Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Verotuksen perusteet - Johdanto

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Verotuksen perusteet - Johdanto"— Esityksen transkriptio:

1 Verotuksen perusteet - Johdanto
OTK / OTM Ilkka Lahti Kesä 2014

2 Verotuksen peruskäsitteitä
Veronsaajat Välilliset ja välittömät verot Suhteelliset ja progressiiviset verot Marginaalivero

3 Verotuksen tavoitteet, ohjaava – neutraali verotus
fiskaaliset tavoitteet jakopoliittiset tavoitteet sosiaalipoliittiset tavoitteet terveyspoliittiset tavoitteet kasvupoliittiset tavoitteet suhdannepoliittiset tavoitteet työllisyyspoliittiset tavoitteet elinkeinopoliittiset tavoitteet ympäristöpoliittiset tavoitteet

4 Verotuksen periaatteet
etuperiaate veronmaksukyvyn periaate tehokkuusperiaate oikeudenmukaisuusperiaate oikeusvarmuusperiaate ennustettavuusperiaate

5 Verotuksen periaatteet jatkuu
yhdenmukaisuusperiaate tasapuolisuuden periaate luottamuksen suojan periaate

6 Verotuksen oikeuslähteet
Veroista on säädettävä lailla! esim. tuloverolaki ja arvonlisäverolaki lisäksi asetuksia ja Verohallituksen päätöksiä Lisäksi huomioitava lainsoveltamisessa: viranomaisen soveltamisohjeet (sitovat viranomaisia, ei riippumattomia TI:a) lainvalmisteluaineisto ennakkoratkaisut (KHO, KVL) Lisäksi tulkinnassa huomioidaan oikeustieteen kannat Eurooppa-oikeudella keskeinen sija tulkinnassa.

7 Verotuksen perusteet Tulovero Perintö- ja lahjavero Arpajaisvero
Tuloverolaki Yritystulon ja maatilatalouden tulon verottamisesta omat lait Lähdeverotusta koskevat lait Perintö- ja lahjavero Arpajaisvero Vero arvonimistä Varainsiirtovero Kiinteistövero Koiravero Arvonlisävero Valmisteverot Valmisteverotuslaki Laki nestemäisten polttoaineiden valmisteverosta Yms. Jätevero Auto- ja ajoneuvoverot

8 Verot (käsitteitä) TULOVERO
Tuloveroa maksetaan sekä kunnalle (kunnallisvero) että valtiolle (valtiontulovero). KUNNALLISVERO Kunnallisvero on kunnalle ansiotuloista maksettava tulovero. Kunnat vahvistavat vuosittain tuloveroprosenttinsa. Alin veroprosentti on 15,50 ja ylin 20,00. Vahvistetaan vuosittain eli määrät muuttuvat

9 Verot (käsitteitä) VALTION TULOVERO
Valtion tulovero on valtiolle ansiotuloista maksettava vero. Tuloveroasteikkolaki annetaan vuosittain. Veroprosentti on alimmillaan 9 %, suurimman tuloluokan tuloista se on 32,5 %. Vahvistetaan vuosittain ja lähes aina muuttuvat KANSANELÄKEMAKSU Kansaneläkemaksu peritään ansiotuloista tuloveron yhteydessä. Verohallinto tilittää maksun edelleen Kansaneläkelaitokselle.

10 Verot (käsitteitä) SAIRAUSVAKUUTUSMAKSU
Sairausvakuutusmaksu peritään ansiotuloista tuloveron yhteydessä. Verohallinto tilittää maksun edelleen Kansaneläkelaitokselle. KIRKOLLISVERO Kirkollisvero peritään evankelisluterilaisen ja ortodoksisen kirkon jäsenten ansiotuloista. Verohallinto tilittää kirkollisveron seurakunnille. Kirkollisvero on seurakunnasta riippuen 1-2 %.

11 Verot (käsitteitä) LÄHDEVERO
Suomeen enintään kuudeksi kuukaudeksi tulevan ulkomaalaisen Suomesta saamasta tulosta peritään 35 prosenttia lähdeveroa. Palkanmaksaja perii lähdeveron ja tilittää sen valtiolle. Korkotulosta perittävä lähdevero on 28 prosenttia. Sen perii koron maksaja ja tilittää valtiolle. Korkotulon lähdevero muuttuu pääomatuloverokannan muuttuessa ja 2014 se on 30. ARVONLISÄVERO Arvonlisävero on kulutusvero, joka maksetaan tavaran tai palvelun hankinnan yhteydessä. Yrittäjä tilittää myyntinsä mukaisen arvonlisäveron valtiolle kuukausittain.

12 Verot (käsitteitä) YHTEISÖN TULOVERO
Yhteisöjen tuloveroprosentti on 26. Verohallinto tilittää yhteisöjen tuloveron valtiolle, kunnille ja seurakunnille niille kuuluvien osuuksien mukaan. Yhteisöjen tuloveroprosentti 2014 alkaen on 20. PÄÄOMAVERO Pääomavero on valtiolle pääomatuloista maksettava vero. Veroprosentti on 28. Pääomatulon verotus on tapahtunut kahdella tasolla vuodesta alkaen; euroon asti vero on 30 % ja tämän ylittävästä tulosta vero on 32 %.

13 Verot (käsitteitä) KIINTEISTÖVERO
Kiinteistövero on kiinteistön arvon perusteella kunnalle vuosittain suoritettava vero. Kiinteistöveroprosentit päättää kunnanvaltuusto. PERINTÖVERO Perintöveroa maksetaan valtiolle euron tai sitä suuremmasta perinnöstä. Perintövero määräytyy perityn omaisuuden arvon ja sukulaisuussuhteen perusteella. Verovelvollisuuden alaraja on ollut vuodesta 2008 alkaen euroa.

14 Verot (käsitteitä) LAHJAVERO
Lahjavero on valtiolle maksettava vero euron suuruisesta tai sitä suuremmasta lahjasta tai ennakkoperinnöstä. VARAINSIIRTOVERO Varainsiirtovero on kiinteistön tai arvopaperien luovutuksesta valtiolle maksettava vero.

15 Verot (käsitteitä) MUUT VEROT
Muita veroja on mm. valmisteverot, autovero, jätevero. Näiden kantamisesta vastaavat muut viranomaiset kuin verohallinto.


Lataa ppt "Verotuksen perusteet - Johdanto"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google