Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Joustava opintoketju Pohjois- Savossa –hankkeen loppuseminaari 13.3.2006 Tuula Peura Ulla Kekäläinen Joustava opintoketju Pohjois-Savossa.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Joustava opintoketju Pohjois- Savossa –hankkeen loppuseminaari 13.3.2006 Tuula Peura Ulla Kekäläinen Joustava opintoketju Pohjois-Savossa."— Esityksen transkriptio:

1 Joustava opintoketju Pohjois- Savossa –hankkeen loppuseminaari 13.3.2006 Tuula Peura Ulla Kekäläinen Joustava opintoketju Pohjois-Savossa

2 Opiskelijan joustavat mahdollisuudet siirtyä korkeakoulusta toiseen ensimmäisen korkeakoulututkinnon suorittamisen jälkeen Joustava opintoketju Pohjois-Savossa Tuula Peura ja Ulla Kekäläinen 13.3.2006

3 Joustava opintoketju Pohjois-Savossa-hanke Tuula Peura ja Ulla Kekäläinen 13.3.2006 AMK- tutkinto AMK- tutkinto ylempi korkea- koulututkinto ylempi korkea- koulututkinto ylempi AMK- tutkinto ylempi AMK- tutkinto alempi korkea- koulututkinto alempi korkea- koulututkinto 1.sykli 3 v 2.sykli 2 v 3 vuoden työkokemus 1. sykli 3,5-4,5 v täydentävät opinnot? 2. sykli 1-1.5 v YliopistoAmmattikorkeakoulu hyväksiluettavat opinnot? hakeutuminen? opiskelijavalinta? JOPS –hankkeen tarkastelunäkökulma

4 Keskeiset tulokset Keskeiset tulokset oOpintojen ohjaus ja neuvonta keskeisessä asemassa opintojen alkuvaiheessa oAiempien korkeakouluopintojen hyväksiluku sekä sen tunnetuksi ja läpinäkyväksi tekeminen – myös kieliopinnoissa oAlakohtaiset opintoketjumallit oTäydentävät opinnot -käsitteen määrittely oKorkeakoulujen onnistunut profiloituminen Pohjois-Savossa oAlueen korkeakoulujen yhteistyön jatkuminen Joustava opintoketju Pohjois-Savossa Tuula Peura ja Ulla Kekäläinen 13.3.2006

5 Opintojen ohjaus ja neuvonta keskeisessä asemassa opintojen alkuvaiheessa o Ammattikorkeakouluopinnot ja yliopisto-opinnot eroavat sisällöllisesti ja rakenteellisesti toisistaan o Erilaisen opintopolun kulkeneilla opiskelijoilla opintojen ohjauksen tarve korostuu oOpinto-ohjaajien kokoontumiset Joustava opintoketju Pohjois-Savossa Tuula Peura ja Ulla Kekäläinen 13.3.2006

6 Aiempien korkeakouluopintojen hyväksiluku sekä sen tunnetuksi ja läpinäkyväksi tekeminen – myös kieliopinnoissa Aiempien korkeakouluopintojen hyväksiluku sekä sen tunnetuksi ja läpinäkyväksi tekeminen – myös kieliopinnoissa o Alakohtaisissa työryhmissä selvitettiin koulutusaloittain korkeakouluopintojen sisällölliset yhdenmukaisuudet ja eroavaisuudet o Hyväksiluvut 1. syklin tutkintoon vaihtelevat alakohtaisesti sekä yliopistoissa että ammattikorkeakouluissa oYliopisto hyväksilukee n. 15 op-138 op (suoritettava 165-42 op) oAMK hyväksilukee n. 40-225 op (suoritettava 200-45 op) o Yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen kieliopinnot eroavat sisällöllisesti toisistaan oHyväksilukuja vain kaupan alalla. Joustava opintoketju Pohjois-Savossa Tuula Peura ja Ulla Kekäläinen 13.3.2006

7 J Alakohtaiset opintoketjumallit Joustava opintoketju Pohjois-Savossa Tuula Peura ja Ulla Kekäläinen 13.3.2006

8 J Alakohtaiset opintoketjumallit Joustava opintoketju Pohjois-Savossa Tuula Peura ja Ulla Kekäläinen 13.3.2006

9 Täydentävät opinnot -käsitteen määrittely Täydentävät opinnot -käsitteen määrittely ”Täydentävillä opinnoilla tarkoitetaan opintoja, joilla opiskelijan on täydennettävä osaamistaan, jotta hän on kelpoinen 2. syklin (ylempi ammattikorkeakoulututkinto ja ylempi korkeakoulututkinto) opintoihin. Täydentäviä opintoja voidaan vaatia opiskelijalta enintään 60 op. Mikäli täydentäviä opintoja vaadittaisiin yli 60 opintopistettä, tulee opiskelijan ensin hakeutua 1. syklin (ammattikorkea-koulututkinto ja alempi korkeakoulututkinto) opintoihin. Korkeakoulu päättää siitä, onko opiskelija valintakelpoinen, jos opiskelija ei ole vielä suorittanut täydentäviä opintoja. Täydentävien opintojen kustannuksista vastaa tämänhetkisen käytännön mukaisesti opiskelija itse ja niiden suositeltavana suorituspaikkana voidaan pitää esimerkiksi avointa yliopistoa ja avointa ammattikorkeakoulua.” Joustava opintoketju Pohjois-Savossa Tuula Peura ja Ulla Kekäläinen 13.3.2006

10 AMK-tutkinto laajuus 180-270 op AMK-tutkinto laajuus 180-270 op ylempi korkea- koulututkinto laajuus 120-150 op ylempi korkea- koulututkinto laajuus 120-150 op ylempi AMK- tutkinto laajuus 60-90 op ylempi AMK- tutkinto laajuus 60-90 op alempi korkea- koulututkinto laajuus 180 op alempi korkea- koulututkinto laajuus 180 op 1.sykli 3 v 2.sykli 2 v 3 vuoden alan työkokemus 1. sykli 3,5-4,5 v 2. sykli 1-1.5 v laajuus yhteensä 300- 330 op laajuus yhteensä 300- 330 op laajuus yhteensä 300-330 op laajuus yhteensä 300-330 op tohtorin ja lisen- siaatin tutkinnot tohtorin ja lisen- siaatin tutkinnot 3.sykli 4 v Yliopisto Ammattikorkeakoulu hyväksiluvut Täydentävät opinnot? Joustava opintoketju Pohjois-Savossa Tuula Peura ja Ulla Kekäläinen 13.3.2006 Yhteenveto

11 J Korkeakoulujen onnistunut profiloituminen Pohjois-Savossa o Joustava opintoketju-hankkeen selvitykset osoittivat, että Pohjois-Savon korkeakoulut ovat onnistuneet profiloitumaan eri tavalla oAmmatillisesti ja tieteellisesti suuntautuneet oKoulutus ei ole päällekkäistä, vaan toisiaan tukevaa Joustava opintoketju Pohjois-Savossa Tuula Peura ja Ulla Kekäläinen 13.3.2006

12 Joustava opintoketju Pohjois-Savossa Suosituksia jatkotoimenpiteiksi oToimintamallin hyödyntäminen ja edelleen kehittäminen tavoitteena nuorten sitouttaminen alueelle oTäydentäville opinnoille selkeät ja tunnetut käytännöt oOpetus- ja opettajayhteistyön syventäminen ja tukeminen – synergiaetujen etsiminen oTavoitteena on koulutusten kehittäminen jatkossakin toisiaan täydentäväksi ja päällekkäisyyksien karsimiseksi oLaatuosaamisen ja –käytäntöjen hyödyntäminen Tuula Peura ja Ulla Kekäläinen 13.3.2006

13 J Korkeakouluopiskelijan monet mahdollisuudet Joustava opintoketju Pohjois-Savossa –hankkeen loppuraportti www.savonia-amk.fi/julkaisut/opetus JOPS-hankkeen kotisivut www.savonia-amk.fi/jops Joustava opintoketju Pohjois-Savossa Tuula Peura ja Ulla Kekäläinen 13.3.2006 - Hankkeen esittely - Kysely- ja haastatteluraportti - Alatyöryhmien loppuraportit


Lataa ppt "Joustava opintoketju Pohjois- Savossa –hankkeen loppuseminaari 13.3.2006 Tuula Peura Ulla Kekäläinen Joustava opintoketju Pohjois-Savossa."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google