Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Projekti käsitteenä Projekti on selkeästi asetettuihin tavoitteisiin pyrkivä ja ajallisesti rajattu kertaluonteinen tehtäväkokonaisuus, jonka toteuttamisesta.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Projekti käsitteenä Projekti on selkeästi asetettuihin tavoitteisiin pyrkivä ja ajallisesti rajattu kertaluonteinen tehtäväkokonaisuus, jonka toteuttamisesta."— Esityksen transkriptio:

1 Projekti käsitteenä Projekti on selkeästi asetettuihin tavoitteisiin pyrkivä ja ajallisesti rajattu kertaluonteinen tehtäväkokonaisuus, jonka toteuttamisesta vastaa varta vasten perustettu, johtosuhteiltaan selkeä organisaatio, jolla on käytettävissään selkeästi määritellyt resurssit ja panokset. ©Kai Hintsanen

2 PROJEKTIJOHTAMINEN Projektitoiminta: on johtamisjärjestelmä
sisältää projektiorganisatoriset käskysuhteet projektipäällikkö on avainhenkilö projektiorganisaation henkilöt varataan projektin käyttöön tietyksi ajaksi  eivät välttämättä ole projektipäällikön alaisia projektin resurssit vapautuvat heti kun työ on valmis  vrt. linjaorganisaatio

3 PROJEKTIJOHTAMINEN Pelin 2004
Suuri osa organisaation toiminnoista voidaan organisoida projekteina Ulkoisten asiakasprojektien ohella projekteja voidaan muodostaa sisäisistä kehittämiskohteista: johtamisjärjestelmien kehittäminen kehitys- ja tutkimustoiminta toiminnan kehittäminen (esim. laatuprojekti) tietojärjestelmäuudistus henkilöstön kehittäminen, koulutus suhdetoiminta, tiedottaminen

4 PROJEKTIJOHTAMISKULTTUURI Pelin 2004
Projektien itsenäisyyttä ja omatoimisuutta tuetaan Projektipäälliköille annetaan riittävät toimintaedellytykset Projektit perustuvat organisaation strategisiin tavoitteisiin Projekteissa käytetään projektinhallinnan menetelmiä Projektien ohjaukseen on yhteiset toimintamallit ja pelisäännöt Henkilöstö on koulutettu projektitoimintaan Projektipäälliköille on suunniteltu urakehitys Tiimityökulttuuri korostuu

5 HANKKEISTAMINEN – IDEASTA PROJEKTIKSI
Projekti-idean syntyminen aidon tarpeen tai ratkaistavan ongelman pohjalta. Oma tai verkostoista tuleva idea Projekti-idean toteuttamiskelpoisuuden alustava arviointi Projekti-idean jalostaminen konkreettiseksi lisäarvo-odotuksen sisältäväksi kehittämistehtäväksi, jota voidaan alkaa valmistella ja suunnitella, sovittujen valintakriteerien mukaisesti

6 HANKKEISTAMINEN – IDEASTA PROJEKTIKSI
Päätös valmistelu- ja suunnitteluresurssista (yksikön johdolta) Projektin asettaminen (asetantalomake) Tarvittaessa päätös valmistelurahoituksen hakemisesta Tarvittavien sidosryhmien/yhteistyökumppanien hankkiminen Tarvittavien esiselvitysten tekeminen ja taustatiedon hankkiminen, sisältäen soveltuvien rahoituslähteiden kartoittamisen

7 HANKKEISTAMINEN – IDEASTA PROJEKTIKSI
Rahoituslähteiden alustava valinta LOBBAAMINEN I: Yhteydenotot rahoittajiin/sponsoreihin, idean epävirallinen esittely, painottaen idean soveltuvuutta rahoittajan tavoitteisiin, kriteereihin jne. Projektisuunnittelu, jonka tuotoksena projektisuunnitelma. Sisältää mm. projektin taustan ja tarpeen, aikataulutuksen, resurssoinnin, tehtävälistauksen ja vastuut, tavoitteet, projektiorganisaation, halutut tulokset, raportoinnin ja arvioinnin

8 HANKKEISTAMINEN – IDEASTA PROJEKTIKSI
Omarahoitusosuuden varmistaminen Projektin omistajuudesta päättäminen (vaikuttaa rahoittajavalintaan) LOBBAAMINEN II: Projektisuunnitelman esittely rahoittajille (palaute, kommentit), myös verkoston lobbaaminen tärkeää Projektisuunnitelman vaatimat muutokset/lisäykset rahoittajan ja yhteistyötahojen palautteen perusteella

9 HANKKEISTAMINEN – IDEASTA PROJEKTIKSI
Projektisuunnitelman lopullinen hyväksyminen/hylkääminen Projektisuunnitelman perusteella virallinen rahoitushakemus rahoittajille Rahoituspäätös. Jos kielteinen, selvitys miksi, jotta opitaan seuraavia hakemuksia tehtäessä välttämään samoja virheitä. Kielteisen päätöksen jälkeen tarvittavat muutokset projektisuunnitelmaan ja hakemus toissijaiselle rahoittajalle

10 HANKKEISTAMINEN – IDEASTA PROJEKTIKSI
Myönteinen päätös: projektin toteuttaminen suunnitelman mukaan rahoittajan ohjeita noudattaen (raportointi ym.) Rahoittajan edustaja kutsutaan perustettavaan ohjausryhmään.


Lataa ppt "Projekti käsitteenä Projekti on selkeästi asetettuihin tavoitteisiin pyrkivä ja ajallisesti rajattu kertaluonteinen tehtäväkokonaisuus, jonka toteuttamisesta."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google