Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Inka Heikkinen Elintarviketarkastaja, ETM

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Inka Heikkinen Elintarviketarkastaja, ETM"— Esityksen transkriptio:

1 Inka Heikkinen Elintarviketarkastaja, ETM
OIVA –tarkastukset Inka Heikkinen Elintarviketarkastaja, ETM Hannu Kirjavainen

2 OIVA -valvontatietojen julkistaminen
Elintarviketurvallisuusvirasto Valvontaosasto Valvontaosasto

3 Mikä Oiva? Valtakunnallista uutta elintarvikevalvonnan tietojen julkistamisjärjestelmää kutsutaan Oivaksi. Valvontatietojen julkistaminen perustuu elintarvikelakiin (EtL 23/2006) 21§. Elintarvikelaki 21 § Elintarvikealan toimijan on julkistettava valvontaviranomaisen antama elintarvikehuoneiston tarkastuksesta kertova asiakirja tai, jos elintarvikehuoneistoa ei ole vielä tarkastettu, todistus elintarvikehuoneistoa koskevan ilmoituksen käsittelystä, Elintarviketurvallisuusviraston määräämällä tavalla. Valvontaosasto

4 Valvontatietojen julkaisemisella
lisää valvonnan läpinäkyvyyttä antaa kuluttajille tietoa valintojensa tueksi yhtenäistää valvontaa lisää elintarvikevalvonnan tunnettavuutta ja vaikuttavuutta yrityksille avautuu samalla mahdollisuus kertoa kuluttajille, että oma toiminta on kunnossa Valvontaosasto

5 OIVA-raportin mukaiset tarkastukset
Ei ole olemassa erillisiä ”Oivatarkastuksia” Oiva koskee Tavanomaisia kunnan valvontasuunnitelman mukaisia tarkastuksia Seurantatarkastuksia Elintarvikehuoneistoilmoituksen käsittelyn jälkeinen ensimmäisen tarkastus Oiva ei koskee Poikkeavat toimintoja esimerkiksi kuntien näytteenottoa ruokamyrkytysepäilyn yhteydessä, erilliset tutkimukset ja selvitykset Valvontaosasto

6 KUOPIOSSA ELINTARVIKEVALVONTASUUNNITELMA:
- ympäristölautakunnan hyväksymä - sisältää KOHDEKOHTAISEN suunnitelman tarkastuksista → missä kohteissa käydään ja montako kertaa vuodessa - tarkastustiheyteen vaikuttaa -> Eviran valtakunnallinen suositus -> kohteen riskinarviointi, jonka tekee kohteen vuosittain tarkastaja *toiminnan luonne ja laajuus *tarkastuksilla esille tulleet seikat, niiden merkityksellisyys ja korjaavien toimenpiteiden hoitaminen - Suunnitelman mukaiset tarkastukset maksullisia, siis myös OIVA-tarkastukset

7 OIVA-tarkastukset tehdään pääsääntöisesti ilmoittamatta
Inka Heikkinen

8 OIVA - tarkastukset alkoivat
Tarkastukset OIVA-järjestelmän mukaisesti alkoivat yhtenäisesti koko Suomessa Eviran ohjeistuksen mukaisesti tarkastuskohteina: tarjoilupaikat eli ravintolat, suurtaloudet, grillit, kahvilat ja elintarvikemyymälät Myöhemmässä vaiheessa tulevat mukaan elintarvikkeita valmistavat elintarvikehuoneistot ja laitokset (v. 2016?) Inka Heikkinen

9 Mitä Oiva muuttaa? muuttaa
Tarkastustulos julkistetaan ”Oiva-hymynaama-asteikolla” Valvojan ammattitaidolle ei lisävaatimuksia Lainmukaiset vaatimukset toimijalle eivät muutu Valvojan toimintatapaa tarkastuksella Mitä tarkastetaan, kuinka usein Oiva arviointiohjeiden käyttö Uusintatarkastuksen merkitys lisääntyy Kehittää Yhtenäistää lainsäädännön riskiperusteista soveltamista Yhtenäistää tarkastustulosta Valvontaosasto

10 Yhtenäinen valvonta alkaa valvontayksiköistä
Valvontaosasto

11 Oiva ohjeiden käyttö (saatavilla netistä: www.oivahymy.fi)
Riskiperusteisuus Lainsäädäntö § Oiva-arviointiohjeet  Eviran ohjeet Tulkinnat Jousto Valvontaosasto

12 Riskiperusteisuus huomioitu ohjeissa
Helposti - Ei-helposti pilaantuvat tuotteet Pakkaamattomat –Pakatut tuotteet Elintarvikkeiden käsittelytilat – muut tilat Elintarvikevarastointi –muiden asioiden varastointi Heikentää – Ei heikennä, Heikentää – Vaarantaa Vaatiiko korjauskehotuksen, meneekö huomautuksella, tarvitaanko määräystä Toiminnan todentaminen (huom. Omavalvontasuunnitelma on kuitenkin oltava kuten ennenkin) Valvontaosasto

13 Oiva asteikko Valvontaosasto

14 Mitä arvosanat tarkoittavat?
OIVALLINEN -> toiminta on vaatimusten mukaista -> voidaan kuitenkin antaa esim. suullisesti neuvontaa ja ohjeita HYVÄ -> pieniä puutteita, elintarviketurvallisuus ei vaarannu -> raportteihin tulee kuvausta, mitä ovat -> ei määräaikaa korjauksille, mutta kannattaa hoitaa kuntoon, sillä seuraavalla kerralla voi herkemmin alentua alempaan arvosanaan , annetaan suullisesti tai muutoin neuvontaa ja ohjeita KORJATTAVAA -> epäkohtia, jotka heikentävät elintarviketurvallisuutta -> neuvotaan, ohjataan ja kehotaan toimenpiteisiin tekemään korjaukset sovitussa määräajassa, sitten maksullinen uusintatarkastus, jolloin tehdään KOKO tarkastus uudestaan. Asiakirjatarkastus ei riitä. HUONO -> epäkohtia, jotka vaarantavat elintarviketurvallisuuden -> hallinnollisten pakkokeinojen käyttö: epäkohtien välitön korjaaminen, joka varmistetaan tekemällä viranomaispäätös hallinnollisten pakkokeinojen käytöstä -> määrätään tai kielletään -> toimijaa kuullaan pääsääntöisesti kirjallisesti, päätös menee ympäristölautakuntaan -> vaatii myös uusintatarkastuksen Inka Heikkinen

15 Tarkastusprosessi Oivallinen
Seuraava valvonta-suunnitelman mukainen tarkastus TARKASTUS KERTOMUS TOIMIJALLE X+6 vrk TARKASTUS-PÄIVÄ X Hyvä Seuraava valvonta-suunnitelman mukainen tarkastus TARKASTUS KERTOMUS TOIMIJALLEX+6 vrk TARKASTUS-PÄIVÄ X Korjattavaa ja Huono TARKASTUS KERTOMUS TOIMIJALLEX+6 vrk TARKASTUS-PÄIVÄ X Seuraava valvonta-suunnitelman mukainen tarkastus SOVITTU MÄÄRÄAIKA EPÄKOHDAN KORJAAMISEKSI Y SEURANTA-TARKASTUS Y+14 vrk Valvontaosasto

16 Tarkastettavat asiat koottu 18 ryhmään Lomake 1sq elintarvikkeiden vähittäismyynti ja tarjoilu
1. Omavalvontasuunnitelma 2. Tilojen ja välineiden soveltuvuus, riittävyys ja kunnossapito 3. Tilojen ja laitteiden puhtaanapito 4. Henkilökunnan toiminta ja koulutus 5. Elintarvikkeiden, raaka-aineiden ja valmiin ruuan vastaanotto 6. Elintarvikkeiden, raaka-aineiden ja valmiin ruuan säilytys 7. Ruuan valmistus ja käsittely 8. Elintarvikkeiden koostumus 9. Itsepalvelumyynti ja -linjasto 10. Palvelumyynti ja -linjasto 11. Yliherkkyyttä aiheuttavat ainesosat 12. Pakkausmerkinnät ja markkinointi 13. Pakkaus- ym. materiaalit 14. Jäljitettävyys ja takaisinvedot 15. Omat kuljetukset 16. Näytteenoton toteuttaminen 17. Sivutuotteet 18. Markkinoille tuloon liittyvät ilmoitukset Punaiset = joka kerta Vihreät = alkutarkastuksen yhteydessä muuten 1 krt/3v Valvontaosasto

17 Ohjeet 1(3) Punaiset = joka kerralla katsottavat asiat
1. Omavalvontasuunnitelma 1.1. Omavalvontasuunnitelma ja sen tarkastettavuus 1.2. Omavalvontasuunnitelman riittävyys 2. Tilojen ja välineiden soveltuvuus, riittävyys ja kunnossapito 2.1. Tilojen soveltuvuus elintarvikehuoneistotoimintaan 2.2. Työvälineet, kalusteet ja laitteet 2.3. Tilojen kunto 3. Tilojen ja laitteiden puhtaanapito 3.1. Tilojen yleinen siisteys ja puhtaus 3.2. Työvälineiden ja laitteiden puhtaus 3.3. Siivousvälinetilan ja siivousvälineiden puhtaus 3.4. Pakkausmateriaalien ja kuljetusastioiden puhtaus 3.5. Haittaeläintorjunta (myös kotieläimet) 3.6. Jätehuolto 4. Henkilökunnan toiminta ja koulutus 4.1. Henkilökunnan työtapojen hygieenisyys 4.2. Käsihygienia 4.3. Työvaatteet 4.4. Henkilökunnan terveydentila 4.5. Koulutus 4.6. Hygieniaosaamisen todentaminen 5. Elintarvikkeiden, raaka-aineiden ja valmiin ruuan vastaanotto 5.1. Elintarvikkeiden vastaanottaminen Punaiset = joka kerralla katsottavat asiat Muut = 1 krt/3v katsottavat asiat Vihreät = alkutarkastuksen yhteydessä muuten 1 krt/3v Siniset = ehdotettu että mukana Valvontaosasto

18 Ohjeet 2(3) 6. Elintarvikkeiden, raaka-aineiden ja valmiin ruuan säilytys 6.1. Elintarvikkeiden säilytys 6.2. Kylmänä säilytettävät elintarvikkeet 6.3. Kuumana säilytettävät elintarvikkeet 7. Ruuan valmistus ja käsittely 7.1. 7.2. 7.3. Ruoan jäähdytys 8. Elintarvikkeiden koostumus 8.1. Lisäaineet, entsyymit ja aromit 8.2 Muut tuotekohtaiset vaatimukset 8.3. Ravitsemuksellinen täydentäminen 8.4. Prosessissa syntyvät vierasaineet 8.5 Uudet ainesosat ja prosessit 9. Itsepalvelumyynti ja -linjasto 9.1. Tuoteryhmien erillään pito ja hygienia 9.2. Tuotteiden säilyvyyden ja myyntiajan hallinta 10. Palvelumyynti ja -linjasto 10.1. Tuoteryhmien erillään pito ja hygienia 10.2. Tuotteiden säilyvyyden ja myyntiaikojen hallinta 11. Yliherkkyyttä aiheuttavat ainesosat 11.1. Erillään pito ja ristikontaminaatio Valvontaosasto

19 Ohjeet 3(3) 12. Pakkausmerkinnät ja markkinointi
12.1. Yleiset pakkausmerkinnät 12.2. Erityislainsäädännön edellyttämät pakkausmerkinnät 12.3. Markkinointi 13. Pakkaus- ym. materiaalit 13.1. Pakkaus- ja muut kontaktimateriaalit 14. Jäljitettävyys ja takaisinvedot 14.1. Elintarvikkeiden jäljitettävyys 14.2. Takaisinvedot 15. Omat kuljetukset 15.1. Kuljetuksen olosuhteet 15.2. Lämpötilan hallinta kuljetuksissa 16. Näytteenoton toteuttaminen 16.1. Omavalvontasuunnitelman mukainen näytteenotto 16.2. Tutkimustulosten perusteella tehdyt toimenpiteet 17. Sivutuotteet 17.1. Sivutuotteet myymälässä 18. Markkinoille tuloon liittyvät ilmoitukset 18.1. Tuotteista tehtävät ilmoitukset Valvontaosasto

20 Miten asioiden pitää olla?
Toimijankin kannattaa käydä läpi OIVA-ohjeet (www.oivahymy.fi) Lisäksi huomioitava: Eviran ohje 16025/2: Ohje ilmoitettujen elintarvikehuoneistojen elintarvikehygieniasta (löytyy Eviran sivuilta, tai googlettamalla) Vaikka kaikkia asioita ei ole OIVA-tarkastussuunnitelmassa -> jos epäkohtiin törmätään -> tarkastaja laajentaa tarkastusta Inka Heikkinen

21 Tärkeitä terveisiä valvonnasta!
Tilojen yleinen siisteys ja puhtaus 3.1 työskentelyjäljet ok, mutta pinttynyt lika → Myös pukeutumistilojen siisteys huomioitava Tavarat oikeisiin paikkoihin (ei elintarvikehuoneiston toimintaan kuulumattomien tavaroiden säilytystä) Siivousvälinetilan ja siivousvälineiden puhtaus ja kunto 3.3 On oltava tarpeeksi telineitä pitkävartisille siivousvälineille! Ja tarpeeksi hyllyjä -> mahdollisuuksien mukaan tavarat pois lattialta Siivousvälineiden kunto: oltava hyväkuntoisia ja puhdistamisesta/pesusta huolehdittava Inka Heikkinen

22 Henkilökunnan työtapojen hygieenisyys 4.1
Esim. työskentely ympäristön puhtaana pito, välineiden käyttö (ottimet!), laitetaanko salaatteja niin, että pakkauspussit ”uivat” salaatissa, pyyhitäänkö kädet paidan helmaan, kännykän käyttö, tupakointi, omien eväiden säilytys Mikrobiologisen ristikontaminaation esto elintarvikkeiden käsittelyssä (kypsät/raa’at, liha/kala jne) Käsihygienia 4.2 Käsienpesu ja suojahanskojen käyttö SORMUSTEN käyttö-> EI ellei suojahanskoja, joiden vaihdosta huolehditaan asianllisesti Käsienpesupisteiden varustelu Inka Heikkinen

23 Työvaatteet 4.3 Työvaatetukseen kuuluu työpuku, päähine ja jalkineet, joita käytetään vain työpaikalla elintarviketyöntekijöillä, jotka käsittelevät pakkaamattomia helposti pilaantuvia elintarvikkeita KORUJEN käyttö: jos halutaan OIVALLINEN, niin mikäli suojavaatteilla ei koruja voi peittää, niin korut pois Myös tulehtuneet haavat peitettävä suojahanskoilla Inka Heikkinen

24 LÄMPÖTILOJEN SEURANTA (kylmä- ja lämminsäilytys, jäähdytys)
Seurattava omavalvontasuunnitelman mukaisesti!! Lämpötilojen oltava elintarvikehygienia-asetuksen mukaisia Dokumentoitava omavalvontasuunnitelman mukaisesti!! Jos poikkeama, pitäisi pystyä todentamaan, että poikkeama ollut lyhytaikainen (alle 24 h) KIRJATTAVA myös poikkeamiin liittyvät KORJAAVAT TOIMENPITEET!!! Kylmäsäilytyksessä erityisen tarkastelun kohteena ns. listeriariskituotteet ja prosesseista JÄÄHDYTYS Inka Heikkinen

25 Erillään pito ja ristikontaminaatio 11.1
Allergioita ja intoleransseja aiheuttamien aineiden erillä pito tarkastetaan tapauksissa, joissa toimija kirjallisesti tai suullisesti ilmoittaa valmistavansa (tai myyvänsä pakkaamattomana) gluteenittoman tai allergiaruokavalion huomioiden elintarvikkeita seuraavat allergeenien käsittely huomioidaan: - vehnä, ohra, ruis, kaura ja niistä valmistetut tuotteet - äyriäiset ja äyriäistuotteet - kananmuna ja munatuotteet - kala ja kalatuotteet - maapähkinä ja maapähkinätuotteet - soijapapu ja soijapaputuotteet - maito ja maitotuotteet - pähkinät ja pähkinätuotteet - selleri ja sellerituotteet - sinappi ja sinappituotteet - seesaminsiemenet ja seesaminsiementuotteet Inka Heikkinen

26 Tallentaa raportin omaan tietojärjestelmäänsä
Raportit Lomake 1SQ Oivahymy.fi Alk. toukokuu 2013 Oivaraportti - julkaistaan ABCD arvio = hymiöt Toimipaikan oveen Ensin vapaaehtoista Myöhemmin pakollista Oivahuomio (teksti) Tarkastus-kertomus - ei julkaista Toimenpiteet (teksti) Toimijalle Keskitetty postitus Itellasta Raportin muut osat kuten Viittaukset sovellettuihin lakeihin Maksun tiedot Raportin tekijän nimi Valvontayksikön yhteystiedot Valvontayksikkö Tallentaa raportin omaan tietojärjestelmäänsä Valvontaosasto

27 Valvontaosasto

28 OIVAsta lisätietoa Oivahymy.fi Oiva-raportit ilmestyvät tällä sivulla
Arviointiohjeet Muuta Oivaa liittyvää Miten Oiva-raporttia luetaan, mitä Oiva-raportin osa-alueet tarkoittavat, tarkastustapahtumasta Sivuja päivitetään edelleen Mm. yrittäjälle –niminen oma sivu Esite Oivasta maaliskuu 2013 Suomi, Ruotsi, Englanti Jakelu kuntien kautta, ja oivahymy.fi sivulla Yhteistyö eri sidosryhmien kanssa Alan sidosryhmien julkaisut Tiedotteet Evira tiedottaa säännöllisesti evira.fi sivulla, Samat tiedotteet oivahymy.fi -sivulla Valvontaosasto

29 YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO
ympäristöterveyspäällikkö elintarviketarkastaja ympäristöterveys-suunnittelija 8 ympäristöterveys-tarkastajaa tarkastaja – näytteenottaja 1 toimistosihteeri Meidät tavoittaa Tietotekniasta (Savilahdentie 6)


Lataa ppt "Inka Heikkinen Elintarviketarkastaja, ETM"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google