Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

NOPS – hanke 2010-2012 LbD –arjen onnistumisia 4.11.2010 Leppävaara Projektipäällikkö, lehtori Pirkko Rimpilä-Vanninen NOPS 2010-2012 Projektipäällikkö.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "NOPS – hanke 2010-2012 LbD –arjen onnistumisia 4.11.2010 Leppävaara Projektipäällikkö, lehtori Pirkko Rimpilä-Vanninen NOPS 2010-2012 Projektipäällikkö."— Esityksen transkriptio:

1 NOPS – hanke 2010-2012 LbD –arjen onnistumisia 4.11.2010 Leppävaara Projektipäällikkö, lehtori Pirkko Rimpilä-Vanninen NOPS 2010-2012 Projektipäällikkö Pirkko Rimpilä-Vanninen Laurea

2 NOPS –hankkeen 2010-2012 tavoitteet Luoda ammattiopistossa opiskelevan nuoren työ- ja toimintakykyä edistävä toimintamalli ammattikorkeakoulun ja ammattiopistojen välille. – Edistää nuoren päihteettömyyttä, liikunnallisuutta sekä terveellisiä nukkumis- ja ravitsemustottumuksia siten, että ne vahvistavat nuoren työ- ja toimintakykyä. – Edistää nuoren tietoisuutta terveyttä edistävästä työympäristöstä ja - yhteisöstä sekä vahvistaa turvallisen ja terveellisen työn tekemisen osaamista jo opiskeluaikana. – Käyttää terveyden edistämisen vaikuttavuuden arvioimista toimintamallin kehittämisessä. NOPS 2010-2012 Projektipäällikkö Pirkko Rimpilä-Vanninen Laurea

3 Toteuttaja,yhteistyökumppanit, rahoittaja Toteuttaja – Laurea ammattikorkeakoulu Hyvinkään yksikkö Yhteistyökumppanit – Hyria Koulutus Oy – Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä, KEUDA – Hyvinkään kaupunki, opiskeluterveydenhuolto – Järvenpään kaupunki, opiskeluterveydenhuolto – Mäntsälän kunta, opiskeluterveydenhuolto – Nurmijärven kunta, opiskeluterveydenhuolto Rahoittaja – Sosiaali- ja terveysministeriö terveyden edistämisen määräraha NOPS 2010-2012 Projektipäällikkö Pirkko Rimpilä-Vanninen Laurea

4 Organisaatio ja toimintamalli Projektipäällikkö Johtoryhmä NOPS –tiimi Laureassa NOPS –opiskelijatiimit Laureassa TE –tiimit Keudan ja Hyrian eri yksiköissä Opiskelijaryhmät ammattiopistoissa Osana kaikkien kumppaneiden opetussuunnitelmaa, tutkimustoiminta NOPS 2010-2012 Projektipäällikkö Pirkko Rimpilä-Vanninen Laurea

5 Ammattiopiston nuoren työ- ja toimintakykyä edistävä toiminta syksyllä 2010 ja keväällä 2011 Terveystottumuk- set Terveysvalinnat Terveyskäytäytymi- sen muutostarve Terveydestä tietoa Itsearviointitietoa Terveys- tapahtu ma Voimavarat Muutosvalmius Terveyssuunni- telma Terveys- keskuste lu Menestymisen seuranta ja tuki Ryhmä, yksilö, sähköinen, vertais Tsemp- paus SYKSY 2010KEVÄT 2011 KEVÄT 2011 ja SYKSY 2011 Nuoren terveyskäyttäytymisen muutosprosessi työ- ja toimintakykynsä edistämiseksi Työ ja terveys -muotokuva ”Sininen kansio” NOPS 2010-2012 Projektipäällikkö Pirkko Rimpilä-Vanninen Laurea

6 Ammattiopisto nuoren työ- ja toimintakykyä edistävä toiminta syksyn 2010 aikana ASIASISÄLTÖ Terveystottumuk- set: Ravitsemus, liikunta, päihteet, uni Terveysvalinnat Terveyskäyttäyty- misen muutostarve Terveys- tapahtuma -voimavaroja vahvistava ohjaaminen SYKSY 2010 Ammattiopiston nuoren terveyskäyttäytymisen muutosprosessi työ- ja toimintakykynsä edistämiseksi Työ ja terveys -muotokuva ”Sininen kansio” NOPS 2010-2012 Projektipäällikkö Pirkko Rimpilä-Vanninen Laurea Nuoren terveys osaaminen vahvistuu -tiedot, taidot, motivaatio ”Ammattiopiston nuo- Ren terveysosaaminen” –tutkimukset (4)

7 Toimintamallina opetussuunnitelmiin kytkeminen syksyllä 2010 4 Hyrian (n=80) ja 4 Keudan (n=80) opiskelijaryhmän opiskelijoiden ammattiopintoihin sekä Hyrian asuntolan (100 asukasta) toimintaan Laurea Hyvinkään terveys- ja sosiaalialan 11 ryhmän (n=280) pakollisiin opintoihin syksyllä 2010 Laurean 14 opinnäytetyönä, vapaasti valittavina opintoina NOPS 2010-2012 Projektipäällikkö Pirkko Rimpilä-Vanninen Laurea

8 Miten Laurean opiskelijoiden opiskeluprosessit ovat rakentuneet syksyllä 2010 ? ASIASISÄLTÖ Terveystottumuk- set: Ravitsemus, liikunta, päihteet, uni Terveysvalinnat Terveyskäyttäyty- misen muutostarve Terveys- tapahtuma -voimavaroja vahvistava ohjaaminen NOPS 2010-2012 Projektipäällikkö Pirkko Rimpilä-Vanninen Laurea Nuoren terveys osaaminen vahvistuu -tiedot, taidot, motivaatio ”Ammattiopiston nuo- Ren terveysosaaminen” –tutkimukset (4) STB10SN ja SHB10SN 7 op STB08SN ja SHB08SN 2 op SHB10KA 1 op SHB10KN 1 op SHB09KA 3 op SHB09KN 3 op STB07SN 5 op

9 1. vuoden opiskelijat – Kansanterveys ja hoitotyö 10 op (5 op hankkeessa) – Tutkiva ja kehittävä hoitotyö 10 op (2 op hankkeessa) – Ammattitaitoa edistävä harjoittelu 10 op (1 op hankkeessa) NOPS 2010-2012 Projektipäällikkö Pirkko Rimpilä-Vanninen Laurea

10 2. vuoden opiskelijat – Terveyden edistäminen ja voimavarojen vahvistaminen 10 op (3 op hankkeessa) – Ohjaus- ja konsultaatio-osaaminen (2 op hankkeessa) – Opinnäytetyöt 3. ja 4. vuoden opiskelijat – Palveluinnovaatioiden kehittäminen 5 op -Opinnäytetyöt NOPS 2010-2012 Projektipäällikkö Pirkko Rimpilä-Vanninen Laurea

11 Hankkeessa oppimisen pedagoginen malli terveysalan opiskelijoiden ensimmäisen vuoden aikana Opintojaksot: Tutkiva ja kehittävä hoitotyö 10 op, Kansanterveys ja hoitotyö 10 op Hankkeen osaprosessit -orientaatio -suunnittelu -toteutus Hankkeessa oppimisen ohjausprosessi NOPS 2010-2012 Projektipäällikkö Pirkko Rimpilä-Vanninen Laurea

12 Hankkeessa oppimisen ohjausprosessi Projektityön perusteet Kirjallinen ja suullinen viestintä Asiakaslähtöinen ohjaus Tutkimusmenetelmät Näyttöön perustuva terveyden edistäminen Orientaatioluennot NOPS -perehdytys Hankkeen vaiheiden mukainen ohjaus: hankkeen orientaatiovaiheen, suunnitelma ja toteutusvaiheen ohjaukset Optima ympäristö Ryhmäohjaus Yksilölliset ohjausasiat suhteessa hankkeen etenemiseen Kotiryhmäohjaus NOPS 2010-2012 Projektipäällikkö Pirkko Rimpilä-Vanninen Laurea


Lataa ppt "NOPS – hanke 2010-2012 LbD –arjen onnistumisia 4.11.2010 Leppävaara Projektipäällikkö, lehtori Pirkko Rimpilä-Vanninen NOPS 2010-2012 Projektipäällikkö."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google