Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

APE-opinnot: 7. lähipäivä

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "APE-opinnot: 7. lähipäivä"— Esityksen transkriptio:

1 APE-opinnot: 7. lähipäivä
Opetusmenetelmät Ryhmädynamiikka Ryhmien ohjaamisesta Ryhmätyömenetelmien hyödyntämisestä opetuksessa

2 Ryhmädynamiikka Ryhmädynamiikka tarkoittaa ryhmään kuuluvien ihmisten välisiä suhteita ja vuorovaikutusta Jäsenten persoonallisuus, ikä Ryhmän tavoitteet ja toiminnat (prosessitavoitteet) Ryhmän prosessi Ryhmän jäsenten välinen vuorovaikutus ja kommunikointi Johtaja/ohjaaja

3 Ryhmän muotoutuminen: vaiheet
Ryhmän muotoutumisvaihe Tutustuminen, ryhmän jäsenyys, ryhmän tehtävän selkiyttäminen Varovaista, kukaan ei halua ärsyttää ketään Ilmapiiri yleensä myönteinen 2. Ryhmän kuohuntavaihe normit muodostuvat, roolien etsintä, yksilölliset tarpeet Testataan ohjaajaa ja toisia

4 Ryhmän muotoutuminen: vaiheet
3. Pelisääntöjen syntymisen vaihe sisäinen yhteenkuuluvuus, ryhmä alkaa kiinteytyä jäsenten erilaisuus hyväksytään ja konflikteja halutaan välttää pyritään yhteistoimintaan 4. Kypsän ryhmätoiminnan vaihe työskentely tehokasta ja ryhmän tehtävän mukaista, tavoitetietoista, roolit ovat joustavia 5. Ryhmän lopettamisvaihe surutyö tai helpotus

5 Ohjaajan merkitys Ohjaajan taidot merkittävä tekijä ryhmän etenemiseksi tehokkaaksi ryhmäksi - Herkkyys havaita ryhmän tarpeet - Kykyä muuttaa oma käyttäytyminen - Ohjaaja voi viihtyä jossakin roolissa muuta paremmin

6 Ohjaustoimia Molemminpuolinen palaute
- kehittää toimintaa selkeämmäksi ja tavoitteenmukaisemmaksi pitää välit ryhmään avoimena Kysymysten esittäminen vie ryhmää eteenpäin kohti tavoitetta, tiedonhankinnan keino.   Erilaiset ryhmäsopimukset - laaditaan yhdessä, luovat turvallisuutta ja pysyvyyttä   Puitteiden säätely - tapaamispaikkaan, -aikaan, ympäristöön ym. vaikuttamista.

7 Bonon menetelmä (Bonon hatut)
Ryhmätyömenetelmä, jonka avulla voi - Tuottaa erilaisia näkökulmia - Kokeilla erilaisia ajattelutapoja - Harjoittaa erilaisia rooleja Toiminta organisoidaan kuuden eri värin avulla Jokainen väri edustaa eri asennetta

8 Kirjallisuutta De Bono, E Kuusi ajatteluhattua. Loimaa: Loimaan kirjapaino. Hämäläinen, W. Kuuden hatun mentelmä ryhmätöissä. Luettu Onnismaa, J., Pasanen, H. & Spangar, T. (toim.) Ohjaus ammattina ja tieteenalana. Ohjauksen lähestymistavat ja ohjaustutkimus. Juva: Bookwell, Kopakkala, A Porukka, jengi, tiimi. Ryhmädynamiikka ja siihen vaikuttaminen. Helsinki: Edita. Niemistö, R Ryhmän luovuus ja kehitys. Tampere: Tammerpaino.


Lataa ppt "APE-opinnot: 7. lähipäivä"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google