Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

VAMK pähkinänkuoressa (1/3)

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "VAMK pähkinänkuoressa (1/3)"— Esityksen transkriptio:

1

2 VAMK pähkinänkuoressa (1/3)
Erityispiirteet Monialaisuus Monikielisyys Kansainvälisyys Painopisteet Energia- ja muu teollisuus PK-yrittäjyyden tukeminen Liiketalouden osaaminen Hyvinvointipalveluiden kehittäminen Informaatio- ja kommunikaatioteknologia ICT kaikkia osaamisalueita läpäisevänä vahvuutena

3 VAMK pähkinänkuoressa (2/3)
Henkilöstö 250, joista päätoimisia opettajia 140 Tohtoreita 10,1 %, lisensiaatteja 15,8 %, ylempi korkeakoulututkinto 60,9 %, alempi korkeakoulututkinto 5,7 %, muu tutkinto 7,5 % Opiskelijat 3 000 nuoriso-opiskelijaa, joista 500 valmistuu vuosittain 500 aikuisopiskelijaa Keskimääräinen opiskeluaika nuoret 4,2 v., aikuiset 3,8 v. Valmistuneiden työllisyys 82 % 72 % valmistuneista pitää opetusta asiantuntevana

4 VAMK pähkinänkuoressa (3/3)
Nuorten koulutus 17 koulutusohjelmaa, joista 11 suomenkielistä, 3 ruotsinkielistä ja 3 englanninkielistä Aikuiskoulutus Tutkintoon johtavia ohjelmia vuosittain 10-13 3 ylempää AMK-tutkintoa Erikoistumisopinnot, täydennyskoulutus, avoin AMK Hallinto Ylläpitäjä Vaasan kaupunki Rehtori Jouko Paaso

5 Profiili

6 Profiili: Toiminnan tavoitteet (1/3)
Työelämän ja opiskelijoiden osaamistarpeisiin vastaaminen kaksikielisellä Vaasan seudulla Kansainvälisesti kilpailukykyiset korkeakoulututkinnot Alueen elinkeino- ja työelämän tarpeista lähtevä tutkimus- ja kehitystoiminta Visio 2010: Olemme kansainvälisesti, kansallisesti ja alueellisesti arvostettu ammatillisten osaajien kouluttaja sekä aluekehittäjä. Tuloksellisuus-mittareilla tarkasteltuna VAMK on maan viiden parhaan ammattikorkeakoulun joukossa.

7 Profiili: Työelämälähtöisyys (2/3)
Koulutusohjelmien kehittäminen yhteistyössä työnantajien ja ammattilaisten kanssa Opiskelijoiden työharjoittelu alueen yritysten ja yhteisöjen palveluksessa Opinnäytetöiden hankkeistus 75 % (2007) Valmistuneiden työllistyminen 82 % (2007)

8 Profiili: Kansainvälisyys (3/3)
3 englanninkielistä koulutusohjelmaa 300 ulkomaista tutkinto-opiskelijaa vuosittain Yli 200 vaihtoon lähtijää vuosittain 170 opiskelijaa 50 henkilöstön jäsentä 100 vaihtoon tulijaa vuosittain 80 ulkomaista opiskelijaa 20 ulkomaista asiantuntijaa

9 Organisaatio

10 Organisaatio: Prosessit (1/4)

11 Organisaatio: Liiketalous ja matkailu (2/4)
Osaamista kolmella kielellä: suomi, ruotsi, englanti Yli 100 vuotta kaupan ja liiketalouden opetusta Vaasassa Painopisteinä yrittäjyys, liiketoimintaosaaminen, kansainvälisyys ja monikielinen koulutus Erityisvahvuutena kaksikielisyys ja kielikylvetystyyppinen opiskelu Henkilöstöä 60, opiskelijoita 1 500 9 koulutusohjelmaa, joista yksi ylempi AMK

12 Organisaatio: Sosiaali- ja terveysala (3/4)
EU-direktiivien ja kansainvälisten vaatimusten mukaisia osaajia monikulttuurisiin työympäristöihin Painopisteenä verkostoituminen, kansainvälisyys ja monikulttuurisuus Erinomaiset harjoittelumahdollisuudet kaksikielisellä Vaasan seudulla Henkilöstöä 25, opiskelijoita 500 4 koulutusohjelmaa, joista yksi ylempi AMK

13 Organisaatio: Tekniikka ja liikenne (4/4)
Opetuskielet suomi ja englanti Yli 150 vuotta tekniikan opetusta Vaasassa Painopisteenä kestävä kehitys ja globaalin teollisuuden haasteiden ennakointi Erityisaloja 3D-teknologia, robottiautomaatio, talojen rakentaminen ja rakennetekniikat, ympäristöteknologia, sähkön jakelu-, käyttö- ja automaatiojärjestelmät, simulointi, elektroniikka ja sulautetut järjestelmät, mobiilitekniikat sekä ohjelmointi- ja ohjelmistojärjestelmät Henkilöstöä 80, opiskelijoita 1 500 7 koulutusohjelmaa, joista yksi ylempi AMK

14 Koulutus

15 Koulutus (1/4) Toimialat: liiketalous ja matkailu, sosiaali- ja terveysala, tekniikka ja liikenne Nuorten koulutus 17 koulutusohjelmaa, joista 11 suomenkielistä, 3 ruotsinkielistä ja 3 englanninkielistä Aikuiskoulutus Tutkintoon johtavia ohjelmia vuosittain 10-13 3 ylempää amk-tutkintoa Erikoistumisopinnot, täydennyskoulutus Avoin ammattikorkeakoulu

16 Koulutus: Liiketalous ja matkailu (2/4)
Liiketalous (tradenomi) Företagsekonomi (tradenom) International Business (Bachelor of Business Administration) Tietojenkäsittely (tradenomi) Informationsbehandling (tradenom) Matkailu (restonomi AMK) Turism (restonom YH) Tourism (Bachelor of Hospitality Management) Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma (tradenomi, ylempi AMK)

17 Koulutus: Tekniikka ja liikenne (3/4)
Kone- ja tuotantotekniikka (insinööri) Rakennustekniikka (insinööri) Sähkötekniikka (insinööri) Tietotekniikka (insinööri) Ympäristöteknologia (insinööri) Information Technology (Bachelor of Engineering) Rakentaminen (insinööri, ylempi AMK)

18 Koulutus: Sosiaali- ja terveysala (4/4)
Hoitotyö (sairaanhoitaja AMK) Hoitotyö (terveydenhoitaja AMK) Sosiaaliala (sosionomi AMK) Sosiaali- ja terveysalan kehittäminen ja johtaminen (sairaanhoitaja / terveydenhoitaja / sosionomi, ylempi AMK)

19 T&K-toiminta

20 T&K: Tutkimus ja kehitystoiminta (1/3)
Osaamisen vahvuudet Energia- ja muun teollisuuden sovellukset Hyvinvointipalvelut Kansainvälisyys Liiketoimintaosaaminen ja yrittäjyys Tieto- ja viestintätekniikka Alueellisia kehittämisen painopisteitä Energia-ala Hyvinvointipalveluiden kehittäminen Kaksikielisen alueen osaamisen tukeminen Oikeudellinen osaaminen

21 T&K: Palvelutoiminta (2/3)
Liiketoimintaosaamisen kehittämispalvelut Business Factory Yrittäjyys- ja liiketoimintosaamista alueelle IT Paja IT-ratkaisuja Pohjanmaan mikro- ja pienyrityksille Yritysklinikka T&K-palveluja Pohjanmaan pk-yrityksille Technobothnian tekniset palvelut Testaus-, mittaus- ja kehityspalveluja kone-, rakennus-, sähkö-, tieto- ja ympäristötekniikassa

22 T&K: Koulutuspalvelut (3/3)
Tutkintotavoitteinen aikuiskoulutus 500 opiskelijaa vuosittain Ylemmät AMK-tutkinnot Osaamisen kehittämistä työelämässä Täydennyskoulutus Räätälöintiä yritysten ja yhteisöjen tarpeisiin Koulutusta AMK:n kaikilla toimialoilla Avoin ammattikorkeakoulu 268 suoritettua opintopistettä/vuosi 2007 Väylä tutkintotavoitteisiin opintoihin

23 Oppimisympäristö

24 Oppimisympäristö: Kampukset (1/3)
Keskustan kampus Monipuoliset harjoittelutilat Historiallinen päärakennus vuodelta 1889 Palosaaren kampus Merellinen ympäristö Sijainti korkeakoulukeskittymässä Technobothnia Huipputekniikan laboratoriotilat Entisöity v rakennettuun puuvillatehtaaseen

25 Oppimisympäristö: Vaasa (2/3)
Pohjanmaan maakunnan keskus, Suomen aurinkoisin kaupunki asukasta Kuusi korkeakoulua, joka viides asukas korkeakouluopiskelija Kaksikielinen (yli 70 % suomenkielisiä) Kattavasti opiskelijapalveluja ja -asuntoja Pohjoismaiden suurin energiateollisuuden keskus, elinvoimainen palvelu- ja PK-sektori, suuria kansainvälisiä työllistäjiä

26 Oppimisympäristö: Korkeakouluyhteistyö (3/3)
Vaasan AMK ja Vaasan yliopisto Sopimus yhteistyöstä kesällä 2006 Tavoitteena yhteinen strategiatyö, yhteiset palvelut, yhteinen infrastruktuuri sekä koulutus- ja tutkimusyhteistyö Vaasan korkeakoulukonsortio 6 korkeakouluyksikköä korkeakouluopiskelijaa, yli 60 koulutusvaihtoehtoa Yhteistyösopimus 2001, yhteinen aluestrategia 2005, kehittämistavoitteena Vaasa Science Park -tiedepuisto

27 Tutkinnot

28 Tutkinnot: AMK-tutkinto (1/3)
Korkeatasoinen, teoreettinen, käytännönläheinen ja työelämän tarpeita painottava tutkinto Laajuus opintopistettä (3,5 – 4 v.) Opintojen rakenne: ammattiteoreettiset opinnot, koulutusalalle soveltuva työharjoittelu, opinnäytetyö Hakukelpoisuutena lukion oppimäärä, ylioppilastutkinto tai toisen asteen ammatillinen tutkinto

29 Tutkinnot: Ylempi AMK-tutkinto (2/3)
Ammatillinen jatkotutkinto Kehittää osaamista työelämässä Opinnot kytkeytyvät opiskelijan työtehtäviin ja uraan Laajuus opintopistettä (2-3 vuotta) Hakukelpoisuutena koulutusalaan liittyvä AMK- tai vastaava korkeakoulututkinto sekä työkokemusta

30 AMK-tutkinto: Korkeakoulujärjestelmä (3/3)


Lataa ppt "VAMK pähkinänkuoressa (1/3)"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google