Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

TYÖTEHTÄVÄKARTOITUKSET JA RINGIN TOIMINTA

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "TYÖTEHTÄVÄKARTOITUKSET JA RINGIN TOIMINTA"— Esityksen transkriptio:

1 TYÖTEHTÄVÄKARTOITUKSET JA RINGIN TOIMINTA
Vesa Talikka Vesa Laakso

2 Mikä työtehtäväkartoitus on?
Dokumentti  selkeyttää työpaikalla tapahtuvaa koulutusta Toimii muistilistana ammatin monipuolisista työtehtävistä Opiskelija pääsee tekemään tutkinnon kannalta keskeisiä työtehtäviä Perustuu tutkinnon perusteisiin

3 Miten kartoitusta käytetään?
Oppisopimuksen ennakkomarkkinoinnissa Jaetaan opiskelijakandidaateille (infot) Sähköpostitse opiskelijoille/työnantajille Selkeyttämään ammatin sisältöjä työnhaussa Ennen sopimuksen solmimista Varmistaa tutkinnon soveltuvuuden työpaikalle Selkeyttää ammatin sisältöjä kaikille osapuolille

4 Miten kartoitusta käytetään?
Opisk. ja työpaikkakouluttaja täyttävät yhdessä Ammatin sisällöt tutuiksi työtehtävinä Tavoitteet työpaikalla tapahtuvaan koulutukseen Oppisopimuksen aikana opiskelija ja kouluttaja Miettivät yhdessä työtehtäviä, jotka vaativat vielä harjoitusta  työnkierto Pysähtyvät arvioimaan ammattitaidon kehittymistä  opiskelijan arviointi ja koulutuskorvauksen haku Käyttävät ”treeniohjelmana” työpaikalla tapahtuvaan koulutukseen

5 Miten kartoitusta käytetään?
Koulutuksen toteutussuunnitelman pohjaksi Oppisopimustoimisto Tietopuolisen koulutuksen järjestäjä Työpaikka

6 Työtehtäväkartoitus Opiskelija ja työpaikkaohjaaja täyttävät yhdessä
Työtehtäväkartoitusta ei käytetä Opiskelijan osaamisen arviointiin tutkintotilaisuuksissa Tutkintoa järjestävä oppilaitos Soveltaa tutkinnon ammattitaitovaatimuksia tutkintotilaisuuksissa (tutkinnon perusteet) Tekee tarkemman henkilökohtaistamisen, kartoitetaan opiskelijan osaaminen suhteessa tutkintoon On enemmän kuvaileva kuin tyhjentävä, käytetään työelämän kieltä EI kilpaile tutkinnon perusteiden kanssa Opiskelija ja työpaikkaohjaaja täyttävät yhdessä

7 Viranomaistehtävän hoitaminen
Työtehtäväkartoituksella varmistetaan Työpaikan soveltuvuus tutkinnon suorittamiseen Työnantaja sitoutuu tarjoamaan ammatin monipuolisia työtehtäviä Tutkinnon vaatimat työtehtävät Tiivistetysti Yksinkertaisesti Selkeästi Oppisopimuksen aikana Opiskelijalle ja työpaikkakouluttajalle selkeä harjoitusohjelma ammattitaidon hankkimiseksi Asiakasläheinen työkalu työpaikalla tapahtuvan koulutuksen seuraamiseen

8 Viranomaistehtävän hoitaminen
Työtehtäväkartoituksella Vastataan laaturaportissa esitettyihin vaatimuksiin oppisopimustoimiston suunnittelu- ja valvontatehtävistä Tarjotaan selkeä asiakirja työpaikalla tapahtuvan koulutuksen tukemiseen ja seuraamiseen

9 Keskustelua Kysymyksiä

10 TYÖTEHTÄVÄKARTOITUSRINKI

11 Näin alkoi Työtehtäväkartoitusrinki
Syksyllä 2009 L-S Opsojen kokous, Perniö Toimistot tekivät samoja asioita tahoillaan Erilaisia dokumentteja oli käytössä, jokaisella omansa Turku esitteli työtehtäväkartoitusta yhdeksi työkaluksi Perustava palaveri joulukuu 2009 Mukana 9 toimistoa Lounais-Suomesta Sovittiin toimistojen kesken yhteinen pohja Päätettiin kartoitusten tekemisen työnjaosta Moodle yhteiseksi materiaalipankiksi Tavoitteeksi asetettiin 50-kartoitusta 5/2010 mennessä

12 Työtehtäväkartoitusten määrän kehitys
toukokuu  50 marraskuu 2010  70 maaliskuu  100 toukokuu  120 lokakuu  141 Kaikki edellä mainitut kartoitukset on tehty oman työn ohella esiintyneeseen tarpeeseen

13 Tällä hetkellä mukana olevat toimistot
Forssan oppisopimustoimisto Helsingin oppisopimustoimisto Hyria oppisopimuskeskus Hämeenlinnan seudun oppisopimustoimisto Itä-Uusimaan oppisopimuskeskus Keski-Uudenmaan oppisopimuskeskus Koulutuskeskus Salpaus, oppisopimus Lapin oppisopimuskeskus Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä (Loimaa & Vakka-Suomi Loimaan oppisopimustoimisto Vakka-Suomen oppisopimustoimisto Länsi-Uudenmaan oppisopimuskeskus Omnian oppisopimustoimisto Raision oppisopimustoimisto Salon seudun oppisopimuskeskus SEDU aikuiskoulutus/Oppisopimuspalvelut Turun AKK oppisopimuspalvelut Turun oppisopimustoimisto Pirkanmaan oppisopimuskeskus Jyväskylän oppisopimuskeskus

14 Miten kartoitusrinki toimii
Ideana: ”tuomalla vähän, saat paljon” Ringille on laadittu yhteiset pelisäännöt Oppilaitokset ja työelämä mukana substanssi-asiantuntijoina Avoin rinki oppisopimustoimistoille Sitoutuu tekemään ja ylläpitämään kartoituksia Toimintaperiaatteita Vapaaehtoisuus Sitoutuminen toimintaan Mahdollisuus kokeilla ja tehdä johtopäätökset Omaehtoinen laadunvarmistus Moodlessa Keskustelufoorumi Moodlessa

15 JOHTOPÄÄTÖKSIÄ TOIMINNASTA
Työtehtäväkartoitus on syntynyt tarpeeseen Oppisopimustoimistojen ja työnantajien yhteisesti hyväksi toteama Toimivasta yhteisestä käytännöstä sopiminen Työtehtäväkartoitus on kokemukseen perustuva Tiivistetty kuvaus ammatin vaatimista työtehtävistä Selkeä ja asiakasystävällinen Työkalu joustavaan oppisopimustoimintaan Ennen sopimusta Sopimuksen aikana Sopimuksen loppumetreillä

16 JOHTOPÄÄTÖKSIÄ TOIMINNASTA
Työtehtäväkartoitusrinki Ringin laajentuminen  toimiva käytäntö Rinki kokoontuu vähintään 2 krt/vuodessa Yhteiset keskustelut tapaamisissa ja Moodlessa Toiminta on itseohjautuvaa Toimistot toteavat hyödyn kokemuksen kautta Tarvitaan kartoitus tiettyyn tutkintoon  ryhdy toimeen Sisällöt ”koeponnistetaan” työpaikoilla Puutteista tai asiavirheistä reklamoidaan kartoituksen vastuuhenkilölle  päivitykset joustavia

17 Keskustelua Kysymyksiä


Lataa ppt "TYÖTEHTÄVÄKARTOITUKSET JA RINGIN TOIMINTA"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google