kohdalta siihen mennessä syntyneet kustannukset. Tarvittaessa CSC ei laskuta KTPO:ta alkuperäisen sopimuksen mukaisesti, jos hankkeiden kustannuksia on esim. siirtynyt myöhemmäksi tai on syntynyt säästöjä.

4 1. Korkeakoulujen ja tutkimuksen tietoverkko Funet, tietohallinto- ja arkkitehtuuripalvelut
Sisältää FUNET -palvelut ja arkkitehtuuripalveluita ja korkeakoulujen tietohallinnon koordinaatiopalveluita. Funet-palveluiden kustannuksista korkeakoulujen osalta KTPO maksaa keskitetysti vähintään puolet. Loput kustannukset rahoitetaan korkeakouluilta ja muilta jäsenorganisaatioilta saatavalla rahoituksella.

5 Tämän hetkinen näkemys vuoden 2015 sopimuskohdan ”Funet, tietohallinto ja arkkitehtuuripalvelut” sisällöstä (eri kohtien summista neuvottelut kesken)

6 2. Opetus- ja kulttuuriministeriön tietovarastopalvelut
Sisältää koulutuksen ja tutkimuksen sekä näiden toimintojen johtamisessa ja ohjaamisessa ja korkeakoulujen toiminnassa tarvittavia tietovarastopalveluja ja korkeakoulujen valtakunnallisen tietovarannon ylläpitopalvelun ja kehittämistyön (VIRTA). ----- Korkeakoulu-kohtaiset tieto-integraatiot VIRTA-Opintotieto-palvelu Viranomais-tietovirrat Yhteinen tietoarkkitehtuuri käytössä Oppijan valtakunnalliset palvelut (OPH) KSHJ, Opintopolku Tilasto-keskuksen ja OKM:n tiedonkeruut

7 Tämän hetkinen näkemys vuoden 2015 sopimuskohdan OKM tietovarastopalvelut” sisällöstä (eri kohtien summista neuvottelut kesken)

8 3. Tieteen ja kulttuurin kansallisen tietoinfrastruktuurin palvelut
Sisältää kansallisen tutkimusjärjestelmän tarvitsemia palveluita Avoimen tieteen ja tutkimuksen (ATT) hankkeen asiantuntijakonsultointiin, kehittämiseen ja toteutukseen sekä tietoinfrastruktuuripalveluihin. Vuosisopimusrakenteen kautta seurataan myös erillisrahoituksen saaneita hankkeita. Tieteen ja kulttuurin kansallisen tietoinfrastruktuurin palvelujen tavoitteena on tukea avointa tiedettä ja tutkimusta strategiatasolta tutkijan palveluihin. Erityisinä painopisteenä on Avoimen tieteen ja tutkimuksen (ATT) hankkeen KTPO:n kanssa sovittujen osakokonaisuuksien toteutus sekä Kansallinen digitaalinen kirjasto -hankkeen (KDK) kanssa tehtävä yhteistyö ja palvelut (kuten Finna, AHAA ja Digitaaliarkisto). Palveluiden arkkitehtuurikehitystä, linjauksia ja resurssien sekä palveluiden käyttöä ohjataan ATT:n ja KDK:n ohjausrakenteilla. Vuoden alussa laatupalavereissa sovitaan toimintaprosesseista.

9 Tämän hetkinen näkemys vuoden 2015 sopimuskohdan ”Tieteen ja kulttuurin kansallisen tietoinfrastruktuurin palvelut” sisällöstä (eri kohtien summista neuvottelut kesken)

10 4. Tieteellisen laskennan palvelut korkeakouluille
Sisältää CSC:ltä korkeakoulujen tutkimuksen tarpeisiin suurteholaskentaympäristön ylläpidon sekä sovelluksiin ja menetelmiin liittyviä asiantuntijapalveluja sen täysimääräiseksi hyödyntämiseksi. Laskentapalvelinympäristöön kuuluvat supertietokone, superklusterit, sovelluspalvelimet ja virtuaalipalvelimet sekä muut tarvittavat palvelinalustat tallennus- ja oheisjärjestelmineen ja varusohjelmistoineen. Sopimuksella katetaan valtion omistaman ja/tai rahoittaman ja CSC:n hallinnoiman laskentapalvelinympäristön ylläpito, valvonta-, tietoturva- ja kehitystehtävät. CSC tarjaoa ensiluokkaiset tieteellisen laskennan asaintuntija ja ohjelmistopalvleut Infrastructure as as Service (IaaS) is a type of cloud computing CSC ylläpitää ensiluokkaisia koulutustiloja PRACE Research Infrastructure CSC’s Sisu upgraded as one of the top supercomputers in Europe ( ) CSC tarjoaa palveluita helpottamaan ja tehostamaan palvelujen käyttöä

11 Tämän hetkinen näkemys vuoden 2015 sopimuskohdan ”Tieteellisen laskennan palvelut korkeakouluille” sisällöstä (eri kohtien summista neuvottelut kesken) Tämän lisäksi KTPO tukee laskentaympäristön investointeja


Lataa ppt "Neljä osakokonaisuutta"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google