Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

10/2009 © Copyright Tekes Kilpailukykyä ja työelämän laatua Tekesin työorganisaatioiden kehittämisen rahoitus (TYKE) Tekesin työorganisaatioiden kehittämisen.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "10/2009 © Copyright Tekes Kilpailukykyä ja työelämän laatua Tekesin työorganisaatioiden kehittämisen rahoitus (TYKE) Tekesin työorganisaatioiden kehittämisen."— Esityksen transkriptio:

1 10/2009 © Copyright Tekes Kilpailukykyä ja työelämän laatua Tekesin työorganisaatioiden kehittämisen rahoitus (TYKE) Tekesin työorganisaatioiden kehittämisen rahoitus (TYKE)

2 Innovaatioita työelämään  Tekes kannustaa uudella TYKE-rahoituksella suomalaisia työpaikkoja kehittämään innovatiivisia toimintatapoja, tuottavuutta ja työelämän laatua.  Rahoitus on tarkoitettu kaikenkokoisille työpaikoille ja eri toimialoille.

3 Mitä työelämäinnovaatiot ovat?  Työelämäinnovaatiot ovat muutoksia työpaikan työ-, organisaatio- ja johtamiskäytännöissä  Ne johtavat mitattavissa oleviin parannuksiin työpaikan tuottavuudessa ja työelämän laadussa.  Työorganisaation kehittäminen on mahdollista yhdistää myös laajempaan teknologian ja liiketoiminnan kehittämishankkeeseen.

4 Työelämän laatu ja tuottavuus ovat kaikkien etu

5 Kuka hyötyy työorganisaatioiden kehittämisestä?  ORGANISAATIO  Työ- ja johtamiskäytäntöjä uudistamalla organisaation innovaatiokyvykkyys ja tuottavuus (tuloksellisuus) paranevat.  HENKILÖSTÖ  Henkilöstön kehittymis- ja vaikutusmahdollisuudet, työhyvinvointi sekä sisäinen yhteistyö ja luottamus paranevat.  YHTEISKUNTA  Hyvän työelämän avulla tuetaan ihmisten työssä jaksamista ja pidennetään työuria sekä vahvistetaan Suomen kilpailukykyä.

6 Mitä TYKE-projekteilta edellytetään?  TUOTTAVUUS + TYÖELÄMÄN LAATU  Edistää tuottavuuden ja työelämän laadun samanaikaista paranemista työpaikalla.  INNOVATIIVISUUS  Projekti on luonteeltaan innovatiivinen.  YHTEISTOIMINTA  Projekti toteutetaan osallistuvien työpaikkojen johdon ja henkilöstön yhteistoimintana.

7 TYKE-projektien arvioinnissa huomioidaan muutoksen…  LAAJUUS TOIMINTATAVOISSA  Miten paljon ja miten suuria muutoksia toteutetaan  Miten suurta osaa henkilöstöä ne koskevat  TOTEUTUSTAPA  Miten kehittyneitä ja monipuolisia menetelmiä käytetään  Miten laajasti henkilöstö osallistuu projektiin  UUTUUSARVO  Missä määrin käytännöt ovat ainutlaatuisia  HYÖDYNNETTÄVYYS MUILLA TYÖPAIKOILLA

8 Johto ja henkilöstö toimivat yhdessä!  Projektia varten perustetaan johdon ja henkilöstön yhteinen ohjausryhmä.  Henkilöstön edustajat osallistuvat projektin suunnitteluun ja sitoutuvat sen toteuttamiseen.

9 Käytäntöjen uudistamisen vaikutuksia

10 Esimerkkejä TYKE-rahoituksen kohteista  Työprosessit  Työn organisointi  Työmenetelmät  Työpaikan sisäinen ja ulkoinen toiminnallinen verkostoituminen  Henkilöstöä laajasti osallistavan kehittämis- ja innovaatiotoiminnan organisointi  Esimiestyö  Osaamisen johtaminen ja kehittäminen  Suorituksen arviointijärjestelmät  Palkitsemisjärjestelmät  Työaikajärjestelmät

11 Uudistetut työ-, organisaatio- ja johtamiskäytännöt…  …lisäävät osaamista työpaikalla.  …auttavat hyödyntämään olemassa olevaa osaamista entistä paremmin.  …lisäävät työntekijöiden motivaatiota.  …lisäävät sitoutumista työhön ja työpaikkaan.  …parantavat yhteistyötä ja tekevät arkipäivän toiminnasta sujuvampaa.  …lisäävät keskinäistä luottamusta.  …tuovat mukanaan uudenlaisia rakenteita, prosesseja, järjestelmiä ja pelisääntöjä.

12 Missä tuottavuuden ja työelämän laadun mittareissa parannukset näkyvät? (esimerkkejä)  Laatuvirheiden osuus tuotteissa tai palveluissa  Tuotos/henkilömäärä tai tuotos/työaika  Raaka-aineiden ja muun materiaalinkäytön sekä energiankäytön niukkaresurssisuus ja tehokkuus  Asiakastyytyväisyysarvio  Tuotteen toimitusvarmuus tai toimitusaika  Varastokiertonopeus  Oppimis- ja kehittymismahdollisuuksien kokeminen työssä  Sairauspoissaolot  Työtapaturmat  Mitattu tai koettu työn kuormittavuus  Työyhteisön sisäisen luottamuksen, yhteistoiminnan ja ristiriitojen kokeminen

13 TYKE-rahoituksen määrä

14 Työorganisaation kehittämiseen painottuvat projektit  Työorganisaatioiden kehittämiseen painottuvissa projekteissa rahoituksen enimmäismäärä on 100 000 euroa yritystä tai muuta organisaatiota kohti.  Rahoituksen osuus voi olla enintään 35 % projekteille hyväksytyistä kustannuksista, jos projektilla on merkittävää uutuusarvoa vain hakijaorganisaatiolle.  Mikäli projektilla on tätä laajempaa uutuusarvoa ja hyödynnettävyyttä muillakin työpaikoilla, rahoituksen osuus voi olla enintään 50 % hyväksytyistä kustannuksista.

15 Työorganisaation kehittäminen osana laajempaa projektia  Rahoitus myönnetään Tekesin t&k-rahoituksena, kun työorganisaatioiden kehittämisen osuus on alle puolet projektista.  Rahoitus voi olla 25–65 % projektille hyväksytyistä kustannuksista.  Tuelle ei ole enimmäismäärää.

16 Mihin rahoitus kohdistuu?

17 Ulkopuoliset asiantuntijat projektissa  Rahoitus kohdistuu pääsääntöisesti ulkopuolisten asiantuntijoiden työskentelyyn projektissa.  Tyypillisiä ulkopuolisten asiantuntijoiden tehtäviä ovat:  muutosta tukevien selvitysten, analyysien ja tutkimusten teko projektin tarpeisiin  prosessikonsultointi tai kehittämistyön muu ohjaaminen  toimintatutkimus  valmennus  projektin koordinointi


Lataa ppt "10/2009 © Copyright Tekes Kilpailukykyä ja työelämän laatua Tekesin työorganisaatioiden kehittämisen rahoitus (TYKE) Tekesin työorganisaatioiden kehittämisen."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google