Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Kirjaaminen anestesialomakkeelle

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Kirjaaminen anestesialomakkeelle"— Esityksen transkriptio:

1 Kirjaaminen anestesialomakkeelle

2 Anestesia lomakkeen kirjaaminen osastoilla tapahtuu tulohaastattelu-vaiheessa, potilaan preoperaatiiviseen hoitotyöhön liittyen

3 Laki potilaan asemasta ja oikeuksista velvoittaa terveydenhuollon ammattihenkilön keräämään potilaasta hoidon jatkuvuuden ja turvallisuuden kannalta oleellisen tiedon

4 Kirjaaminen perustelee ammattihenkilön toteuttamaa hoitoa
Kirjaaminen perustelee ammattihenkilön toteuttamaa hoitoa. Anestesialomake on siis juridinen potilasasiakirja, niin hoitohenkilökunnan kuin potilaankin oikeusturvan kannalta.

5 Pre-, intra- ja postoperatiivisille vaiheille on omat kirjausosiot anestesialomakkeessa

6 Potilaasta kirjattuja tietoja käytetään yksilölliseen anestesia- ja leikkausvalmisteluun sekä jälkikäteen virallisen potilasasiakirjan tietojen tarkistamista varten

7 Leikkausyksikön henkilökunnalle raportoidaan suullisesti oleellinen ja yksilöllinen potilastieto

8 Anestesialomaketta hyväksikäyttäen anestesiasairaanhoitaja varmistaa potilaan henkilöllisyyden sekä suunnitellun toimenpiteen paikkansapitävyyden. Lisäksi sairaanhoitajan tulee kerrata potilaan lääkitys, allergiat sekä perioperatiivisen hoidon keskeiset sairaudet ja niiden hoito

9 Preoperatiivisen hoidon aikana aloitetun anestesialomakkeen kirjaaminen kulkee läpi intraoperatiivisen vaiheen ja kuvaa edelleen hoidon toteutusta ja suunnittelua potilaan mukana

10 Melanie, Laura & Tiina


Lataa ppt "Kirjaaminen anestesialomakkeelle"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google