Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Ammatillinen opettaja ja kasvatus

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Ammatillinen opettaja ja kasvatus"— Esityksen transkriptio:

1 Ammatillinen opettaja ja kasvatus

2 Ei vain yhtä, vaan monenlaista kasvatusta
Välitön kasvatusvastuu eli auttamisvastuu Rooliperustainen suhde, opettaja-oppilas Käskyvaltainen suhde, esim. sotilaskoulutus, sosialisaatiota ei varsinaista kasvatusta

3 Kasvatus kohtaamisena
Lapsi Aikuinen Nuori Aikuinen Aikuinen Aikuinen

4 Ammattikasvatus Koulutus ja oppiminen ammattiin
Tieteenä tutkii ammattiin kasvamista Organisoitua kasvatustoimintaa, jonka avulla nuoret ja aikuiset opiskelevat tavoitteellisesti, päämääränään ammatissa tarvittavien valmiuksien hankkiminen ja kehittäminen sekä edellytysten luominen itsenäiselle ammatilliselle toiminnalle ja jatkuvalle kehittymiselle ammatissa (Ruohotie 1991).

5 ”Hyvä opettaja” Sosiaalistaja ja kansankynttilä -60
Kasvatus yhteiskunnalliseen osallistumiseen myös työelämässä Hyvän opetustaidon omaava -70 Myös ammattikasvatuksen parissa Ammatilliseen opettajuuteen yleispedagogisia vaikutteita Asiantuntija -80 Reflektoiva tutkija -90 Mikä on opettajan työ 2000-luvulla?

6 Opettajan roolin muutos
Alan asiantuntemus hyvä Pedagogiset perustaidot hyvät Sosiaalis-pedagogiset taidot ?

7 Ammatillisen opettajuuden kulmakivet (Tiilikkala 2004)
Ammatillisuus Kasvatuksellisuus Vuorovaikutuksellisuus Persoonallisuus

8 Ammatillisuus Opettajuuden kytkeytyminen työhön ja ammatilliseen elämään Opettajan oman ammatillisen koulutuksen ja työkokemuksen korostaminen Opettajan tietämys ammatissa tarvittavista valmiuksista ja opetettavista sisällöistä Ammattialan seuraaminen ja osallistuminen ammatilliseen työhön

9 Kasvatuksellisuus Laaja ja monimerkityksellinen käsite
Liittyy ammatillisuuteen Mitä/Ketä varten opetetaan? (itseä, työelämää vai yhteiskuntaa varten?) Mikä on koulun tehtävä suhteessa opiskelijaan kasvavana ja oppivana ihmisenä?

10 Vuorovaikutus Kaiken opetuksen keskeinen elementti
Opiskelijat, kollegat, vanhemmat Ammatillisella opettajalla erityisesti työelämä Yhteys sekä ammatillisuuteen että kasvatuksellisuuteen Pedagoginen ilmapiiri

11 Persoonallisuus Persoonallinen identiteetti Ammatillinen identiteetti
Oma persoonallinen tapa opettaa

12 Esimerkkejä opettajuuden paradigmoista
Kasvatuksellisuus Ammatillisuus Persoonallisuus Vuorovaikutus Perinneparadigma terveysalalla luvuilla

13 Esimerkkejä opettajuuden paradigmoista
Kasvatuksellisuus Ammatillisuus Persoonallisuus Vuorovaikutus Insinööriparadigma luvuilla

14 Esimerkkejä opettajuuden paradigmoista
Kasvatuksellisuus Ammatillisuus Vuorovaikutus Persoonallisuus Terveysalan pradigma, toinen aste

15 Esimerkkejä opettajuuden paradigmoista
Ammatillisuus Kasvatuksellisuus Persoonallisuus Vuorovaikutus Ammattikorkeakoulun opettajuus

16 Ammatillinen opettajuus on kasvatussuhteessa olemista
Yhteiskunnan kahtiajakautuminen, syrjäytymisuhat, päihteet, välinpitämättömyys, huono käytös, heikko sitoutuminen opiskeluun ja työhön ovat opettajan arkea Vaikeuksien lisääntyminen vaikuttaa kasvatustyön muuttumiseen Opettaja tuo kasvatussuhteeseen oman kasvatusfilosofiansa, pedagogisen ja ammatillisen osaamisensa Ammatillinen opettajuus rakentuu kasvatussuhteessa kasvatuksen maailman ja työn maailman välimaastossa Ammatillinen opettaja on kasvatuksen maailman edustaja, mutta omaa ammatillisen taustan Ammatillisen opettajan siksi hallittava sekä kasvatustyö että ammatillinen työ


Lataa ppt "Ammatillinen opettaja ja kasvatus"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google