Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Työttömien määrän kehitys 2007–2013 iän mukaan

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Työttömien määrän kehitys 2007–2013 iän mukaan"— Esityksen transkriptio:

0 Yhä useampi yli 60-vuotias on työtön
Akava Tilastotietoa työttömyydestä ja työllisyydestä ikäryhmittäin

1 Työttömien määrän kehitys 2007–2013 iän mukaan
Päivi Excel: s/talpolyk/työttömyystilastot/työttmyys, koulutus ja ikä/työttömyys iän mukaan Vuonna 2013 työttömyys on noussut korkeasti koulutetuilla kaikissa ikäryhmissä edelliseen vuoteen verrattuna. Vähäisintä työttömyyden kasvu on ollut 55–59-vuotiaiden ikäryhmässä. Toisaalta seuraavassa ikäryhmässä työttömyyden kasvu on sitäkin suurempaa. Korkeasti koulutetuilla 60–64-vuotiailla työttömyys on noussut 124 % vuodesta Eläkeikää lähestyvillä vähemmän koulutusta saaneilla on nähtävissä sama ilmiö. Kertooko vanhimman ikäryhmän työttömien määrän kasvu siitä, että eläkeikää lähestyvät joutuvat ns. eläkeputkeen? Muissa vähemmän koulutusta saaneiden ikäryhmissä työttömyyden nousu ei ole läheskään yhtä suurta kuin korkeasti koulutetuilla. 55—59-vuotiailla työttömien määrät ovat jopa pienentyneet. Korkeasti koulutetuilla tarkoitetaan vähintään alemman korkeakouluasteen tutkinnon suorittaneita Lähde: Työ- ja elinkeinoministeriön tilastot

2 Työttömien määrän kehitys 2007–2013 iän mukaan, lukumäärät
Excel: s/talpolyk/työttömyystilastot/työttmyys, koulutus ja ikä/työttömyys iän mukaan Korkeasti koulutetuilla tarkoitetaan vähintään alemman korkeakouluasteen tutkinnon suorittaneita; Tilanne kunkin vuoden elokuussa Huomaa, että pystyakseleilla toisistaan poikkeavat skaalat. Lähde: Työ- ja elinkeinoministeriön tilastot

3 60–64-vuotiaiden työllisyysaste 2006–2012
Päivi excel s:/tpy/tyti/data12/60-64-vuotiaiden työllisyys Korkeasti koulutetuilla tarkoitetaan korkeakoulututkinnon suorittaneita Lähde: Tilastokeskus, Työvoimatutkimuksen aineistot 2006–2012

4 18–64-vuotiaiden sijoittuminen 2011; Koko maa
Korkeasti koulutetut * Muut kuin korkeasti koulutetut Päivi excel S:/TPY/työurien pituus/työllisyys_maakunta_kaikki ikäluokat *) Korkeasti koulutetuilla tarkoitetaan vähintään alemman korkeakouluasteen tutkinnon suorittaneita; **) Ml. varusmiehet Lähde: Tilastokeskus; Työssäkäyntitilasto

5 55–64-vuotiaiden päätoimi 2011; Koko maa
Korkeasti koulutetut * Muut kuin korkeasti koulutetut Päivi excel S:/TPY/työurien pituus/työllisyysaste_maakunta_2011 *) Korkeasti koulutetuilla tarkoitetaan vähintään alemman korkeakouluasteen tutkinnon suorittaneita Lähde: Tilastokeskus; Työssäkäyntitilasto

6 Työttömät iän mukaan elokuussa 2011, 2012 ja 2013
Excel: s/talpolyk/työttömyystilastot/työttmyys, koulutus ja ikä/työttömyys iän mukaan Korkeasti koulutetuilla tarkoitetaan vähintään alemman korkeakouluasteen tutkinnon suorittaneita Lähde: Työ- ja elinkeinoministeriön tilastot

7 Kuinka akavalaiset yli 50-vuotiaat jaksaisivat töissä pidempään*?
Päivi – excel s:/TPY/gallup/tela2013/ jaksu ikä Tarkastelun vanhin ikäryhmä, yli 50-vuotiaat, ovat vielä työvoimassa, mutta eläkeasiat alkavat ehkä jo mietityttää. Juuri heihin kohdistuneet työelämän parannukset saattavat pidentää työuria. Verrattuna kaikkien akavalaisten vastauksiin, tärkeysjärjestys ei kuitenkaan juurikaan muutu. Usko siihen, että työpaikka on ja pysyy, nousee erittäin tärkeäksi 60 prosentin mielestä ja 30 prosenttia pitää sitä melko tärkeänä. Ikääntyviä kannustetaan jatkamaan pidempään töissä ja näyttäisi siltä, että työhaluja olisi. Useilla työpaikoilla käydään yt-neuvotteluja, jotka vaikuttanevat kyselyn vastauksiin. Vastaajia yhteensä 327 Lähde: Akavan eläkeasennekysely 2013


Lataa ppt "Työttömien määrän kehitys 2007–2013 iän mukaan"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google