Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Kielenopetus eri asteilla

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Kielenopetus eri asteilla"— Esityksen transkriptio:

1 Kielenopetus eri asteilla
OPEP510 Jyväskylän normaalikoulu Anna Laukkarinen Mari Kalaja

2 Kielenopiskelu? Millaisia muistoja / mielikuvia/ kokemuksia itselläsi on kieltenopiskelusta? Pohtikaa 3 hengen ryhmissä kokemuksianne alakoulusta, yläkoulusta ja lukiosta

3 Mitä kielenopettaja opettaa?
Suullista kielitaitoa (puhumista) Kirjoittamista Lukemisen ymmärtämistä Kielen rakenteita Kulttuuria Tapoja Sosiaalista kanssakäymistä

4 Kielikasvatus on… osa yleissivistyksestä
kulttuuripääoman kartuttamista viestintätaitojen oppimista avain kansainvälisiin kontakteihin mediataitojen hyödyntämistä ja harjoittamista

5 Norssin kielikasvatuksen tehtävä ja tavoitteet
tukee koulun yleistä kasvatustehtävää antaa valmiuksia toimia erikielisissä viestintätilanteissa lisää tietoisuutta kielen merkityksestä luo myönteistä asennetta kielten opiskelua, vieraita kieliä sekä kulttuureita kohtaan

6 NORMAALIKOULUN KIELIOHJELMA
A1-kieli ( 3.lk) 2 h/viikko englanti saksa ranska ruotsi Vapaaehtoinen A2-kieli (4.lk, kevät) 2-2-3 h/viikko venäjä B1-kieli ( 7. lk) B2-kieli ( 8.lk) vapaaehtoinen Venäjä Espanja

7 KIELIPOLKU 1 A1-kieli englanti B1-kieli ruotsi B2-kieli saksa ranska
venäjä espanja

8 KIELIPOLKU 2 A1-kieli 3.lk englanti A 2-kieli 4.lk saksa ranska venäjä
ruotsi B1-kieli 7.lk B2-kieli 8.lk RA,VE,ES SA,VE, ES SA,RA, ES SA,RA,VE,ES

9 KIELIPOLKU 3 A1-kieli saksa ranska ruotsi A2 –kieli englanti B1 –kieli
RA,VE, ES SA,VE, ES SA,RA,VE, ES

10 Lukion kielivalinnat Alkava B3-kieli
mm. Saksa, ranska, espanja Valinnaiskurssit, ”kurkistuskurssit”

11 Kielenopetuksesta alakoulussa
Pääpaino suullisessa kielitaidossa Oppilaiden ajattelun kehitys konkreettisten operaatioiden vaiheessa Lähtötaso voi vaihdella huomattavasti, erityisesti englannissa median vaikutus huomattava! Korkea motivaatio (ainakin alussa) Pelit, leikit, laulut

12 Kielenopetuksesta alakoulussa
Tekstit paljolti dialogimuotoisia Näytteleminen, draama, toiminnallisuus Fraasitaso Ei hankalaa terminologiaa esim. kieliopissa Havainnollistaminen ja aktivointi Mahdollisuus jakoryhmiin

13 Alakoulun opetuksen sisällöistä
Minä itse ja lähiympäristö: minä, perhe, koti, koulu, harrastukset, matkustelu Sanaryhmiä: värit, numerot, eläimet, vaatteet, ruoat, sairaudet Rakenteissa esim. kirjoitusjärjestelmä, lauseenmuodostus, sanaluokat, tavallisimmat prepositiot, preesens ja imperfekti, futuuri alustavasti, adjektiivien taivutus, pronominit ja genetiivi

14 Aineenopettaja alakoulussa
Opettaja = kasvattaja Yhteistyö luokanopettajan ja erityisopettajan kanssa Englantiin, saksaan, ruotsiin erikoistunut luokanopettaja voi myös opettaa kieltä Kieltenopettaja on usein myös kv-asioista vastaava

15 Kielenopetuksesta yläkoulussa
Tekstit pitenevät, asiatekstit lisääntyvät Kielen eri osa-alueet tasapuolisesti esillä Kirjoittamisen osuus kasvaa alakoulusta Kurssimuotoisuus 3-6 h/viikossa Oppilaan oma vastuu kielenopiskelusta kasvaa Yhteistyötaidot ja ryhmätyöt

16 Yläkoulun opetuksen sisällöistä
Kommunikointi arkitilanteissa Yleiskielisen puheen ja tekstin ymmärtäminen Maat, maantieto, tavat, kulttuuri Opiskelu, työ, nuorisokulttuuri Kielen variantit ja kohdekielen kielialueet Esim. Englanti, USA, Australia, Intia jne. Saksa, Sveitsi, Itävalta Oman kulttuurin vertaaminen kohdekulttuuriin

17 Aineenopettajana yläkoulussa
Oppimisstrategioiden opettaminen Kurssimuotoisuus asettaa haasteen kielenopettajalle Nollajaksojen jälkeen kerrattava Opettajan auktoriteetti kyseenalaistetaan Murrosikä > MOTIVOINTI!

18 Kielenopetus lukiossa
Kurssimuotoisuus Nopeampi tempo Kaikki kielen osa-alueet tasapuolisesti Opiskelijan oma vastuu Opiskelustrategiat, metakognitiiviset taidot, sosiaaliset taidot

19 Lukion kielenopetuksen sisällöt
Kaunokirjalliset ja autenttiset tekstit Pitkät tekstit Kurssien teemat (OPS) Esim. Englanti 1. Nuori ja hänen maailmansa, 2. Viestintä ja vapaa-aika, 3. Opiskelu ja työ, 4. Yhteiskunta ja ympäröivä maailma, 5. Kulttuuri, 6. Tiede, talous ja tekniikka, (7. Luonto ja kestävä kehitys, 8. Yhteinen maailma ja kansainvälistyminen) Lisäksi kertauskursseja Kulttuurien välinen viestintä Huomio äidinkielen ja kohdekielen eroihin

20 Aineenopettajana lukiossa
Omien tietojen päivittäminen >Ajan hermolla Nopea tempo – hyvä suunnittelu Oppikirjoissa runsaasti materiaalia – valikointi Kaikki kielen osa-alueet Työmäärä – jaksokokeet, aineet, suunnittelu Vastuun siirtäminen oppimisesta oppilaalle itselleen

21 Kielenopetuksen yhteiset nimittäjät
Oppimaan oppiminen >opiskelustrategiat Arvionti, Itsearviointi Omakohtaisuus, oma elinpiiri vrt. kohdekulttuuri Kielen käyttöarvo omassa elämässä Heterogeenisyys Eriyttäminen Kohdekielen käyttö lisääntyy asteelta toiselle siirryttäessä Kielenopiskelun spiraaliluonne Teemojen toistuminen, kertautuvuus, syventäen eri kouluasteilla


Lataa ppt "Kielenopetus eri asteilla"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google