Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Ohjaatko vai johdatko? Ohjaatko vai johdatko ryhmää – kaksi eri asiaa

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Ohjaatko vai johdatko? Ohjaatko vai johdatko ryhmää – kaksi eri asiaa"— Esityksen transkriptio:

1 Ohjaatko vai johdatko? Ohjaatko vai johdatko ryhmää – kaksi eri asiaa
Dialogin syntyminen kuuntelu – odotus – suorapuhe Mielentoiminta tyypillisessä keskustelutilanteessa oma kartta (persoonallisuus) Ärsyke reaktio reagointi odotus ja valinta Ennen reagointia tehtävä valinta on siis tunnetaidon ja myös dialogitaidon avain. Ohjaatko vai johdatko ryhmää – kaksi eri asiaa Ryhmän johtaja johtaa Ryhmän ohjaaja ohjaa ryhmää, tämä on taitoja vaativa tehtävä Ohjauksessa valta on ryhmän jokaisella jäsenellä, ei ohjaajalla Tarmo Alastalo Lähde: Hilkka Keistinen Abri Oy

2 Ryhmän vaiheita Aloitusvaihe Kuherruskuukausi Me – vaihe
Dialogin syntyminen kuuntelu – odotus – suorapuhe Mielentoiminta tyypillisessä keskustelutilanteessa oma kartta (persoonallisuus) Ärsyke reaktio reagointi odotus ja valinta Ennen reagointia tehtävä valinta on siis tunnetaidon ja myös dialogitaidon avain. Aloitusvaihe Kuherruskuukausi Me – vaihe Konfliktivaihe Tasaantumisvaihe Tehokkaan toiminnan vaihe Päätösvaihe Tarmo Alastalo Lähde: Hilkka Keistinen Abri Oy

3 Ryhmän aloitusvaihe Dialogin syntyminen kuuntelu – odotus – suorapuhe Mielentoiminta tyypillisessä keskustelutilanteessa oma kartta (persoonallisuus) Ärsyke reaktio reagointi odotus ja valinta Ennen reagointia tehtävä valinta on siis tunnetaidon ja myös dialogitaidon avain. Alkuvaiheesa tärkeää tutustua kunnolla ja kiinnittää huomio hyvän ilmapiirin muodostumiseen Kaikkien toiveita ja odotuksia kuullaan ja rakennetaan turvallisuutta Vaikeidenkin asioiden käsittely onnistuu turvallisessa ympäristössä Ryhmässä vastuu on sen jokaisella jäsenellä ei pelkästään ohjaajalla Pelisääntöjen luominen tärkeää Tarmo Alastalo Lähde: Hilkka Keistinen Abri Oy

4 Ryhmän aloitusvaiheessa ohjaajan tulee
Dialogin syntyminen kuuntelu – odotus – suorapuhe Mielentoiminta tyypillisessä keskustelutilanteessa oma kartta (persoonallisuus) Ärsyke reaktio reagointi odotus ja valinta Ennen reagointia tehtävä valinta on siis tunnetaidon ja myös dialogitaidon avain. Tietää ryhmän tavoitteet ja odotukset Olla empaattinen, luottavainen, varma ja jämäkkä Osata kuunnella Sietää epävarmuutta Olla tasapuolinen ja joustava samalla jämäkkä Huomioida ryhmän mielipiteet Osata ilmaista itseään selvästi Tarmo Alastalo Lähde: Hilkka Keistinen Abri Oy

5 Aloitusvaiheessa Ryhmässä tulee esille: Epävarmuutta Varautuneisuutta
Dialogin syntyminen kuuntelu – odotus – suorapuhe Mielentoiminta tyypillisessä keskustelutilanteessa oma kartta (persoonallisuus) Ärsyke reaktio reagointi odotus ja valinta Ennen reagointia tehtävä valinta on siis tunnetaidon ja myös dialogitaidon avain. Ryhmässä tulee esille: Epävarmuutta Varautuneisuutta Pinnallisuutta kommunikaatiossa Roolien epäselvyyttä Ohjaajan rooli: Luoda oman toimintansa kautta turvallisuutta Luoda hyväksyvää ilmapiiriä Myönteisen tukevan ilmapiirin rakentaminen Tarmo Alastalo Lähde: Hilkka Keistinen Abri Oy

6 Kuherrusvaihe Ryhmässä tulee esille: Tyytyväisyyttä Yksimielisyyttä
Dialogin syntyminen kuuntelu – odotus – suorapuhe Mielentoiminta tyypillisessä keskustelutilanteessa oma kartta (persoonallisuus) Ärsyke reaktio reagointi odotus ja valinta Ennen reagointia tehtävä valinta on siis tunnetaidon ja myös dialogitaidon avain. Ryhmässä tulee esille: Tyytyväisyyttä Yksimielisyyttä Avuliaisuutta Innostusta Runsasta kommunikaatiota Konfliktien ja kritiikin välttämistä Ohjaajan rooli: ohjata toimintaa oikeaan suuntaan Tarmo Alastalo Lähde: Hilkka Keistinen Abri Oy

7 Me -vaihe Ryhmässä tulee esille: Myönteisiä tunnereaktiota
Dialogin syntyminen kuuntelu – odotus – suorapuhe Mielentoiminta tyypillisessä keskustelutilanteessa oma kartta (persoonallisuus) Ärsyke reaktio reagointi odotus ja valinta Ennen reagointia tehtävä valinta on siis tunnetaidon ja myös dialogitaidon avain. Ryhmässä tulee esille: Myönteisiä tunnereaktiota Roolien selkiytymistä Ryhmän kommunikaation syvenemistä Ulospäin yhtenäistymistä Ohjaajan rooli: Ohjata ryhmää yhteistoimintaan Kaikkien ryhmän jäsenten huomioiminen, ei vain aktiivisempien Ryhmän yhteenkuuluvuuden tunteen vahvistaminen ja työskentelyyn rohkaiseminen Tarmo Alastalo Lähde: Hilkka Keistinen Abri Oy

8 Konflikti -vaihe Ryhmässä tulee esille:
Dialogin syntyminen kuuntelu – odotus – suorapuhe Mielentoiminta tyypillisessä keskustelutilanteessa oma kartta (persoonallisuus) Ärsyke reaktio reagointi odotus ja valinta Ennen reagointia tehtävä valinta on siis tunnetaidon ja myös dialogitaidon avain. Ryhmässä tulee esille: Sisäiset ristiriidat, jotka aluksi saatetaan kieltää Sisäiset klikit Keskinäinen valtataistelu Ohjaajan rooli: Diplomaatti, saada ryhmä keskustelemaan asioista yhdessä Minimoida konfliktivaiheen kesto Säilyttää neutraali rooli lähtemättä mukaan ristiriitoihin Tarmo Alastalo Lähde: Hilkka Keistinen Abri Oy

9 Tasaantumisvaihe Ohjaajan rooli: Ryhmässä tulee esille: Väsymistä
Dialogin syntyminen kuuntelu – odotus – suorapuhe Mielentoiminta tyypillisessä keskustelutilanteessa oma kartta (persoonallisuus) Ärsyke reaktio reagointi odotus ja valinta Ennen reagointia tehtävä valinta on siis tunnetaidon ja myös dialogitaidon avain. Ryhmässä tulee esille: Väsymistä Tunne toiminnan pysähtymisestä paikoilleen Ei jakseta enää yrittää, ollaan pettyneitä ryhmään, tunnetaan, ettei ryhmä anna mitään Tasaantuminen Vaiheen kesto suhteellisen pitkä Ohjaajan rooli: Yhteishengen luominen Ryhmän jäsenten innostaminen aktiiviseen yhteistoimintaan Uskon luominen Jakaa vastuuta ryhmän jäsenille, se vähentää oman roolin merkitystä Tarmo Alastalo Lähde: Hilkka Keistinen Abri Oy

10 Tehokkaan toiminnan vaihe
Dialogin syntyminen kuuntelu – odotus – suorapuhe Mielentoiminta tyypillisessä keskustelutilanteessa oma kartta (persoonallisuus) Ärsyke reaktio reagointi odotus ja valinta Ennen reagointia tehtävä valinta on siis tunnetaidon ja myös dialogitaidon avain. Ryhmässä tulee esille: Selkeät tavoitteet ja roolit Yhteisymmärrystä ja keskinäistä kunnioitusta Yhteisiä päätöksiä ja toimivaa kommunikaatiota Hyvää yhteistyöilmapiiriä Ohjaajan rooli: Huolehtia niistä ryhmän jäsenistä, jotka vielä tarvitsevat tukea ja ohjausta Tarmo Alastalo Lähde: Hilkka Keistinen Abri Oy

11 Päätösvaihe Ryhmässä tulee esille:
Dialogin syntyminen kuuntelu – odotus – suorapuhe Mielentoiminta tyypillisessä keskustelutilanteessa oma kartta (persoonallisuus) Ärsyke reaktio reagointi odotus ja valinta Ennen reagointia tehtävä valinta on siis tunnetaidon ja myös dialogitaidon avain. Ryhmässä tulee esille: Monenlaisia tunnereaktiota mm surua, pettymystä, ahdistusta Ohjaajan rooli: Saattaa ryhmä turvallisesti lopetukseen jo riittävän varhain ennen ryhmän lopullista päättymistä. Tarmo Alastalo Lähde: Hilkka Keistinen Abri Oy


Lataa ppt "Ohjaatko vai johdatko? Ohjaatko vai johdatko ryhmää – kaksi eri asiaa"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google