Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Päiväkeskustoiminnan tutkimushanke 2006-2007 Sininauhaliitto Tutkija Aki Rogel.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Päiväkeskustoiminnan tutkimushanke 2006-2007 Sininauhaliitto Tutkija Aki Rogel."— Esityksen transkriptio:

1 Päiväkeskustoiminnan tutkimushanke 2006-2007 Sininauhaliitto Tutkija Aki Rogel

2 Hankkeen tavoite Tuottaa tutkimusraportti päihdeongelmaisille tarkoitettujen päiväkeskusten toiminnan laajuudesta ja vaikuttavuudesta. Tutkimustiedon pohjalta kehittää päiväkeskus- toimintaa ja antaa koulutusta toimijoille: hankkeessa koulutetaan tutkimuskohteena olevien yksiköiden työntekijöitä arvioivaan ja kehittävään työotteeseen.

3 Tutkimuskysymyksestä 1. Toiminnan laajuus, toteutus ja rahoitus 2. Minkälaista hyvinvointia päiväkeskukset tuottavat ja miten ne auttavat asiakkaitaan selviytymään arjessaan?

4 Tutkimuksen toteutus ja aikataulu Syksy 2006 - selvitetään Suomessa toimivat päivä- keskukset eri rekistereistä mm. lääninhallitukselle ilmoitetuista paikoista - lähetetään kyselylomake, tarvittaessa kysytään asioita puhelimellakin -lomakkeiden tallennus -tilastollisen aineiston käsittely ja raportointi

5 Vaikuttavuuden selvittäminen I Keväällä 2007 -valitaan kyselyjen pohjalta 15 päiväkeskusta tarkempaan tutkimukseen -määritellään vaikuttavuuden kriteerit kirjallisuuden ja havaintojen pohjalta sekä aikaisemmin käytettyjen mittaristojen pohjalta -tehdään kyselyjä ja haastatteluja keskuksen asiakkaille, vapaaehtoisille, työntekijöille ja tarvittaessa sidosryhmille sekä muille ympäristön toimijoille vaikuttavuuden selvittämiseksi

6 Vaikuttavuuden selvittäminen II Syksy 2007 -toistetaan joitakin keväällä tehtyjä kyselyjä ja haastatteluja vaikutuksen mittaamiseksi -tehdään raportti vaikuttavuudesta -kootaan yhteinen raportti päiväkeskusten laajuudesta ja vaikuttavuudesta

7 Koulutusvaihe Kevät 2008 -Tutkimustoiminnan lisäksi hankkeessa koulutetaan tutkimuskohteena olevien yksiköiden työntekijöitä arvioivaan ja kehittävään työotteeseen. -Koulutukseen arvioidaan osallistuvan noin 40 henkilöä.

8 Yhteistyötahot yhteistyötahoina kaikki päiväkeskustoimijat Suomessa mm. Sininauhaliiton jäsenjärjestöt A-kiltojenliitto, kunnat jne. tutkimusyhteistyötahoina mm. Helsingin yliopisto, STAKES, KTL

9 Toimintaa tukevat taloudellisesti RAY ohjauksellisesti ohjausryhmä, väitöskirjan ohjaajat ja muu jatkokoulutus Helsingin yliopistosta, Sininauhaliittoon perustettava tutkijafoorumi, työnohjaus

10 Tuotokset tutkimusraportti, joka voi olla väitöskirja: monografiaväitöskirja tai kaksi tieteellistä artikkelia artikkeliväitöskirjaan yleis- aiheena päihteet -artikkeleita suomalaisiin alan julkaisuihin -mahdollisesti M20 –projektista koottavaan teokseen luku päiväkeskustutkimus- hankkeen laajuuden tuloksista - koulutusmateriaalia


Lataa ppt "Päiväkeskustoiminnan tutkimushanke 2006-2007 Sininauhaliitto Tutkija Aki Rogel."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google