Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

S OSIAALIALAN T YÖNANTAJAT RY Kohti kunnallisvaaleja 2012 Yksityisen sosiaalialan kunnallisvaaliteemat yhteiset pelisäännöt valvonnan toteuttamiselle tasaveroiset.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "S OSIAALIALAN T YÖNANTAJAT RY Kohti kunnallisvaaleja 2012 Yksityisen sosiaalialan kunnallisvaaliteemat yhteiset pelisäännöt valvonnan toteuttamiselle tasaveroiset."— Esityksen transkriptio:

1 S OSIAALIALAN T YÖNANTAJAT RY Kohti kunnallisvaaleja 2012 Yksityisen sosiaalialan kunnallisvaaliteemat yhteiset pelisäännöt valvonnan toteuttamiselle tasaveroiset toimintaedellytykset yksityiselle ja julkiselle sektorille palveluseteli ja palvelualoite parantavat asiakkaiden valinnanmahdollisuuksia sosiaalipalveluiden osaava työvoima on turvattava liitemateriaali 1

2 S OSIAALIALAN T YÖNANTAJAT RY Yhteiset pelisäännöt valvonnan toteuttamiselle Valvonnan kohdistaminen palveluun, ei toimijaan Kaikki toimijat omavalvonnan piiriin Riippumaton laadun selvittäminen (vrt. Valviran 2010 asumispalveluita koskenut selvitys) Avoimuuden lisääminen Tasavertaiset vaatimukset henkilöstömitoitusten ja tilojen laadun suhteen 2

3 S OSIAALIALAN T YÖNANTAJAT RY Tasaveroiset toimintaedellytykset yksityiselle ja julkiselle sektorille Julkisen sektorin kustannusten läpinäkyvyyden parantaminen Julkisen sektorin yksikkökustannukset kuntien tilinpäätöksien liitteiksi ja internetiin Kunnan roolin selkiyttäminen – nyt voi olla samanaikaisesti valvoja, tuottaja ja tilaaja Yksityinen sektori mukaan asioiden valmisteluun kaikilla hallinnon tasoilla Kilpailullisesti neutraalit olosuhteet: se tekee, joka parhaiten osaa 3

4 S OSIAALIALAN T YÖNANTAJAT RY Palveluseteli ja palvelualoite parantavat asiakkaiden valinnanmahdollisuuksia Palvelusetelivaihtoehto tasaveroiseksi ostopalvelumallin rinnalle Palvelusetelistä tiedottamisen tehostaminen Palvelualoitteen kautta löydetään uusia toimintatapoja ja edistetään alan yrittäjyyttä 4

5 S OSIAALIALAN T YÖNANTAJAT RY Sosiaalipalveluiden osaava työvoima on turvattava Riittävä määrä koulutuksen aloituspaikkoja etenkin toisella asteella (lähihoitaja) Hoiva-avustaja –koulutuksen vakinaistaminen ja hoiva-avustajien laskeminen mukaan henkilöstömitoituksiin Alan työhyvinvoinnin kehittäminen Elinkeinoelämän keskusliitto EK:n henkilöstö- ja koulutustarvekyselyn mukaan 30 % yksityisen sosiaalipalvelualan työnantajista oli kohdannut rekrytointivaikeuksia vuonna 2011. Suurin puute on lähihoitajista ja sairaanhoitajista. 5

6 S OSIAALIALAN T YÖNANTAJAT RY 6 Sosiaalipalvelut kehittyvät Muutostarve Väestön ikääntyminen Palveluiden uudistaminen Palvelurakenteen monipuolistuminen Asiakkaiden ja omaisten odotukset Yksityisen sektorin kehittyminen Varallisuuden lisääntyminen Kuntien taloustilanne

7 S OSIAALIALAN T YÖNANTAJAT RY 7 Palveluseteli sosiaalipalveluissa tammikuu 2011 (kuntien lukumäärä) Lähde: Kuntaliitto ja Sitra, 1/2011

8 S OSIAALIALAN T YÖNANTAJAT RY 8 Sosiaalialan Työnantajat ry

9 S OSIAALIALAN T YÖNANTAJAT RY Sosiaalialan Työnantajat ry on sosiaalialan työnantajien edunvalvontajärjestö, joka neuvottelee alan yksityiset yleissitovat työehtosopimukset ja valvoo jäsentensä työmarkkina- ja elinkeinopoliittisia etuja. Yhdistys on Elinkeinoelämän keskusliitto EK:n jäsenliitto. Sosiaalialan Työnantajat ry edustaa yli 1 200 jäsentä, joiden palveluksessa on yli 35 000 työntekijää. Liiton jäseninä olevat yritykset ja järjestöt tuottavat mm. erilaisia vanhuspalveluita, vammaispalveluita, päivähoitoa, lasten- ja nuortenpalveluita sekä päihdepalveluita. 9

10 S OSIAALIALAN T YÖNANTAJAT RY Lisätiedot kunnallisvaaliteemoihin liittyen Hallituksen puheenjohtaja Risto Hämäläinen 040 512 6827, risto.hamalainen@invalidiliitto.firisto.hamalainen@invalidiliitto.fi Hallituksen varapuheenjohtaja Kristiina Hautakangas 040 586 7651, kristiina.hautakangas@mainiovire.fikristiina.hautakangas@mainiovire.fi Liiton toimitusjohtaja Tuomas Mänttäri 040 571 2330, tuomas.manttari@sosiaaliala.fituomas.manttari@sosiaaliala.fi Liiton elinkeinopoliittinen asiantuntija Aino Närkki 0400 436 438, aino.narkki@sosiaaliala.fiaino.narkki@sosiaaliala.fi 10


Lataa ppt "S OSIAALIALAN T YÖNANTAJAT RY Kohti kunnallisvaaleja 2012 Yksityisen sosiaalialan kunnallisvaaliteemat yhteiset pelisäännöt valvonnan toteuttamiselle tasaveroiset."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google